COVID19 ja Ajankohtaista

Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoituspalvelu – Ilppa – on otettu käyttöön.

Ilpassa voit ilmoittaa elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaisen toiminnan aloittamisesta, olennaisesta muuttamisesta tai lopettamisesta. Ilpasta tiedot tulevat Lohjan terveyspalveluiden käsiteltäväksi sähköisesti. Tarkempia tietoja Ilpasta ja sen käytöstä löydät Ruokaviraston sivuilta:
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/sahkoinen-asiointi/ilppa–ymparistoterveydenhuollon-sahkoinen-ilmoituspalvelu/

 

Moision uimaranta

Moision uimarannalla ei suositella uimista, koska uimarannan uimavesi on luokiteltu vuosien 2017-2019 tulosten perusteella huonoksi. Moision uimarannan uimaveden laatua seurataan samalla tavalla kuin muitakin EU-uimarantoja.

Uimarannalta on otettu uimavesinäyte viikolla 25. Laboratoriosta saatujen tietojen mukaan näytteessä on todettu E. colien osalta toimenpiderajan ylitys. Moision uimarannalta otetaan lisää näytteitä viikolla 26.

Uimista Moision uimarannalla on siis syytä välttää.

Lisätietoja ja tietoja muista yleisistä uimarannoista löytyy Uimarannat-sivulta.

 

COVID19 – Elintarvike, eläin- ja terveydensuojeluvalvonta (päivitetty 3.6.2020)

Aluehallintoviraston ohje ravintoloille on julkaistu

Aluehallintoviraston ohje ravintoloille sisältää tietoa mm. ravintolan asiakkaiden ohjeistuksesta, asiakaspaikkojen määrästä ja sijoittamisesta sekä ruoka- ja juomatarjoilusta.

Ravintolat ovat 1.6. alkaen voineet tietyin rajoituksin tarjoilla ruokaa ja juomaa asiakkailleen sisätiloissa ja terasseilla. Aluehallintoviraston 3.6.2020 julkaisema ohje ravintoloiden toiminnan rajoittamisesta ja valvonnasta antaa toimijoille tarkemmat tiedot siitä, mitä heiltä tartuntatautilain ja sen nojalla annetun asetuksen perusteella odotetaan. Ohje on tarkoitettu ravintoloitsijoiden, henkilökunnan ja viranomaisten käytettäväksi.

Ravintoloiden suunnitelman oltava asiakkaiden saatavilla

Ravintoloiden on tehtävä suunnitelma siitä, miten ne noudattavat aluehallintoviraston antamaa ohjetta estää koronaviruksen leviäminen. Ohjeessa on tarkemmat tiedot tätä varten sekä suunnitelman mallipohja.

Tartuntatautilain pykälän 58 a mukaisesti suunnitelmassa on oltava mm. kuvaus niistä toimintatavoista, jotka ravintolassa on päätetty toteuttaa, sekä merkintä suurimmasta sallitusta asiakasmäärästä. Suunnitelman tiivistelmän pitää olla asiakkaiden nähtävillä heidän tullessaan ravintolaan.

Asiakkaalla on velvollisuus noudattaa ravintolan antamia ohjeita

Asiakkaat eivät saa tulla ravintolaan, jos heillä on koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sopivia oireita, kuten yskää tai kuumetta. Aluehallintoviraston ohjeessa on tarkempi kuvaus asiakkaiden ohjeistuksesta.

Jos asiakas ei noudata ravintolan toimintatapoja ja henkilökunnan antamia ohjeita, henkilökunnalla on oikeus poistaa asiakas tiloista majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain nojalla (308/2006 5 §).

Ravintoloiden omavalvonta on keskeistä, aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo

Keskeinen rooli ravintoloiden toiminnan valvonnassa on ravintoloiden omavalvonnalla, jonka tueksi aluehallintoviraston 3.6. julkaistu ohje on tehty. Lisäksi aluehallintovirasto valvoo, että ravintolat noudattavat voimassa olevia vaatimuksia ja rajoituksia. Jos ravintoloitsija ei noudata laatimaansa suunnitelmaa tai suunnitelmaa ei ole lain mukaisesti saatavilla, asiakas voi ottaa yhteyttä aluehallintovirastoon. Aluehallintovirasto tekee valvontaa pääosin asiakkaiden ilmoitusten perusteella keskittyen vakavimpiin rikkomuksiin.

