Rantalylyn ranta-asemakaavan muutos


 

Rantalylyn ranta-asemakaavan muutos laaditaan Lylyisiin kiinteistön 444-427-4-53 alueelle. Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa toimiva uimaranta ja sen yhteyteen saunarakennus. Ranta-asemakaavan muutoksessa esitetään voimassa olevan kaavan venevalkama-alueen muuttamista uimaranta-alueeksi ja uimaranta-alueen muuttamista venevalkamaksi.

Kaavaa laativa konsultti: Risto Iivonen
Asta Björklund, Risto Iivonen Arkkitehdit Oy | arkkitehdit(at)bjorklund-iivonen.fi | p. 050-5216122

Yleiskaavoittaja: Teija Liuska-Eloranta | teija.liuska-eloranta(at)lohja.fi | p. 044-3744418


Aloitus- ja valmisteluvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi kokouksessaan 23.2.2017 § 28 Rantalylyn ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi ja päätti asettaa muutosluonnoksen nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten MRL 62 §:n ja MRA 30 § mukaisesti. Ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä
22.3.-4.4.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tai ranta-asemakaavan muutoksen valmisteluaineistoa koskeva palaute tulee lähettää kaavaa laativalle konsultille osoitteeseen Asta Björklund, Risto Iivonen Arkkitehdit Oy, Pursimiehenkatu 26 C 00150 Helsinki tai arkkitehdit(at)bjorklund-iivonen.fi.

Kuulutus 22.3.2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.2.2017
Kaavakartta 9.2.2017
Merkinnät ja määräykset 9.2.2017
Ranta-asemakaavamuutoksen selostus 9.2.2017