Nikotiinikorvausvalmisteet

Myyntilupa

Kunta myöntää lääkelain mukaiset luvat nikotiinikorvausvalmisteiden myyntiin vähittäiskaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla sekä ravitsemisliikkeissä. Toimijan tulee jättää lupahakemus hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista sijaintikunnan viranomaiselle (Lohjan ympäristöterveyspalveluihin). Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea julkaisee verkkosivuillaan luettelon itsehoitoon tarkoitettujen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntipaikoista. Lupahakemus nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiin.

Lohjan ympäristöterveyspalvelut perii nikotiinikorvausvalmisteiden myyntiluvan haltijalta myyntiluvasta taksan mukaisen maksun sekä myynninvalvonnasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä vuosittaisen valvontamaksun.