Saukkola

Saukkolan rivitalorakennuspaikka tarjolla ostettavaksi tai maanvuokrattavaksi yhtiölle tai yksityiselle Saukkolan avoimessa maisemassa

Saukkolan rivi- ja kerrostalotontit | Saukkolan rivitalorakennuspaikka

Saukkolan rivitalorakennuspaikka sijaitsee Jokitien varrella. Rakennusoikeutta on 978 k-m² (e=0.20). Korttelin toinen puolisko on rakentunut valmiiksi syksyllä 2005. Oleva pellonvuokrasopimus tulee lopetettavaksi ennen rakentamisen aloittamista. Asemakaavan osoittamassa johdoille varatussa alueen osassa ei ole johtoja eikä putkia.

Rakennusvalvonnan lupakäsittelijöiden aluejako on nähtävissä tästä ja yhteystiedot tästä.

Katso yleiset tiedot ’edelliseltä’ sivulta täällä.

Lisätietoja: vs. maankäyttöinsinööri Anthony Bange, p. 044 374 3599, ja kaupungingeodeetti, puh. 044 374 3793, tai tonttipalvelut@lohja.fi .  Viite on Saukkolan rivitalorakennuspaikka.

Saukkolan rivitalorakennuspaikka
Saukkolan rivitalorakennuspaikka

Ote rakennuspaikkakartasta

Pala väriasemakaavasta:

Kortteli –
rakennuspaikka

Käyt.
tark.

Pinta-ala

k-m²

Rak. velv.
60%

Hinta

€/k-m²

 1. kalenterivuoden maan-
vuokra  €

58-1AR489297858740 098412004,90
 

Aiheeseen liittyvää: