Kaupunki ja hallinto

Suosituimmat:

Päätöksenteko

Päätöksenteko on julkista

Kaupungin hallintoa ja päätöksentekoa ohjaavat strategia ja säännöt. Hallintoa ja päätöksentekoa koskevia määräyksiä on muun muassa kuntalaissa ja hallintolaissa sekä valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä.

Päätöksenteko tapahtuu kaupunginvaltuustossa, kaupunginhallituksessa, lautakunnissa ja niiden alaisissa jaostoissa. Löydät täältä kokousasiakirjat ja luottamushenkilöiden yhteystiedot sekä hallintokalenterin, jossa on listaus kuluvan vuoden kokouspäivistä kaikkien toimielimien osalta.

Valtuuston kokoukset ovat julkisia ja yleisölle avoimia. Kokoukset kuvataan suorana verkkolähetyksenä, voit seurata lähetystä livenä kaupungin YouTube-kanavalta.

Sidonnaisuudet

Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Kuntalain 84 §:n mukaisesti sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Sidonnaisuusrekisteri

Kaupunginvaltuusto pitää kokouksensa keskiviikkoisin 17.1., 14.2., 13.3., 10.4., 15.5. ja 12.6.2024. Kunkin kokouksen pöytäkirja on nähtävänä Lohjan kaupungin verkkosivuilla kokousta seuraavan viikon maanantaina.

Kaupunginhallitus pitää kokouksensa pääsääntöisesti maanantaisin 8.1., 22.1., 5.2., 26.2., 4.3.,18.3., 2.4., 15.4., 29.4., 20.5., 3.6. ja 17.6.2024. Kunkin kokouksen pöytäkirja on nähtävänä Lohjan kaupungin verkkosivuilla kokousta seuraavan viikon maanantaina.

Kaupunginhallituksen konserni- ja omaisuusjaosto pitää kokouksensa pääsääntöisesti tiistaisin 30.1., 27.2., 26.3., 23.4. ja 28.5.2024. Kunkin kokouksen pöytäkirja on nähtävänä Lohjan kaupungin verkkosivuilla kokousta seuraavan viikon keskiviikkona.

Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto pitää kokouksensa pääsääntöisesti tiistaisin 30.1., 27.2., 26.3., 23.4. ja 28.5.2024. Kunkin kokouksen pöytäkirja on nähtävänä Lohjan kaupungin verkkosivuilla kokousta seuraavan viikon keskiviikkona.

Kaupunginhallituksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto pitää kokouksensa tiistaisin 23.1., 5.3., 9.4., 7.5. ja 4.6.2024. Kunkin kokouksen pöytäkirja on nähtävänä Lohjan kaupungin verkkosivuilla kokousta seuraavan viikon keskiviikkona.

Sivistyksen toimielimet

Sivistyslautakunta pitää kokouksensa pääsääntöisesti torstaisin 18.1., 15.2., 7.3., 4.4., 2.5. ja 13.6.2024. Kunkin kokouksen pöytäkirja on nähtävillä Lohjan kaupungin verkkosivuilla kokousta seuraavan viikon keskiviikkona.

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto pitää kokouksensa tarpeen mukaan. Kunkin kokouksen pöytäkirja on nähtävillä Lohjan kaupungin verkkosivuilla kokousta seuraavan viikon keskiviikkona.

Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto pitää kokouksensa tarpeen mukaan. Kunkin kokouksen pöytäkirja on nähtävillä Lohjan kaupungin verkkosivuilla kokousta seuraavan viikon keskiviikkona.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta pitää kokouksensa pääsääntöisesti torstaisin 25.1., 29.2., 21.3., 25.4., 16.5. ja 13.6.2024. Kunkin kokouksen pöytäkirja on nähtävillä Lohjan kaupungin verkkosivuilla kokousta seuraavan viikon keskiviikkona.

Kaupunkirakenteen toimielimet

Kaupunkikehityslautakunta pitää kokouksensa pääsääntöisesti keskiviikkoisin 24.1., 28.2., 20.3.,16.4., 7.5., 22.5. ja 19.6.2024. Kunkin kokouksen pöytäkirja on nähtävillä Lohjan kaupungin verkkosivuilla kokousta seuraavan viikon keskiviikkona.

Kaupunkikehityslautakunnan lupajaosto pitää kokouksensa pääsääntöisesti torstaisin 18.1., 15.2., 14.3., 11.4., 16.5. ja 6.6.2024. Kunkin kokouksen pöytäkirja on nähtävillä Lohjan kaupungin verkkosivuilla kokousta seuraavan viikon keskiviikkona.

Tekninen lautakunta pitää kokouksensa pääsääntöisesti keskiviikkoisin 10.1., 7.2., 6.3., 17.4. ja 29.5.2024. Kunkin kokouksen pöytäkirja on nähtävillä Lohjan kaupungin verkkosivuilla kokousta seuraavan viikon keskiviikkona.

Ympäristöterveyslautakunta pitää kokouksensa pääsääntöisesti tiistaisin 30.1., 27.2., 9.4. ja 28.5.2024. Kunkin kokouksen pöytäkirja on nähtävillä Lohjan kaupungin verkkosivuilla sekä sopimuskuntien (Karkkila, Siuntio ja Vihti) julkisten kuulutusten ilmoitustaululla kokousta seuraavan viikon keskiviikkona.