Tartuntatautilakia on muutettu, jotta ravintolat voidaan avata turvallisesti

Eduskunnan päätöksen mukaisesti tartuntatautilakia (1227/2016) on muutettu lisäämällä siihen väliaikaisesti pykälä 58 a (ravitsemisliikkeiden toiminnan rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi) ja pykälä 58 b (ravitsemisliikkeiden valvonnasta ja rajoitusten edellytysten seurannasta). Laki on voimassa 1.6.-31.10.2020 välisen ajan. Hallituksen asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi on voimassa 1.6.2020–31.7.2020. Lain ja asetuksen tavoitteena on ollut säätää sellaisia rajoituksia, joilla ravintoloiden toimintaa voidaan avata asiakkaille ja samanaikaisesti estää koronavirustaudin leviämistä.

Lisätietoa:

Usein kysytyt kysymykset: ravintoloiden toimintaa koskevat rajoitukset 1.6.2020 alkaen

Ravintoloiden toimintaa koskevat kysymykset:
koronainfo@avi.fi
p. 0295 016 666 (ma–pe klo 8–11 ja 12–16)

 

Regional State Administrative Agencies’ guidelines (published June 5th, 2020) support restaurants in the implementation of the current restrictions:

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COVID19 – Elintarvike, eläin- ja terveydensuojeluvalvonta (päivitetty 1.4.2020)

Sisältö (pikalinkit):

Ympäristöterveydenhuolto poikkeustilanteessa
Ohjeita toiminnanharjoittajille (elintarvikkeet ja eläimet)
Ohjeistusta elintarvikkeiden ulosmyyntiin ja kuljetuksiin koronavirusepidemian aikana
Instructions for the retail sales and deliveries of foodstuffs during the COVID-19 pandemic
Lemmikkieläimet poikkeustilanteessa

 

Ympäristöterveydenhuolto poikkeustilanteessa

Elintarvikevalvonta ja terveydensuojeluvalvonta toimivat myös poikkeusoloissa.
Terveysvalvontaan voi aina olla yhteydessä:
– ruokamyrkytysepäilyistä
– talousveden saastumisepäilyistä
– muissa vakavaa terveyshaittaa aiheuttavista epäilyistä

Elintarvikkeiden vientivalvonta ja vientitodistusten myöntäminen toimii normaalisti. Elintarvikevaaratilanteiden sekä takaisinvetojen hoito ja niihin liittyvät toimenpiteet suoritetaan normaalisti. Talousveden valvonta toimii normaalisti.

Yhteydenotot terveysvalvontaan ensisijaisesti yksikön sähköpostiin: ymparistoterveys@lohja.fi. Tapaamisista tulee sopia etukäteen.

Eläinlääkintähuolto ja päivystys toimivat toistaiseksi normaalisti. Asiakkaita suositellaan siirtämään kiireettömiä aikoja myöhemmäksi. Eläinlääkärit neuvovat tapausten kiireellisyydessä. Kiireelliset tapaukset hoidetaan aina ensisijaisesti.

Vastaanotoilla noudatetaan tarkoin hygieniaohjeita. Asiakkaita pyydetään huomioimaan seuraavat asiat ennen vastaanotolle tulemista:
– vain yksi henkilö tuo eläimen vastaanotolle
– eläimen tuojalla ei saa olla tartuntaan viittaavia oireita – vain terveenä vastaanotolle!
– eläimen tuojaa ohjeistetaan noudattamaan hyvää käsihygieniaa

Eläinsuojeluilmoituksia voi tehdä valvontaeläinlääkärille ja eläinsuojeluvalvojalle normaalisti. Tarkastuksia tehdään kiireellisyysarvion perusteella.

 

Ohjeita toiminnanharjoittajille (elintarvikkeet ja eläimet)

Ruokaviraston sivulta löytyy seuraavat usein kysyttyä osiot elintarvikkeista ja eläimistä:

Työterveyslaitoksen sivulta löytyy ohjeistusta palvelualoille COVID-19-tartuntojen ehkäisemiseksi

Koronavirusepidemian takia tehtävästä elintarvikehuoneiston tilapäisestä sulkemisesta ei tarvitse tehdä ilmoitusta, vaikka elintarvikehuoneiston sulkemisesta tulee normaalisti tehdä ilmoitus kunnan valvontayksikölle.

 

Lemmikkieläimet poikkeustilanteessa

Kuka hoitaa lemmikkisi? Eläimen omistajan varautuminen poikkeustilanteeseen:

Koronaepidemian aikana on tärkeää muistaa huomioida myös talouden nelijalkaiset perheenjäsenet.

Eläinten omistajien kannattaa kartoittaa, mihin oma lemmikki voi tarpeen vaatiessa mennä väliaikaiseen hoitoon. Voisiko esimerkiksi sukulainen, ystävä tai naapuri olla avuksi? Kenelle voisi jättää talon tai asunnon vara-avaimen, jotta eläimiä päästään tarvittaessa helposti auttamaan?

Poikkeustilanteessa on suositeltavaa tehdä lista asunnosta löytyvistä eläimistä, niiden hoidon erityistarpeista (mahdolliset erityisruokavaliot, sairaudet ja lääkitykset) ja mahdollisesta etukäteen tehdystä varahoitajasuunnitelmasta yhteyshenkilöineen ja puhelinnumeroineen. Tämän listan voi kiinnittää näkyvälle paikalle ulko-oven läheisyyteen, esimerkiksi eteisen seinään. Tällöin pelastusviranomainen saa tiedon kaikista asunnossa olevista eläimistä ja voi ilmoittaa asuntoon hoidotta jäävistä lemmikeistä omistajan ilmoittamalle hoitajalle tai eläinsuojeluviranomaiselle.

On tärkeää, että lemmikkien omistajat etsivät lemmikeilleen varahoitopaikan itse jo etukäteen. Poikkeustilanteessa eläinsuojeluviranomaisen resurssit voivat ylikuormittua ja ne on tarpeen säästää eniten apua kaipaaville. Jos viranomaiselle kuitenkin tulee tieto hoidotta jääneestä lemmikistä, pyritään sille järjestämään väliaikainen hoitopaikka mahdollisimman pian. Väliaikaisen hoidon kustannukset koituvat normaaliin tapaan omistajan maksettavaksi.

Ilman poikkeustilannettakin väliaikaiselle hoidolle on hyvä olla suunnitelma jokaisessa eläintaloudessa. Erityisen tarpeen suunnitelman laatiminen ennalta on, jos eläimen hoidosta vastaa vain yksi ihminen. Erityisruokia ja lääkkeitä kannattaa pitää varastossa muutamien viikkojen tarvetta vastaava määrä. On myös hyvä huolehtia siitä, että kaikilla lemmikeillä on jatkuvasti tarjolla puhdasta juomavettä niin runsaasti, että se hätätapauksessa riittää muutaman päivän ajan.

Lisätietoja:
Lohjan kaupunki, valvontaeläinlääkäri

puh 044 374 0443

ymparistoterveys@lohja.fi


Muuta ajankohtaista:

14.11.2019


Valvontasuunnitelma


Kunnan valvontasuunnitelmassa on otettava huomioon valtakunnallinen valvontaohjelma, jota koordinoivat keskusvirastot. Lohjan Ympäristöterveyspalveluiden valvontasuunnitelma vuosille 2020-2024 on nähtävillä ennen suunnitelman lopullista hyväksyntää. Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö ei suoraan edellytä toiminnanharjoittajien kuulemista valvontasuunnitelmasta. Toiminnanharjoittajat voivat kommentoida valvontasuunnitelmaa 14.-21.11 välisen ajan sähköpostitse ymparistoterveys@lohja.fi

 


Ruokaviraston tiedote 19.8.2019

Sähköinen asiointi hevosten pitopaikkojen rekisteröimiseksi on avattu

Ruokavirasto avasi kesäkuussa sähköisen asioinnin, jonka kautta hevoseläinten pitäjä voi ilmoittaa omat tietonsa ja hevoseläinten pitopaikan tiedot rekisteriin merkittäväksi. Asiointiin kirjaudutaan pankkitunnuksilla osoitteessa https://epr.ruokavirasto.fi.

Hevoseläinten pitäjää ja pitopaikkaa koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta on säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa hevoseläinten tunnistamisesta (222/2017). Ilmoitusvelvollisuus koskee yhtäkin hevosta, ponia, aasia tai näiden risteytystä pitäviä. Ilmoitukset on tehtävä 31.12.2020 mennessä.

Sähköistä asiointia käytettäessä eläinsuojelulain mukaisesta ammattimaisesta tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvasta seura- ja harrastuseläinten pidosta ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta, vaan tieto kulkee aluehallintovirastoon samalla asioinnilla.

Sähköisen asioinnin sijasta ilmoitukset on mahdollista tehdä myös lomakkeella oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle ja aluehallintovirastoon. Yritystunnuksella toimivat eläintenpitäjät eivät voi toistaiseksi asioida sähköisesti, vaan nämä ilmoitukset tehdään edelleen lomakkeella.

Lisätietoa Ruokaviraston verkkosivuilta:

Hevoseläimen pitäjän ja pitopaikan rekisteröinti

Eläintenpitäjärekisteri

Ilmoituksenvarainen eläintenpito

Lisätietoja:

ylitarkastaja Sanna Varjus p.040 489 3355


17.6.2019

Moision uimarannalla uiminen ei ole suositeltavaa

Moision uimarannan EU-uimavesiluokitus on laskenut huonoksi.  Uimavesituloksissa on esiintynyt viimeisen kahden vuoden aikana toimenpiderajojen ylityksiä. Laatuluokan ollessa huono uimista ei suositella.


31.5.2019

Lohjan ympäristöterveyspalveluiden eläinlääkäreiden nettiajanvaraus käyttöön 3.6.2019 alkaen

 

Lohjan ympäristöterveyspalveluiden eläinlääkäreiden vastaanotoille on mahdollista varata sähköisesti aikoja 3.6.2019 alkaen.

Linkit jokaisen vastaanoton nettiajanvaraukseen löytyvät ympäristöterveyspalveluiden yhteystietosivuilta https://www.lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistoterveyspalvelut/elainlaakintahuolto-linkitys/

Sähköinen ajanvaraus julkaistaan 31.5.

 

Aikoja voi varata pieneläinten hoitotoimenpiteisiin Lohjan, Pusulan, Vihdin ja Karkkilan vastaanotoille.

Kaikki ajat eivät näy sähköisessä ajanvarauskalenterissa, joten jos sopivaa aikaa ei löydy, aika on varattava puhelimitse.

Mikäli eläimellä on kiireellistä hoitoa vaativa vaiva, on aina soitettava vastaanotolle.

 

Lisätietoja:

Ympäristöterveyspäällikkö Pia Haltiala, p. 044 374 2888 tai pia.haltiala@lohja.fi


16.5.2019

Savukkeiden ja kääretupakan myyjillä oltava jäljitettävyysjärjestelmän vaatimat tunnistekoodit 20.5.2019 alkaen

Tupakkalain jäljitettävyysjärjestelmää koskeva sääntely tulee voimaan porrastetusti 20.5.2019 alkaen. Ensimmäisessä vaiheessa sääntely koskee savukkeita ja kääretupakkaa. Jäljitettävyysjärjestelmästä on säädetty EU:n tupakkatuotedirektiivissä (2014/40/EU) ja sen tarkoituksena on ehkäistä tupakkatuotteiden laitonta kauppaa. Käytännössä jäljitettävyysjärjestelmän toimeenpano edellyttää, että kaikki tupakkatuotteiden toimitusketjuun osallistuvat, valmistajasta aina ensimmäiseen vähittäismyyntipaikkaan asti, hakevat tunnistekoodeja, jotka mahdollistavat yritysten ja toimipaikkojen tunnistamisen. Näiden koodien avulla voidaan tehokkaasti tunnistaa kaikki ostajat sekä tupakkatuotteiden tosiasiallinen kuljetusreitti valmistuslaitoksesta ensimmäiseen vähittäismyyntipaikkaan. Ensimmäisessä vaiheessa tunnistekoodit on oltava savukkeiden ja kääretupakkatuotteiden toimitusketjuun osallistuvilla 20.5.2019 alkaen. Tukku ei voi 19.7.2019 jälkeen myydä savukkeita ja kääretupakkaa vähittäismyyntiluvan haltijalle, jolta puuttuvat jäljitettävyysjärjestelmän toimintaan tarvittavat tunnistekoodit.

Lisätietoja löytyy Valviran internetsivuilta.

Tunnistekoodien hakeminen
Tupakkatuotteiden vähittäismyyjien on haettava tunnistekoodeja sekä toimijalle (talouden toimijan tunnistekoodi) että toimipaikalle (toimintayksikön tunnistekoodi). Tunnisteiden antajaksi on nimetty slovakialainen Allexis s.r.o. Ohjeet tunnistekoodien hakemiseen löytyy ID Issuer Suomi verkkosivuilta.
Kun toimija on vastaanottanut tunnistekoodit tunnisteiden antajalta, on koodit ilmoitettava viipymättä Lohjan ympäristöterveyspalveluun Karkkilan, Lohjan, Siuntion ja Vihdin osalta sähköpostiosoitteeseen ymparistoterveys@lohja.fi.


23.04.2019

Ruokaviraston verkkokurssi viennistä

Ruokavirasto järjestää vienti koulutusta elintarvikealan yrityksille. Verkkokurssilla käsitellään viennin perusteita, vaiheita ja vaatimuksia sekä viennissä tarvittavia todistuksia.

Verkkokurssi on jaettu kolmeen osaan, joista yhden osan suorittamiseen kuluu noin kymmenen minuuttia. Kurssimateriaalissa on paljon linkkejä erilaisten tietolähteiden ja neuvonnan pariin.

Viennin rakennuspalikat yrityksille -verkkokurssi


03.04.2019

Lihan alkuperämaan ilmoittaminen ravintoloissa

Ravintoloiden ja muiden raakaa lihaa käsittelevien tarjoilupaikkojen on Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen elintarviketietojen antamisesta kuluttajille (154/2019) mukaisesti ilmoitettava tarjottavan lihan alkuperämaa 1.5.2019 alkaen.

Ilmoitusvelvollisuus koskee naudan-, sian, lampaan-, vuohen- ja siipikarjanlihaa sekä jauhelihaa, ja se ei koske puolivalmisteita tai riistaa eikä hevosen lihaa. Puolivalmisteella tarkoitetaan esimerkiksi kypsiä jauhelihapihvejä tai raakoja, marinoituja broilerin rintafileitä. Asetuksessa ei vaadita kalan alkuperämaan ilmoittamista, mutta maa- ja metsätalousministeriö suosittelee ilmoittamaan myös kalan alkuperämaan. Lihan alkuperämaan katsotaan olevan voimakkaasti yhteydessä lihan laatuun ja kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia siitä, mistä liha on peräisin.

Lihan alkuperämaa voidaan ilmoittaa helposti havaittavassa selkeässä esitteessä tai taulussa, tai muulla vastaavalla selkeällä tavalla. Lihan alkuperämaan ilmoituksen voi liittää ruokalistaan, erilliselle esitteelle tai esimerkiksi taululle. Alkuperämaa ilmoitetaan ”alkuperämaa: (EU-maan tai EU:n ulkopuolisen maan nimi)”. Suomalaisen lihan merkinnän voi korvata ”Hyvää Suomesta”-merkillä.

Lisätietoja: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikkeista-annettavat-tiedot/pakkausmerkinnat/elintarvikkeiden-alkuperamerkinnat/lihan-alkuperamaamerkinnat-tarjoilupaikoissa/


03.04.2019

Valvira sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tiedote

Savukkeiden ja kääretupakan myyjillä oltava jäljitettävyysjärjestelmän vaatimat tunnistekoodit 20.5.2019 alkaen

Tupakkalain jäljitettävyysjärjestelmää koskeva sääntely tulee voimaan porrastetusti 20.5.2019 alkaen. Ensimmäisessä vaiheessa sääntely koskee savukkeita ja kääretupakkaa. Toisessa vaiheessa, 20.5.2024 alkaen, sääntely koskee kaikkia muitakin tupakkatuotteita. Jäljitettävyysjärjestelmä mahdollistaa tuotteen liikkeiden seuraamisen koko toimitusketjussa valmistuksesta ensimmäiseen vähittäismyyntipaikkaan saakka.

Jäljitettävyysjärjestelmästä on säädetty EU:n tupakkatuotedirektiivissä (2014/40/EU) ja sen tarkoituksena on ehkäistä tupakkatuotteiden laitonta kauppaa. Tupakkatuotteiden jäljitettävyyttä koskevat tärkeimmät säännökset on tupakkalaissa (549/2016) koottu 6 lukuun.

Käytännössä jäljitettävyysjärjestelmän toimeenpano edellyttää, että kaikki tupakkatuotteiden toimitusketjuun osallistuvat, valmistajasta aina ensimmäiseen vähittäismyyntipaikkaan asti, hakevat tunnistekoodeja, jotka mahdollistavat yrityksien ja toimipaikkojen tunnistamisen. Näiden koodien avulla voidaan tehokkaasti tunnistaa kaikki ostajat sekä tupakkatuotteiden tosiasiallinen kuljetusreitti valmistuslaitoksesta ensimmäiseen vähittäismyyntipaikkaan. Ensimmäisessä vaiheessa tunnistekoodit on oltava savukkeiden ja kääretupakkatuotteiden toimitusketjuun osallistuvilla 20.5.2019 alkaen.

Asiasta voi lukea tarkemmin Valviran verkkosivuilla osiosta Laittoman kaupan ehkäisy sekä Usein kysytyt kysymykset (päivitetään huhtikuun kuluessa).

 

Tunnistekoodien hakeminen

Tunnistekoodeja on haettava sekä toiminnanharjoittajalle (talouden toimijan tunnistekoodi) että toimipaikalle (toimintayksikön tunnistekoodi). Tunnistekoodit haetaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) nimeämältä tunnisteiden antajalta. STM on nimennyt Suomen toimivaltaiseksi tunnisteiden antajaksi slovakialaisen yrityksen Allexis s.r.o:n. Löydät STM:n tiedotteen asiasta oheisten linkkien takaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Tunnistekoodeja voi alkaa hakemaan toukokuussa 2019. Valvira tiedottaa tunnistekoodien hakemiseen liittyvistä seikoista kevään 2019 aikana omilla verkkosivuillaan. Tunnistekoodien hakeminen ja vastaanottaminen on ilmaista.

Kun toiminnanharjoittaja on vastaanottanut tunnistekoodit tunnisteiden antajalta, on koodit ilmoitettava kunnan tupakkalakia valvovalle viranomaiselle, joka lisää ne myyntiluparekisteriin.

 

Tukku ei voi 19.7.2019 jälkeen myydä savukkeita ja kääretupakkaa vähittäismyyntiluvan haltijalle, jolta puuttuvat jäljitettävyysjärjestelmän toimintaan tarvittavat tunnistekoodit

Tukkukaupalla on velvollisuus pitää kirjaa jäljitettävyysjärjestelmän piirissä olevien tupakkatuotteiden liikkeistä. Tämän vuoksi tukkukauppa ei voi myydä savukkeita tai kääretupakkaa vähittäismyyntiluvan haltijalle, jolla ei ole jäljitettävyysjärjestelmän edellyttämiä tunnistekoodeja.

Tukkumyyjille on kuitenkin säädetty tupakkalaissa siirtymäaika, jonka perusteella tukku voi myydä vähittäismyyntiluvan haltijalle savukkeita ja kääretupakkaa 20 päivään heinäkuuta 2019, vaikka vähittäismyyjällä ei olisi jäljitettävyysjärjestelmän mukaisia tunnistekoodeja.

Lyhyesti

  1. Savukkeiden ja kääretupakan toimitusketjuun kuuluvilla (ml. vähittäismyyjät) on oltava jäljitettävyysjärjestelmän mukaiset tunnistekoodit 5.2019 alkaen
  2. Tunnistekoodien haku alkaa toukokuussa 2019 (asiasta tiedotetaan Valviran verkkosivuilla tarkemmin lähiviikkojen aikana)
  3. Tukku ei voi myydä savukkeita ja kääretupakkaa 19.5 2019 jälkeen vähittäismyyjille, joilla ei ole jäljitettävyysjärjestelmän mukaisia talouden toimijan ja toimintayksikön tunnistekoodeja

 

Lisätietoja: lakimies Anne Ritari p. 0295 209 413 sekä lakimies Isabella Lencioni p. 2095 209 358


TIEDOTE TUPAKKATUOTTEIDEN JA NIKOTIININESTEIDEN VÄHITTÄISMYYNTILUVAN HALTIJOILLE

Lohjan vetovoimalautakunnan ympäristöterveysjaosto on 28.11.2018 § 36 päättänyt, että tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden sekä tukkumyyntipaikkojen vuosittainen valvontamaksu on uuden taksan mukaan 500 euroa myyntipistettä kohden. Mikäli myyntipisteessä on myynnissä sekä tupakkatuotteita että nikotiininesteitä, on valvontamaksu kaksinkertainen.

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupien maksujen määräytymispäivä on jatkossa 1. päivä tammikuuta. Vuoden 2019 maksu määräytyy 1.4.2019 olevan tilanteen mukaan.

Valvontamaksun periminen lopetetaan elinkeinonharjoittajan ilmoitettua Lohjan ympäristöterveyspalveluille toiminnan lopettamisesta. Lupamaksun luonteesta johtuen lupamaksua ei palauteta toiminnan päättyessä.


Evira on muuttunut Ruokavirastoksi 1.1.2019 alkaen, sivuillamme olevat Eviran linkit ovat päivityksen alla.

Elintarvikehuoneiston perustamisesta lisätietoa:

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/toiminnan-aloittaminen/