L117a Moisionpellon ravintolakonsepti

Lohjan 6. kaupunginosan Moision korttelien 138, 142-145 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutos


Kaava-alue sijaitsee Lohjan keskustan pohjoispuolella Lohjanjärven rannalla, Moision ja Pappilan kaupunginosien rajalla. Suunnittelualue on kokonaan peltoa, johon sisältyy myös Moisionlahden pienvenesatamaan johtava soratie.

Suunnittelualue on yleiskaavassa osoitettu osittain kaupunkimaiseksi tiiviiksi asuntoalueeksi ja kaupunkikeskustan lähivirkistysalueeksi, johon liittyy maisemapuisto. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa alueen kehittyminen korkeatasoiseksi luonnonmukaisen ruoantuotannon keskittymäksi ja tutkia alueelle pienimuotoisen ravintolatoiminnaan sijoittamisen vaihtoehtoja yleiskaavan tavoitteiden puitteessa. Kaavamuutoksessa huomioidaan valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön ominaispiirteet.

Asemakaavan muutos on Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman mukaisesti vireillä oleva asemakaavamuutos. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Iris Jägel-Balcan | p. 044-3744418 | iris.jagel-balcan(at)lohja.fi


Vireilletulo

L117a Moisionpellon ravintolakonsepti, 6. kaupunginosa Moision asemakaavan muutoksen vireilletulo pidetään MRL 63 §:n mukaisesti nähtävillä 24.5.-9.6.2023 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4. Palaute tulee lähettää osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

L117a Kuulutus 24.5.2023
L117a Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.5.2023
L117a Suunnittelun lähtökohdat 24.5.2023

Selvitykset

Moision- ja Pappilanpellon alueen maisemaselvitys, 2009