L89 Hiidensalmi II

4. kaupunginosan Hiidensalmi, korttelit 205-207, virkistys-, puisto-, katu- ja suojaviheralueita sekä erityis-, vesi- ja venesatama-alue.


Asemakaavamuutos L89 käsittää asemakaavamuutoksen L52 ehdotusvaiheessa pois rajatun alueen. Kaava-alue käsittää noin 8 hehtaarin kokoisen alueen n. 1,5 km päässä Lohjan ydinkeskustasta. Alue rajautuu Lohjanjärven pappilanselkään, entiseen Satamarataan etelässä ja lännessä Karstuntiehen. Kaavamuutosalueelle on osoitettu kerrostaloasumista jo rakentuneen Karstuntien länsipuolen mukaisesti.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Iris Jägel-Balcan | p. 044-3744418 | iris.jagel-balcan(at)lohja.fi


Ehdotusvaihe uudelleen

Asemakaavan muutosehdotus ja tonttijako pidetään MRL 65 § ja MRA 32 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 17.1.-23.2.2024.

Asemakaavaan pääsee tutustumaan myös vapaamuotoisessa kaavaillassa Lohjan pääkirjaston Järnefelt-salissa torstaina 15.2.2024 klo 17:30-19:00.

Kaupunginhallitus päätti 18.12.2023 § 476 hyväksyä 4. kaupunginosan Hiidensalmi asemakaavamuutosehdotuksen L89 Hiidensalmi II (12.12.2022), ja siihen liittyvän tonttijaon asetettavaksi uudelleen julkisesti nähtäville MRA 32 §:n mukaisesti.

Asemakaavan muutosehdotusta koskevat muistutukset tulee esittää kirjallisesti nähtävillä
oloaikana osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

L89 Kuulutus 17.1.2024
L89 Kaavakartta 12.12.2023
L89 Kaavaselostus 12.12.2023
L89 Havainnekuva 12.2.2024
L89 Tonttijakokartat 29.11.2023
L89 Ehdotusvaiheesta saapuneet lausunnot
L89 Kunnallistekninen esisuunnitelma, 2023
L89 Lohjan Hiidensalmi, Ympäristötekninen maaperätutkimus, Ramboll 2023

Avaa 3D-malli uudessa välilehdessä (päivitetty 15.2.2024)


Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotus ja tonttijako pidetään MRL 65 § ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 10.8.-16.9.2022. Asemakaavan muutosehdotusta koskevat muistutukset tulee esittää kirjallisesti nähtävillä oloaikana osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkisuunnittelu, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa Karstuntien itäpuolella sijaitseva entinen sahateollisuuteen liittyvä Hiidensalmen alue keskustaan tukeutuvaksi kaupunkimaiseksi ja monimuotoiseksi asuntoalueeksi.

Asemakaavaan pääsee tutustumaan ja osallistumaan vapaamuotoisessa kaavaillassa Lohjan pääkirjaston Järnefelt-salissa tiistaina 30.8.2022 klo 17:30-19:00.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 20.6.2022 § 204 hyväksyä 4. kaupunginosan Hiidensalmi asemakaavamuutosehdotuksen L89 Hiidensalmi II (1.6.2022), ja siihen liittyvän tonttijaon asetettavaksi julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 4. kaupunginosan Hiidensalmi kortteleita 191, 192, osaa korttelia 195 sekä katu- ja puistoalueita. Asemakaavan muutoksella muodostuu 4. kaupunginosa Hiidensalmi, korttelit 205-208 ja virkistys-, puisto-, katu- ja suojaviheralueita sekä erityis-, vesi- ja venesatama-alue.

