Asuminen ja ympäristö

Lohjan kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen tehtävänä on vastata vesihuollosta eli veden hankinnasta, talousveden ja jäteveden johtamisesta sekä jätevesien puhdistamisesta.

Suosituimmat:

Vesihuolto

Lohjan kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen tehtävänä on vastata vesihuollosta eli veden hankinnasta, talousveden ja jäteveden johtamisesta sekä jätevesien puhdistamisesta.


Vesilaitoksella on 12 omaa vedenottamoa, joiden lisäksi pumpataan kalliopohjavettä Tytyrin kaivoksesta. Raakavesi puhdistetaan talousvedeksi vedenpuhdistamolla Tytyrissä. Likaiset yhdyskuntajätevedet puhdistetaan Pitkäniemen ja Peltoniemen jätevedenpuhdistamoilla, joilta puhdistettu jätevesi johdetaan Lohjanjärveen.