L46 Lempolan työpaikka-alue

L46 Lempolan työpaikka-alue, 24. kaupunginosa Ventelä, kiinteistön 444-423-1-1249 osan ja liikennealueen asemakaava ja asemakaavan muutos


Kaava-alue sijaitsee Lohjanharjulla moottoritien Lempolan liittymän eteläpuolella, Lempolan sisääntulotien ja Saukkolantien välisellä alueella. Etelässä kaava-alue rajoittuu Lempolan
kiertoliittymään.

Kaavan päätavoitteena on mahdollistaa alueen rakentuminen monipuoliseksi työpaikka-alueeksi, jossa voi olla toimisto- ja palvelurakennuksia, ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta ja –varastointia sekä niihin liittyvää myymälätilaa. Lisäksi tavoitteena on osoittaa alueen eteläosaan liikenneväylien varrella oleva metsäinen alue suojaviheralueeksi, varmistaa turvallisen kevyen liikenteen yhteydet.

Asemakaavan muutos on Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman mukaisesti vireillä oleva asemakaavamuutos. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

Kaupunginarkkitehti: Juha Anttila | juha.anttila(at)lohja.fi p. 044-3740144
Yleiskaavasuunnittelija: Kaisa Leppikangas | kaisa.leppikangas(at)lohja.fi | p. 044-3744419


Valmisteluvaihe

Vetovoimalautakunta päätti 23.9.2020 § 130 asettaa L46 Lempolan työpaikka-alueen asemakaavan, 24. kaupunginosan Ventelän 23.9.2020 päivätyn valmisteluaineiston nähtäville.

Suunnittelun lähtökohdat, valmisteluvaiheen aineisto sekä päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. Asemakaavaa koskevat mielipiteet voi esittää kirjallisesti nähtävilläolon aikana.

Asiakirjat pidetään nähtävillä 14.10.-18.11.2020 kaupungin verkkosivulla lohja.fi ja kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, Lohja. Palaute tulee lähettää osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

Etäkaavailta

Etäkaavailta järjestettiin 10.11.2020 klo 17.30. Jos haluatte katsoa kaavaillasta tehdyn tallenteen, voitte olla yhteydessä kaavahankkeesta vastaavaan kaavoittajaan. Kaavoittajan yhteystiedot ovat nettisivun yläosassa.

L46 Kuulutus, 14.10.2020
L46 Kartta, vaihtoehto 1, 23.9.2020
L46 Kartta, vaihtoehto 2, 23.9.2020
L46 Kaavaselostus, 23.9.2020
L46 Suunnittelun lähtökohdat, 23.9.2020
L46 Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 23.9.2020
L46 Asukaskyselyn tulokset 1.2.2019
L46 Maisemaselvitys 29.6.2018
L46 Muinaisjäännöskartoitus 2019
L46 Alustavat katusuunnitelmat ja hinta-arviot 20.8.2020
L46 Lempolan työpaikka-alue – Pohjoisosan rakennettavuusselvitys 20.8.2018


Lempolan uuden työpaikka-alueen kaavahankkeen aloitusvaiheessa järjestettiin avoin kysely. Kysely oli avoinna 13.6-12.8.2018.

L46 Asukaskyselyn raportti


Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja suunnittelun lähtökohdat pidetään nähtävillä MRL 63 §:n mukaisesti. Osallisilta pyydetään palautetta nähtävilläolon ajan kaavamuutoksen suunnittelun lähtökohdista, vaikutusten arvioinnista sekä osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisestä.

Kaavan aineistoihin on mahdollisuus tutustua kaavaillassa 19.6.2018 klo 17.30-19.00 Lohjan pääkirjaston Järnefeltinsalissa.

Asiakirjat pidetään nähtävillä 13.6.-29.6.2018 ja 30.7-10.8.2018 kaupungin verkkosivulla lohja.fi/kaavat ja kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, Lohja. Palaute tulee lähettää osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi. tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

L46 Kuulutus 13.6.2018
L46 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.6.2018
L46 Suunnittelun lähtökohdat 6.6.2018

Lempolan uuden työpaikka-alueen kaavahankkeen aloitusvaiheessa järjestettiin avoin kysely. Kysely oli avoinna 13.6-12.8.2018.

L46 Asukaskyselyn raportti


Selvitykset

L46 Maisemaselvitys 2018