TE24 ja KOTO24

TE24 ja KOTO24: Työllisyyden ja kotoutumispalveluiden uudistus 1.1.2025 alkaen

Työllistämisen ja kotoutumisen lainsäädäntöä ja palveluita uudistetaan parhaillaan. Vuoden 2025 alusta valtion järjestämisvastuulla olevat työvoimapalvelut siirtyvät kuntien muodostamien työllisyysalueiden tehtäviksi. Uudistuksen myötä valtiolta siirtyy kunnille vuoden 2025 alusta noin 100 erilaista TE-toimistojen, ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen palvelua ja tehtävää. 

Kotoutumisen uudistuksessa kunnan rooli kotoutumisen edistämisessä kasvaa. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa maahan muuttaneiden työllisyyttä, työllisyyttä tukevia valmiuksia, kielitaitoa ja osallisuutta yhteiskuntaan. 

Näitä uudistuksia kutsutaan TE24 ja KOTO24-uudistuksiksi. 

Valmistelu

TE24-uudistuksen tehokkaan valmistelun tueksi on perustettu eritasoisia valmisteluryhmiä. Valmistelua tehdään tiiviissä yhteistyössä kaupunkien välillä. Valmistelutyötä ohjaa ohjausryhmä, jonka tehtävänä on ohjata, seurata ja tukea kokonaisuuden valmistelua. Valmisteluun osallistetaan myös sidosryhmiä.  

KOTO24-uudistuksen valmisteluun on perustettu oma työryhmä, jossa on mukana viranhaltijoita sekä Lohjalta että Karkkilasta. 

Otamme mielellään ideoita uudistuksien valmisteluun tämän linkin kautta.

Työllisyysalueen asiakirjoja

Yhteistoimintasopimus

Järjestämissuunnitelma

Lisätietoa

Työ- ja elinkeinoministeriön sivut TE24-uudistuksesta

Kuntaliiton sivut TE24-uudistuksesta

Yhteystiedot

Työllisyyspäällikkö Erja Kononen
erja.kononen@lohja.fi

 

Aiheeseen liittyvää: