Meluilmoitus

Meluntorjunnan tavoitteena on terveellinen ja viihtyisä elinympäristö, jossa melusta on mahdollisimman vähän haittaa. Viranomaisen ja melunaiheuttajan sujuvalla yhteistyöllä voimme estää tai vähentää meluhaittoja.Ilmoitusvelvollisuus melua aiheuttavasta toiminnasta

Lohjan kaupungissa on tehtävä meluilmoitus seuraavanlaisista tilapäisistä töistä ja tapahtumista:

1. Rakentamisesta, korjaustyöstä, kunnossapidosta tai vastaavasta tilapäisestä työstä, kun kyseessä on

 • louhinta-, poraus- tai räjäytystyö, jos työtä tehdään muulloin kuin ma–pe klo 7–18 välisenä aikana tai jos työ kestää yli kuukauden;
 • paalutus tai hydraulisen iskuvasaran käyttö, jos työtä tehdään muulloin kuin ma–pe klo 7–18 välisenä aikana tai jos työ kestää yli kaksi viikkoa;
 • työ, joka aiheuttaa yli 85 desibelin (A) melutason 10 metrin etäisyydellä ja jota tehdään
  • kahtena tai useampana yönä klo 22–07 välisenä aikana,
  • yli viikon ajan ma–pe klo 18–22 välisenä aikana,
  • kahtena tai useampana viikonloppuna perjantain klo 18 ja maanantain klo 7 välisenä aikana,
  • yli kuukauden ajan maanantaista perjantaihin klo 7–18 välisenä aikana.
 • Tilapäisestä kivenmurskauksesta on aina tehtävä ilmoitus, paitsi silloin kun toiminta vaatii ympäristöluvan.

2 . Tilapäisestä tapahtumasta, kun kyseessä on

 • ulkoilmakonsertti, jossa käytetään äänenvahvistimia;
 • moottoriurheilukilpailu;
 • urheilu-, huvi- tai näytöstilaisuus tai muu suuri yleisötapahtuma, joka aiheuttaa erityisen häiritsevää melua;
 • lentonäytös tai tilapäinen yleisölennätys, johon kuuluu yli kymmenen laskua tai nousua.

Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä tilapäisestä tapahtumasta, jos paikka on varattu kyseiseen tarkoitukseen asemakaavassa tai jos toiminta on hyväksytty ympäristöluvassa/sijoitusluvassa.

3. Ympäristötarkastaja voi velvoittaa tekemään ilmoituksen muistakin tilapäisistä tapahtumista ja töistä, jos ne aiheuttavat erityisen häiritsevää melua lähialueelle.

Seuraavassa on esimerkkejä sellaisista tapauksista, jotka eivät yllä esitetyn perusteella vaadi ilmoitusta:

 • asemakaavan mukainen tilapäinen tapahtuma, kuten urheilukentällä tapahtuva tavanomainen urheilutilaisuus;
 • tavanomainen ja lyhytkestoinen ulkoilmatapahtuma, joka tapahtuu ma–pe klo 7–18 tai la 8–18 tai su 12–18 välisenä aikana, kuten megafoniautomainonta, markkinatilaisuus, puhetilaisuus tai pienimuotoinen laulu-, tanssi- tai esitystilaisuus sekä massaurheilutilaisuus (ei moottoriurheilutapahtuma);
 • kesäteatterin tai vastaavan näytös;
 • tavanomainen rakentaminen, joka tapahtuu ma–pe klo 7–18 välisenä aikana;
 • tavanomaisista korjaus- ja kunnossapitotyö, joka tapahtuu ma–pe klo 7–18 välisenä aikana.

Myös yllä mainituissa esimerkkitapauksissa voi ympäristötarkastaja kuitenkin velvoittaa tekemään ilmoituksen, mikäli ne aiheuttavat erityisen häiritsevää melua lähialueille.

Ohjeita meluilmoituksen laatijalle

Meluilmoitus on tehtävä riittävän ajoissa, viimeistään 30 vuorokautta ennen tapahtuman tai työn tai sen melua aiheuttavan vaiheen aloittamista.

Ilmoitus tehdään kirjallisesti oheisella lomakkeella. Lomakkeen voi myös noutaa Lohjan kaupungin asiakaspalvelukeskuksesta. Ilmoituslomake toimitetaan perusteellisesti täytettynä Lohjan ympäristönsuojeluun postitse (PL 71, 08101 LOHJA) tai sähköpostilla (ymparistonsuojelu@lohja.fi).

Ilmoituksen sisältö

Ilmoituksesta on käytävä ilmi:

 • toiminnanharjoittajan tai tapahtumajärjestäjän nimi/toiminimi, osoite ja puhelinnumero;
 • tilapäisen työn tai tapahtuman laatu, laajuus ja paikka (liitteenä sijaintikartta);
 • tarpeelliset tiedot tilapäistä melua aiheuttavista työvaiheista, toimista ja laitteista;
 • työn tai tapahtuman melupäästöjen tunnettu tai arvioitu leviäminen ja arvio päästöjen vaikutuksesta alueen melutasoon sekä suunnitelmat meluntorjunnaksi ja melutilanteen seuraamiseksi;
 • lisäksi ilmoituksesta on käytävä ilmi, mihin aineistoon ja arviointimenetelmiin tiedot perustuvat.

Ilmoituksen käsittely

Ympäristönsuojelu tarkistaa annettujen tietojen riittävyyden ja pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä. Asian käsittely voi vaatia tarkastusta alueelle, lähistön asukkaiden kuulemista sekä lähtötasomittauksia ja laskentamalleja melun leviämisen selvittämiseksi. Huolellisella selvitystyöllä löydetään kuhunkin tilanteeseen sopivat ratkaisut meluhaittojen vähentämiseksi. Hyvin suunniteltu meluntorjunta estää turhat ongelmat työn ja tilaisuuden aikana.

Ilmoituksen hyväksyy ympäristötarkastaja. Päätöksellä vahvistetaan ilmoituksen tiedot ja meluntorjuntatoimet ilmoittajaa sitoviksi. Jos ilmoituksessa esitetyt meluntorjuntatoimet eivät ole riittäviä, johtava ympäristötarkastaja voi ilmoitettujen toimien lisäksi antaa määräyksiä melun torjumiseksi. Päätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen.

Esimerkkejä melutasoista

Äänen voimakkuutta mitataan desibeleillä. Alla on esimerkkejä eri toimintojen tuottamien äänien voimakkuuksista. 85 dB:n ylittyessä työpaikoilla kehotetaan työntekijöitä käyttämään kuulosuojaimia, sillä pitkäaikainen altistuminen voimakkaalle melulle aiheuttaa kuulovaurioita.

ÄäniÄänitaso dB
Kuulokynnys0
Lehtien havina10
Rannekellon tikitys20
Kuiskaus30–40
Kirjasto30–40
Toimisto50–60
Liikennemelu55–75
Linja-auto kadunkulmassa70–80
Linja-auton sisämelu80–90
Rekan ohiajo> 90
Sinfoniaorkesteri (forte)100–110
Rock-konsertti100–120
Auton torvi (1 m)115
Paineilmapora120
Suihkukoneen nousu125
Kipukynnys120–130

Lisätiedot

Eija Kanninen
ympäristötarkastaja
eija.kanninen(a)lohja.fi
puh. 050 593 0758

 

Aiheeseen liittyvää: