Veteraanin pysäköintilupa

Sotiemme veteraanille, jonka kotipaikka on Lohja, voidaan myöntää pysäköintilupa Lohjan kaupungin pysäköinninvalvojalle tehtävän hakemuksen perusteella. Veteraanin pysäköintiluvalla ajoneuvon saa pysäköidä Lohjan kaupungin hallitsemille yleisille

  • maksullisille paikoille pysäköintimaksua suorittamatta
  • aikarajoitetuille pysäköintipaikoille ilman ilmoitettua pysäköinnin alkamisaikaa

Veteraanilupa ei oikeuta pysäköimään yksityisille alueille eikä liikuntaesteisille tarkoitetuille pysäköintipaikoille.

Pysäköintilupa on tarkoitettu veteraanin henkilökohtaiseen käyttöön. Lupaa saa käyttää veteraani itse kuljettamassaan ajoneuvossa tai saattaja veteraania kuljettaessaan. Pysäköintilupa on pysäköimisen ajaksi asetettava näkyvälle paikalle ajoneuvon tuulilasin sisäpuolelle. Luvan väärinkäytöstä seuraa luvan menettäminen.

Pysäköintilupaa haetaan henkilökohtaisesti ja hakemukseen tulee liittää todiste hakijalla olevasta veteraanitunnuksesta (esim. sotilaspassi, rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus tai veteraanimerkinnällä varustettu KELA-kortti).

Pysäköintiluvan voimassaoloaika on kaksi vuotta.

Täytetty hakemus liitteineen toimitetaan:

  • asioimalla Lohjan kaupungin asiakaspalvelukeskuksessa (Karstuntie 4, 08100 Lohja)
  • postitse osoitteella Lohjan kaupungin pysäköinninvalvonta, PL 71, 08101 Lohja
  • sähköpostitse: pysakoinninvalvonta@lohja.fi

Veteraaniluvan hakemuslomake

Lisätietoja: Lohjan kaupungin pysäköinninvalvonta, puh. 044 369 4312

 

Aiheeseen liittyvää: