Mikä Hinku-hanke?

Hinku-kuntana Lohja edistää energiatehokkuutta, uusiutuvan energian käyttöä ja alueen hyvinvointia. Yhteistyö paikallisten yritysten ja asukkaiden kanssa on ilmastotyössä tärkeää.Kuvalinkissä on Hinku-hankkeen logo, joka johtaa Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämälle Hiilineutraalisuomi.fi-sivustolle.

Hinku-hankkeen taustat

Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -hanke on vuonna 2008 alkanut Suomen ympäristökeskuksen koordinoima hanke, jossa kunnat, yritykset, asukkaat ja asiantuntijat ideoivat ja toteuttavat yhdessä ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi. Ideana on, että kunnat toimisivat ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöinä ja loisivat samalla liiketoimintamahdollisuuksia energia- ja ympäristöalan yrityksille.

Lohja on osallistunut Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeeseen vuodesta 2013 kaupunginvaltuuston päätöksellä (5.9.2012 § 68). Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Länsi-Uudenmaan kunnista Lohjan lisäksi myös Hanko, Raasepori ja Siuntio liittyivät Hinku-hankkeeseen vuonna 2013. Inkoo liittyi mukaan vuonna 2014 ja Kirkkonummi 2017.

Kaikki Hinku-hankkeessa mukana olevat toimijat muodostavat verkoston, joka jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä niin kunnille, yrityksille kuin kotitalouksillekin Hiilineutraalisuomi-verkkopalvelussa:

Hinku-kunnissa ja muissa ilmastonmuutoksen hillinnän ja kiertotalouden verkostoissa toteutettuja päästövähennystoimia on kuvattu Energialoikka-verkkopalveluun inspiraatioksi ja kannustukseksi kaikille suomalaisille. Toimenpiteitä voi etsiä esimerkiksi kunnittain:

Lohjan Hinku-tavoitteet

Kaupunginvaltuuston päätöksellä (5.9.2012 § 68) Lohjan kaupunki liittyi Hinku-hankkeeseen ja sitoutui:

  1. tavoittelemaan koko alueensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 prosentilla vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä;
  2. määrittelemään lähiajan kasvihuonekaasupäästötavoitteensa (vähintään 15 prosentin päästövähennys vuoden 2007 tasosta vuoteen 2016 mennessä ja vähintään 30 prosentin vuoteen 2020 mennessä) sekä tärkeimmät keinot tavoitteeseen pääsemiseksi vähintään kerran viidessä vuodessa.

Keinot tavoitteisiin pääsemiseksi

Ilmastonmuutoksen hillitsemisen näkökulmasta tärkeimmät Hinku-kuntien päätökset liittyvät:

  • kuntien omistamien kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen,
  • kuntien omistamien energialaitosten uusiutuvien energialähteiden lisäämiseen,
  • kaukolämpöverkkojen laajentamiseen,
  • rakentamisen ohjaukseen,
  • kaavoitukseen ja
  • liikenteen suunnitteluun.

Yhteistyö paikallisten yritysten ja asukkaiden kanssa on kuitenkin avainasemassa, sillä kuntaorganisaation suorien kasvihuonekaasupäästöjen osuus alueen päästöistä on vain noin 5–10 prosenttia. Lohjan alueen kokonaispäästöjen vähenemisen kannalta onkin siis ratkaisevaa, millaisia ratkaisuja alueen asukkaat ja yritykset tekevät.

Päästövähennysten saavuttamiseksi kaupunki tekee yhteistyötä alueen elinkeinoelämän kanssa. Tavoitteena on toisaalta parantaa olemassa olevien yritysten kilpailukykyä kannustamalla uudenlaisiin energiaratkaisuihin ja toisaalta luoda uutta liiketoimintaa energia- ja ympäristöalalle.

Hankkeesta saatavat hyödyt

Hinku-hanke on osoittanut, että varsin pienin resurssein voidaan merkittävästi vauhdittaa ilmastonmuutoksen hillintää kuntatasolla siten, että toiminnan taloudelliset ja sosiaaliset hyödyt ovat kiistattomat. Samalla kun saadaan aikaiseksi päästövähennyksiä, pystytään luomaan uudenlaisia kasvunäkymiä alueen elinkeinoelämälle. Lisäksi kunnat ja yritykset saavat imagohyötyä profiloituessaan energia- ja ilmastoalan edelläkävijöiksi.

Hinku-hankkeen laajenemisen myötä ilmastoystävällinen kotimaan kysyntä vahvistuu. Tästä hyötyvät paikallisen elinkeinoelämän lisäksi myös Hinku-kuntien ulkopuoliset yritykset, jotka tarjoavat ilmastomuutoksen hillinnän edistämiseen liittyviä tuotteita ja palveluja.

 

Aiheeseen liittyvää: