L89 Hiidensalmi II

4. kaupunginosa Hiidensalmi, korttelin 191 sekä katu-, puisto- ja vesialueiden asemakaavan muutos ja tonttijako


Asemakaavamuutos L89 käsittää asemakaavamuutoksen L52 ehdotusvaiheessa pois rajatun alueen.Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa teollisuusalue Hiidensalmen entisen sahan alueella keskustaan tukeutuvaksi kaupunkimaiseksi, monimuotoiseksi asuntoalueeksi. Kaava-alue käsittää noin 8 hehtaarin kokoisen alueen n. 1,5 km päässä Lohjan ydinkeskustasta. Alue rajautuu Lohjanjärven pappilanselkään, entiseen Satamarataan etelässä ja lännessä Karstuntiehen. Kaavamuutosalueelle on osoitettu kerrostaloasumista jo rakentuneen Karstuntien länsipuolen mukaisesti.


Valmisteluvaihe

Vetovoimalautakunta päätti kokouksessaan 18.10.2017 § 41 4. kaupunginosa Hiidensalmen asemakaavan muutoksen L52 Hiidensalmi,  päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja suunnittelun lähtökohdat 18.10.2017 tiedoksi ja asettaa asemakaavamuutoksen valmisteluaineiston nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Asemakaavan L52 Hiidensalmi valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 1.11.-22.12.2017.

Asemakaavaluonnokseen pääsee tutustumaan ja osallistumaan kaavaillassa keskiviikkona 15.11.2017 klo 17:30-19:00 kaupunginkirjastossa (Karstuntie 3). Tervetuloa!

L52 Kuulutus 1.11.2017
L52 Asuntomessuhakemus
L52 Kartta ja määräykset 18.10.2017
L52 Havainnekuva 18.10.2017
L52 Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.10.2017
L52 Päivitetty suunnittelun lähtökohdat 18.10.2017
L52 Tiivistelmä palautteesta


Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä kokouksessaan 22.9.2015 L52  Hiidensalmi osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja suunnittelun lähtökohdat tiedoksi ja kuuluttaa asemakaavan muutoksen vireilletulosta.

Asemakaavan L52 osallistumis- ja arvioitisuunnitelma sekä suunnittelun lähtökohdat – aineisto pidetään nähtävillä 9.10.-30.11.2015.

L52 Kuulutus 9.10.2015
L52 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.9.2015
L52 1. Suunnittelun lähtökohdat 22.9.2015


Selvitykset

Luontoselvitys
Ympäristömeluselvitys
Lohjan keskustan asemakaavamuutosten (L16, L52 ja L63) liikenneselvitys 27.2.2018
Tytyri-Hiidensalmen liikennemeluselvitys, Ramboll 2004
Lepakkoselvitys, Lumotron 2015
Ympäristö koosteraportti, Envimetria
Tärinäselvityksen tiivistelmä, Tytyri, Promethor 2009
Tytyrin kalkkitehtaan meluselvitys, SITO 2013
Meluselvitys Lohja 2005
Maisemakuva
Maaperän saastuneisuuden tutkimuspistekartta
Maaperäkartta GTK keskusta
Lohjanjärven rantojen luonnon perusinventointi
Lohjan rantaraitti, Ideointia keskustaajaman rantojen kehittämiseksi, 2008
Lohja Hiidensalmi, liikenneselvitys 2013-10-09
Lohja Hiidensalmen ympäristötutkimukset 06-11-06 päiväys 25-11-20018
Kasvistollisesti arvokkaat kohteet + jäkälä 200dpi
Inventointiluettelo II painos
Hiidensalmen kulttuurihistoriaa, Torsti Salonen
1898-100201ym Tytyrin ulkoilmalaadun mittaukset v 2010
Topografia
Puupitoisen materiaalin hyötykäyttöselvitys
Perustamistapalausunto
Perustamistapa aluekartta
Maisemarakenne
Lohjanjärven rantaosayleiskaavaluonnos, perusselvitykset, tavoitteet 1995
Lohjan vihreä selkäranka 2007
Lohjan liikennejärjestelmä- ja liikenneturvallisuussuunnitelma, 2006
Lohjan keskustan liikenneturvallisuussuunnitelma, 2003
Lohja taajamaosayleiskaavan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys, 2012
Hiidensalmen saha-alue, nykytilanne 16.2.2010
Aiemmin vireillä ollut L2 Hiidensalmen pohjoisosat, asemakaavan muutos