Aineisto:

L89 Kaavakartta 20.6.2022
L89 Kaavaselostus 1.6.2022
L89 Yhteenveto L52 Hiidensalmi valmisteluaineistosta saaduista lausunnoista ja mielipiteistä sekä niiden vastineet koskien L89 Hiidensalmi II aluetta 1.6.2022
L89 Havainnekuva
L89 Ranta-alueiden yleissuunnitelma (Afry Oy, 2022)
L89 Kunnallistekninen esisuunnitelma (Lohjan kaupunki, 2022)
L89 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 1.6.2022
L89 Maaperä- ja rakennettavuusselvitys (Ramboll Oy, 2022)
L89 Meluselvitys (Promethor Oy, 2022)
L89 Hiidensalmi, Lohja YSL 139 Selvitys (Ramboll Oy, 2019)

Avaa 3D-malli uudessa välilehdessä


Valmisteluvaihe

Vetovoimalautakunta päätti kokouksessaan 18.10.2017 § 41 4. kaupunginosa Hiidensalmen asemakaavan muutoksen L52 Hiidensalmi,  päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja suunnittelun lähtökohdat 18.10.2017 tiedoksi ja asettaa asemakaavamuutoksen valmisteluaineiston nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Asemakaavan L52 Hiidensalmi valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 1.11.-22.12.2017.

Asemakaavaluonnokseen pääsee tutustumaan ja osallistumaan kaavaillassa keskiviikkona 15.11.2017 klo 17:30-19:00 kaupunginkirjastossa (Karstuntie 3). Tervetuloa!

L52 Kuulutus 1.11.2017
L52 Asuntomessuhakemus
L52 Kartta ja määräykset 18.10.2017
L52 Havainnekuva 18.10.2017
L52 Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.10.2017
L52 Päivitetty suunnittelun lähtökohdat 18.10.2017
L52 Tiivistelmä palautteesta


Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä kokouksessaan 22.9.2015 L52  Hiidensalmi osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja suunnittelun lähtökohdat tiedoksi ja kuuluttaa asemakaavan muutoksen vireilletulosta.

Asemakaavan L52 osallistumis- ja arvioitisuunnitelma sekä suunnittelun lähtökohdat – aineisto pidetään nähtävillä 9.10.-30.11.2015.

L52 Kuulutus 9.10.2015
L52 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.9.2015
L52 1. Suunnittelun lähtökohdat 22.9.2015


Selvitykset

Luontoselvitys
Ympäristömeluselvitys
Lohjan keskustan asemakaavamuutosten (L16, L52 ja L63) liikenneselvitys 27.2.2018
Tytyri-Hiidensalmen liikennemeluselvitys, Ramboll 2004
Lepakkoselvitys, Lumotron 2015
Ympäristö koosteraportti, Envimetria
Tärinäselvityksen tiivistelmä, Tytyri, Promethor 2009
Tytyrin kalkkitehtaan meluselvitys, SITO 2013
Meluselvitys Lohja 2005
Maisemakuva
Maaperän saastuneisuuden tutkimuspistekartta
Maaperäkartta GTK keskusta
Lohjanjärven rantojen luonnon perusinventointi
Lohjan rantaraitti, Ideointia keskustaajaman rantojen kehittämiseksi, 2008
Lohja Hiidensalmi, liikenneselvitys 2013-10-09
Lohja Hiidensalmen ympäristötutkimukset 06-11-06 päiväys 25-11-20018
Kasvistollisesti arvokkaat kohteet + jäkälä 200dpi
Inventointiluettelo II painos
Hiidensalmen kulttuurihistoriaa, Torsti Salonen
1898-100201ym Tytyrin ulkoilmalaadun mittaukset v 2010
Topografia
Puupitoisen materiaalin hyötykäyttöselvitys
Perustamistapalausunto
Perustamistapa aluekartta
Maisemarakenne
Lohjanjärven rantaosayleiskaavaluonnos, perusselvitykset, tavoitteet 1995
Lohjan vihreä selkäranka 2007
Lohjan liikennejärjestelmä- ja liikenneturvallisuussuunnitelma, 2006
Lohjan keskustan liikenneturvallisuussuunnitelma, 2003
Lohja taajamaosayleiskaavan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys, 2012
Hiidensalmen saha-alue, nykytilanne 16.2.2010
Aiemmin vireillä ollut L2 Hiidensalmen pohjoisosat, asemakaavan muutos

 

Aiheeseen liittyvää: