Elintarvikkeiden kuljetukset

Elintarvikkeiden kuljetus

Elintarvikkeiden ammattimaisesta kuljetustoiminnasta tulee tehdä elintarvikelain mukainen ilmoitus toimijan kotipaikkakunnan elintarvikevalvontaan. Kuljetustoiminta ilmoitetaan joko omana toimintanaan tai muun elintarvikehuoneistosta tehtävän ilmoituksen yhteydessä.

Kuljetustoimintaa harjoittavalla tulee olla toimintaa koskeva kirjallinen omavalvontasuunnitelma, joka tulee olla kuljetusajoneuvoissa mukana.

Elintarvikekuljetusten vaatimukset
– Kuormatilan pintojen ja sisämateriaalien tulee olla sileät sekä kestävästä ja helposti puhtaana pidettävästä materiaalista
– Nestemäisessä, rakeisessa tai jauhemaisessa muodossa olevat elintarvikkeet on kuljetettava säiliöissä, joissa on oltava selvästi näkyvä ja pysyvä merkintä ”Vain elintarvikkeille / Endast för livsmedel”.
– Elintarvikkeita kuljetettaessa on huolehdittava, ettei niiden hygieeninen laatu vaarannu kuljetuksen aikana.
– Mikäli elintarvikkeiden kanssa kuljetetaan samanaikaisesti muita tuotteita, on tuotteet pidettävä erillään.
– Kuljetustilassa tulee olla elintarvikkeille sopivat lämpötilat. Kylmäsäilytystä vaativien, helposti pilaantuvien elintarvikkeiden yli 2 tuntia kestävät kuljetukset tulee varustaa lämpötilanseurantajärjestelmällä. Pakasteiden kuljetusvälineissä on oltava lämpötilan mittaus- ja tallennuslaitteet.

Ilmoituslomake

Elintarvikevalvonta

Lisätietoja

 

Aiheeseen liittyvää: