Viestintä

Lohjan kaupungin viestinnän tavoitteena on avoin ja selkeä tiedonvälitys kaupungin asukkaille, asiakkaille, yrityksille, tiedotusvälineille ja muille sidosryhmille.

Viestinnän avulla pyritään lisäämään vuorovaikutusta asukkaiden kanssa sekä ymmärrystä kaupungin toiminnoista, palveluista, päätöksenteosta ja suunnitelmista monessa eri kanavassa. Näin kaupunki vahvistaa kuntalaisten vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia. Viestintä palvelee myös kaupunkistrategian toteutumista.

Lohjan kaupungin viestintää ja kaupunkimarkkinointia hoitaa konsernihallinnon viestintäyksikkö. Eri toiminnoilla viestintää hoitavat yksiköiden viestintäyhteyshenkilöt. Konsernihallinnon viestintäyksikkö toimii yhteistyössä kaupungin eri toimialojen kanssa ja tukee kaupungin johtoa viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lohjan kaupunki viestii monikanavaisesti eri kohderyhmille. Kaupungin viestintäkanavia ovat muun muassa Lohja.fi-verkkosivut ja sosiaalisen median eri kanavat.

Lohjan kaupunki somessa

Lohjan kaupungin Facebook

Lohjan kaupungin Instagram

Lohjan kaupungin Twitter

Lohjan kaupungin YouTube-kanava

Mediapankki

Mediapankki

Yhteystiedot

viestinta@lohja.fi

Viestintäkoordinaattori Roosa Kylli
puh. 044 3691 545
roosa-maria.kylli@lohja.fi

 

Aiheeseen liittyvää: