Rantalylyn ranta-asemakaavan muutos


Rantalylyn ranta-asemakaavan muutos laaditaan Lylyisiin kiinteistöjen 444-427-4-53 ja 444-427-4-6 alueille. Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa toimiva uimaranta ja sen yhteyteen saunarakennus. Ranta-asemakaavan muutoksessa esitetään voimassa olevan kaavan venevalkama-alueen muuttamista uimaranta-alueeksi ja uimaranta-alueen muuttamista venevalkamaksi.

Yhteyshenkilö:
Yleiskaavasuunnittelija Tiitus Kuisma | p. 044-3740148 | tiitus.kuisma(at)lohja.fi

Kaavoitusinsinööri Niko Mikkonen | p. 040-6867096 | niko.mikkonen(at)lohja.fi


Valmisteluvaihe

Aiemman valmisteluvaiheen nähtävilläolon jälkeen muutosalueen kiinteistö on lohkottu, ranta-asemakaavan yhteiskäyttömerkintöjä muutettu ja muutosaluetta tämän vuoksi laajennettu.

Ranta-asemakaavan muutoksen päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto pidetään nähtävillä MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Asiakirjat pidetään nähtävillä 31.1.-13.2.2019 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikana, os. Karstuntie 4, Lohja. Ranta-asemakaavan muutoksen valmisteluaineistoa koskeva palaute tulee lähettää kaavaa laativalle konsultille osoitteeseen Asta Björklund, Risto Iivonen Arkkitehdit Oy, Pursimiehenkatu 26 C, 00150 Helsinki tai arkkitehdit(at)bjorklund-iivonen.fi.

Kuulutus 30.1.2019
Kaavakartta 2.10.2018
Merkinnät ja määräykset 10.12.2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.12.2018
Kaavaselostus 10.12.2018


Aloitus- ja valmisteluvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi kokouksessaan 23.2.2017 § 28 Rantalylyn ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi ja päätti asettaa muutosluonnoksen nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten MRL 62 §:n ja MRA 30 § mukaisesti. Ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä
22.3.-4.4.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tai ranta-asemakaavan muutoksen valmisteluaineistoa koskeva palaute tulee lähettää kaavaa laativalle konsultille osoitteeseen Asta Björklund, Risto Iivonen Arkkitehdit Oy, Pursimiehenkatu 26 C 00150 Helsinki tai arkkitehdit(at)bjorklund-iivonen.fi.

Kuulutus 22.3.2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.2.2017
Kaavakartta 9.2.2017
Merkinnät ja määräykset 9.2.2017
Ranta-asemakaavamuutoksen selostus 9.2.2017

 

Aiheeseen liittyvää: