Uimavesi

Uima-altaiden ja uimarantojen valvonta

Uima-altaiden ja uimarannan valvonta sisältää vedenlaadun tarkkailua ja olosuhteiden tarkastusta.

Uimahallit ja allasvedet
Lohjan ympäristöterveyspalvelut valvovat uimahalleja ja muita allasvesiä terveydensuojelulain 763/1994 ja STM:n asetuksen 315/2002 mukaisesti säännöllisin tutkimuksin. Laitoksen ylläpitäjä tai hänen valtuuttamansa taho suorittaa käyttötarkkailua mm. näytteenotoin. Valvontatutkimusohjelman laativat yhdessä Lohjan ympäristöterveyspalvelut ja laitoksen ylläpitäjä. Laitoksen ylläpitäjä tulee laittaa viimeiset valvontatutkimustulokset lausuntoineen altaan käyttäjien nähtäville.

Uimarannat
Yleisten uimarantojen valvonta perustuu terveydensuojelulakiin 763/1994. Uimarantaveden laadun valvontaan sovelletaan uimarannan kävijämäärästä riippuen sosiaali- ja terveysministeriön asetuksia 177/2008 tai 354/2008. Yleisten uimarantojen säännöllinen valvonta tapahtuu ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman sekä vuosittain laadittavan seurantakalenterin mukaisesti. Karkkilan, Lohjan, Siuntion ja Vihdin yhteistoiminta-alueella on 35 yleistä uimarantaa, joista on 11 EU-uimarantoja. EU-uimaranta on sellainen, jolla on uimakauden aikana noin 100 kävijää päivässä. STM:n asetus edellyttää laatuluokitusta EU-rannoille ja niille on laadittu uimavesiprofiilit.

Kuntien yleisiä uimarantoja valvotaan säännöllisin vesinäyttein uimakauden 15.6 – 31.8 aikana. Uimarantavedestä otetuilla näytteillä seurataan uimaveden mikrobiologista laatua. Lisäksi näytteenoton yhteydessä havainnoidaan aistinvaraisesti sinilevien sekä jätteiden ja muiden materiaalien mahdollinen esiintyminen. Uimaveden hygieenisinä indikaattoreina toimivat E.coli ja suolistoperäiset enterokokit. Uimarannoille toimitetaan sinilevätiedotteita ja sinilevätilanteen seurantaa lisätään tarpeen mukaan.

Uimarantaluettelo, eli kuntien yleiset uimarannat Lohjan ympäristöterveyspalveluiden alueella vuonna 2023.

Karkkila / Högfors
– Haavisto (Parsilanjärvi)
– Saarlampi (Saarlampi)
– Siikala (Sillankoski)
– Tuorila (Pyhäjärvi)
– Vattola (Pyhäjärvi) ns. EU-ranta / s.k. EU-strand
– Vuotinainen (Vuotinainen)

Lohja / Lojo
– Aurlahti (Lohjanjärvi / Lojo sjö) ns. EU-ranta / s.k. EU-strand
– Kirmusjärvi (Kirmusjärvi)
– Lasitehdas / Glasbruket (Lohjanjärvi / Lojo sjö) ns. EU-ranta / s.k. EU-strand
– Lehmijärvi (Lehmijärvi)
– Liessaari (Lohjanjärvi / Lojo sjö) ns. EU-ranta / s.k. EU-strand
UIMAKIELTO VUONNA 2023: Moisio (Lohjanjärvi / Lojo sjö) ns. EU-ranta / s.k. EU-strand
– Nälköönlampi (Nälköönlampi)
– Ojamo (Lohjanjärvi / Lojo sjö)
– Paloniemi (Lohjanjärvi / Lojo sjö) ns. EU-ranta / s.k. EU-strand
– Pitkäjärvi (Pitkäjärvi)
– Pusula / Jäämäjärvi (Pusulanjärvi)
– Puujärvi (Puujärvi) ns. EU-ranta / s.k. EU-strand
– Pähkinäniemi (Lohjanjärvi / Lojo sjö)
– Routio (Lohjanjärvi / Lojo sjö)
– Ruokjärvi (Iso Ruokjärvi)
– Voudinpuisto (Lohjanjärvi / Lojo sjö)

Siuntio / Sjundeå
– Karskog (Karskog)
– Nummijärvi (Nummijärvi)
– Störsvik (tekoallas / konstgjord bassäng) ns. EU-ranta / s.k. EU-strand

Vihti / Vichtis
– Enäranta (Enäjärvi)
– Haimoon maauimala (Vihtijoki)
– Hiidenranta (Hiidenvesi)
– Moksin uimaranta (Moksjärvi)
– Myllylampi (Iso Myllylampi) ns. EU-ranta / s.k. EU-strand
– Ojakkalan uimapaikka (Enäjärvi)
– Otalampi (Otalampi) ns. EU-ranta / s.k. EU-strand
– Varikkaa (Hiidenvesi) ns. EU-ranta / s.k. EU-strand
– Vihti kk uimaranta (Hiidenvesi)

Kuntalaisilla on mahdollisuus ehdottaa jotain uutta yleistä uimarantaa Lohjan ympäristöterveyspalvelujen toiminta-alueella otettavaksi säännöllisen valvonnan piiriin. Karkkilassa, Lohjalla, Siuntiossa ja Vihdissä yleisiä uimarantoja koskevat ehdotukset ja huomautukset pyydetään toimittamaan kirjallisesti osoitteeseen Lohjan ympäristöterveyspalvelut, PL 71, 08101 Lohja tai ymparistoterveys(a)lohja.fi.

Kuntien tietoa uimarannoista, tiedot uimaveden laadusta ja uimavesiprofiilit löytyvät uimarantojen ylläpitäjien www-sivuilta.

Karkkila, Lohja, Siuntio ja Vihti

Suomessa olevien ja Euroopan maiden EU-uimarantojen uimaveden laadusta tietoa kerää Euroopan ympäristökeskus, karttapalvelu.

Kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 perusteella uima-allastilojen ja uimarantojen turvallisuutta valvoo turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES).

 

Aiheeseen liittyvää: