Uimavesi

Uima-altaiden ja uimarantojen valvonta

Uima-altaiden ja uimarannan valvonta sisältää vedenlaadun tarkkailua ja olosuhteiden tarkastusta.

Uimahallit ja allasvedet
Lohjan ympäristöterveyspalvelut valvovat uimahalleja ja muita allasvesiä terveydensuojelulain 763/1994 ja STM:n asetuksen 315/2002 mukaisesti säännöllisin tutkimuksin. Laitoksen ylläpitäjä tai hänen valtuuttamansa taho suorittaa käyttötarkkailua mm. näytteenotoin. Valvontatutkimusohjelman laativat yhdessä Lohjan ympäristöterveyspalvelut ja laitoksen ylläpitäjä. Laitoksen ylläpitäjä tulee laittaa viimeiset valvontatutkimustulokset lausuntoineen altaan käyttäjien nähtäville.

 

Uimarannat
Yleisten uimarantojen valvonta perustuu terveydensuojelulakiin 763/1994. Uimarantaveden laadun valvontaan sovelletaan uimarannan kävijämäärästä riippuen sosiaali- ja terveysministeriön asetuksia 177/2008 tai 354/2008. Yleisten uimarantojen säännöllinen valvonta tapahtuu ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman sekä vuosittain laadittavan seurantakalenterin mukaisesti. Vihdin, Karkkilan, Siuntion ja Lohjan yhteistoiminta-alueella on 41 yleistä uimarantaa, joista on 11 EU uimarantoja. EU-uimarannalla on uimakauden aikana noin 100 kävijää päivässä. STM asetus edellyttää laatuluokitusta EU-rannoille ja niille on laadittu uimavesiprofiilit.

Kuntien yleisiä uimarantoja valvotaan säännöllisin vesinäyttein uimakauden aikana. Uimarantavedestä otetuilla näytteillä seurataan uimaveden mikrobiologista laatua. Lisäksi näytteenoton yhteydessä havainnoidaan aistinvaraisesti sinilevien sekä jätteiden ja muiden materiaalien mahdollinen esiintyminen. Uimaveden hygieenisinä indikaattoreina toimivat E.coli ja suolistoperäiset enterokokit.

Uimarantaluettelo (pdf), eli yleiset uimarannat Lohjan ympäristöterveyspalveluiden alueella vuonna 2019.

Paikkakuntien tietoa uimarannoista, tiedot uimaveden laadusta ja uimavesiprofiilit löytyvät uimarantojen ylläpitäjien www-sivuilta.

Karkkila, Lohja, Siuntio ja Vihti

 

Kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 perusteella uima-allastilojen ja uimarantojen turvallisuutta valvoo turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES).