Nikotiinikorvausvalmisteet

Myyntilupa

Kunta myöntää lääkelain mukaiset luvat nikotiinikorvausvalmisteiden myyntiin vähittäiskaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla sekä ravitsemisliikkeissä. Toimijan tulee jättää lupahakemus hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista sijaintikunnan viranomaiselle (Lohjan ympäristöterveyspalveluihin). Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea julkaisee verkkosivuillaan luettelon itsehoitoon tarkoitettujen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntipaikoista. Lupahakemus nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiin.

Lohjan ympäristöterveyspalvelut perii nikotiinikorvausvalmisteiden myyntiluvan haltijalta myyntiluvasta taksan mukaisen maksun sekä myynninvalvonnasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä vuosittaisen valvontamaksun.

 

Aiheeseen liittyvää: