Perusopetus

Lohjan kaupunki tarjoaa laadukkaan, kaikille avoimen ja yhtenäisen oppimispolun.

Toiminta-ajatuksena on edistää oppimaan oppimista ja antaa hyvä kasvatus, tarpeelliset tiedot ja taidot turvallisessa ja kannustavassa oppimisympäristössä.

Toiminnan arvoina ovat avoimuuden, vastuullisuuden, oikeudenmukaisuuden, tuloksellisuuden ja luovuuden edistäminen.

Tavoitteena on
  • edistää kuntalaisten hyvinvointia
  • turvata oppilaille monipuoliset tiedot ja taidot jatko-opintoihin, työelämään ja itsenäiseen elämään siirtymiseksi
  • edistää hyvän elämän mahdollisuuksia Lohjalla

Perusopetuksen oppilas käy koulua pääsääntöisesti omalla koulualueellaan kotiaan lähimpänä olevassa koulussa. Oppilaan kouluksi voidaan osoittaa myös muu alueen koulu tai jokin kaupungin yhteisistä luokista, mikäli se on tarkoituksenmukaista opetuksen järjestämiseksi.

 

Aiheeseen liittyvää: