L71 Haukilahti

L71 Haukilahti – 28. kaupunginosa Paloniemi, korttelin 800 asemakaavan muutos

Kaava-alue sijaitsee Lohjan keskustasta luoteeseen Karstuntien varrella Lohjanjärvenrannalla, Haukilahden länsirannalla. Kortteli 800 on vielä rakentamaton kortteli. Asemakaavan muutoksen tarkoitus on ajantasaistaa voimassa oleva pientaloasumista mahdollistava asemakaava osoittamalla muinaismuistolain nojalla rauhoitetulle alueelle sopiva maankäyttö ja tarvittavat suojelumerkinnät.


Voimaantulo

Kaupunginhallitus on päätöksellään 7.1.2019 § 8 hyväksynyt L71 Haukilahti, 28. kaupunginosa Paloniemi, korttelin 800 asemakaavan muutoksen.

Kaupunginhallituksen päätöksestä ei ole valitettu.

Kaava saa lainvoiman tällä kuulutuksella 27.2.2019.

L71 Lainvoimaisuuskuulutus 27.2.2019
L71 Lainvoimaisuuskartta 19.12.2018


Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus hyväksyi 7.1.2019 § 8 28. kaupunginosan Paloniemen korttelin 800 L71 Haukilahti asemakaavamuutosehdotuksen.
Asemakaavamuutoksella muodostuu 28. kaupunginosa Paloniemen kortteli 800.

L71 Kaavakartta 19.12.2018
L71 Kaavaselostus 19.1.2018
L71 Saapuneet lausunnot


Ehdotusvaihe

Vetovoimalautakunta päätti kokouksessa 19.9.2018 § 131 hyväksyä 29. kaupunginosan Paloniemi asemakaavamuutosehdotuksen L71 Haukilahti asetettavaksi nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Asiakirjat pidetään nähtävillä 4.10.-2.11.2018 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina osoitteessa Karstuntie 4, Lohja. Muistutukset tulee lähettää osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys-kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

L71 Kuulutus 3.10.2018
L71 Kaavakartta 19.9.2018
L71 Kaavaselostus 19.9.2018


Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asiakirjat pidetään nähtävillä MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 11.4.2018-25.4.2018 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina osoitteessa Karstuntie 4, Lohja.
Palaute tulee lähettää osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys-kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja

Kaavan aineistoihin on mahdollisuus tutustua kaavaillassa 10.4.2018 Lohjan pääkirjaston Järnefeltinsalissa 17:30-19:00.

L71 Kuulutus 11.4.2018
L71 Kaavakartta 5.4.2018
L71 Kaavaselostus 5.4.2018


Selvitykset

L71 Paloniemi, Nummenkylä ja Gunnarla, osayleis- ja asemakaava-alueiden arkeologinen inventointi, Seppälä 2006
L71 Lohja Haukilahti, Moniperiodisen asuinpaikan koekaivaus, Vuoristo 2007
L71 Lohja Haukilahti, Rautakautisen asuinpaikan kaivaus, Kelola ja Koivisto 2008
L71 Kasvimakrofossiilitutkimus Lohja Haukilahti, Vanhanen 2008
L71 Esiselvitys Alueen Arkeologisen perinnön huomioimisesta maankäyttöprosesissa
L71 Tontin 444-28-800-1 eteläosan tarkkuusinventointi. Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto 2016
L71 Museoviraston lausunto 23.9.2016

 

Aiheeseen liittyvää: