Asuminen ja ympäristö

Lohjan seudun kasvillisuus on erityisen monimuotoista ja rehevää ja kasvisto rikasta. Esimerkiksi uhanalaisten kasvilajien määrä on Lohjalla tavallista suurempi. Lohjan seutu on myös Suomen parhaita kämmekkäalueita.

Suosituimmat:

Kasvillisuus

Lohjan seudun kasvillisuus on erityisen monimuotoista ja rehevää ja kasvisto rikasta. Esimerkiksi uhanalaisten kasvilajien määrä on Lohjalla tavallista suurempi. Lohjan seutu on myös Suomen parhaita kämmekkäalueita.


Luonnon rikkauteen on syynä ennen kaikkea kallio- ja maaperän kalkkipitoisuus. Erityisesti Lohjanjärven ympäristö poikkeaa kasvillisuudeltaan muusta Etelä-Suomesta ja sisältää runsaasti arvokkaita kohteita.

Lohjalle ominaista ja muualla harvinaista kasvillisuutta edustavat lehdot, kalkkikalliokasvillisuus, lettosuot ja lähteiköt sekä paikoin myös harjukasvillisuus. Uhanalaisten lajien määrä on Lohjan seudulla poikkeuksellisen korkea verrattuna muihin Uudenmaan alueen kuntiin. Lisäksi monilla kasvilajeilla on Suomessa runsaimmin kasvupaikkoja juuri Lohjalla.

(Kuva Markku Levula)

Lisätiedot

Anu Luoto
ympäristösuunnittelija
anu.luoto(a)lohja.fi
Puh. 044 374 44676