Veteraanin pysäköintilupa

Sotiemme veteraanille, jonka kotipaikka on Lohja, voidaan myöntää veteraanin pysäköintilupa.

Veteraanin pysäköintiluvalla ajoneuvon saa pysäköidä Lohjan kaupungin hallitsemille yleisille

  • maksullisille paikoille pysäköintimaksua suorittamatta,
  • aikarajoitetuille pysäköintipaikoille ilman ilmoitettua pysäköinnin alkamisaikaa.

Lupa ei oikeuta pysäköimään yksityisille alueille eikä liikuntaesteisille tarkoitetuille pysäköintipaikoille.

Lupa on tarkoitettu veteraanin henkilökohtaiseen käyttöön. Lupaa saa käyttää veteraani itse kuljettamassaan ajoneuvossa tai saattaja veteraania kuljettaessaan.

Lupa on pysäköimisen ajaksi asetettava näkyvälle paikalle ajoneuvon tuulilasin sisäpuolelle.

Luvan väärinkäytöstä seuraa luvan menettäminen.

Veteraanin pysäköintiluvan hakeminen

Lupaa haetaan henkilökohtaisesti Veteraaniluvan hakemuslomakeella. Hakemukseen tulee liittää todiste hakijalla olevasta veteraanitunnuksesta (esim. sotilaspassi, rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus tai veteraanimerkinnällä varustettu KELA-kortti).

Täytetty hakemus toimitetaan liitteineen Lohjan kaupungin pysäköinninvalvojalle.
Hakemuksen toimitusvaihtoehdot:

  • sähköpostilla: pysakoinninvalvonta@lohja.fi
  • kirjepostilla: Lohjan kaupunki / Pysäköinninvalvonta, PL 71, 08101 Lohja
  • kaupungin asiakaspalvelukeskukseen: Karstuntie 4, 08100 Lohja (kaupungintalo Monkola)

Veteraanin pysäköintiluvan voimassaolo ja uusiminen

Luvan voimassaoloaika on kaksi vuotta. Luvan uusimista haetaan kuten uutta lupaa.


Lisätietoja:
Lohjan kaupungin pysäköinninvalvonta, p. 044 369 4312.

 

Aiheeseen liittyvää: