L68 Muijala I asemakaava, asemakaavan muutos ja tonttijako

Lohjan 26. kaupunginosa Muijala, L68 Muijala I asemakaava ja asemakaavan muutos ja siihen liittyvä tonttijako


Asemakaava koskee: osaa kiinteistöistä 444-431-2-15, 444-431-2-354, 444-431-2-355, 444-431-2-375, 444-431-2-376 Asemakaavalla muodostuu: Lohjan kaupungin 26. kaupunginosan Muijala, korttelit 600-609 ja katu-, liikenne-, viheralueet sekä yhdyskuntateknisen huollon alueet.

Asemakaavan muutos koskee Lohjan kaupungin 26.kaupunginosan Muijala viheraluetta; asemakaavan muutoksella muodostuu korttelia ja katualuetta.

Tonttijaolla muodostuvat: Korttelin 600 tontit 1-6, korttelin 601 tontit 1-3, korttelin 602 tontit 1-8, korttelin 603 tontit 1-3, korttelin 604 tontit 1 ja 2, korttelin 605 tontit 1-4, korttelin 606 tontit 1-3, korttelin 607 tontit 1-12, korttelin 608 tontti 1 ja korttelin 609 tontti 1.

Kaava-alue sijaitsee Muijalan koululta kaakkoon Muijalannummentien eteläpuolella. Alue on rakentamaton ja lähes kokonaan asemakaavoittamaton. Tavoitteena on kaavoittaa alue asuinalueeksi. Kaavaehdotuksen mukaisella rajauksella alueen pinta-ala on noin 16 hehtaaria. Lohjan kaupunki on alueen maanomistaja kaavaehdotuksen (16.12.2021) mukaisella kaava-alueen rajauksella. Kiinteistö 2:311 sekä kiinteistöt 2:400, 2:279, 2:48 ja 1:49, jotka ovat yksityisomistuksessa, sisältyivät L68 kaava-alueen rajaukseen kaavaprosessin aloitus- ja valmisteluvaiheessa.

Asemakaavaehdotuksessa on mm. uusi kokoojakatu ja kuusi uutta tonttikatua, 40 erillispientalotonttia, kaksi asuinpientalojen korttelia ja P –korttelinosa eli palvelurakennusten korttelialuetta, jolla asuminen sallitaan.

Asemakaava ja asemakaavan muutos on Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman mukaisesti vireillä oleva asemakaava. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

Kaavoitusarkkitehti: Iiris Koivula | iiris.koivula(at)lohja.fi | p. 0500-954 923


 

Voimaantulo

Kaupunginvaltuusto päätti 17.8.2022 § 91 hyväksyä L68 Muijala I asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon 26. kaupunginosaan Muijala.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä ei ole valitettu. Kaava saa lainvoiman tällä kuulutuksella 12.10.2022

L68 Lainvoimaisuuskuulutus 12.10.2022
L68 Kaavakartta 17.8.2022
L68 Kaavaselostus 13.6.2022


Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto päätti 17.8.2022 § 91 hyväksyä 26. kaupunginosaan Muijala laaditun, 13.6.2022 päivätyn asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen L68 Muijala I sekä tonttijaon (päivätty 13.6.2022).

Asemakaava koskee osaa kiinteistöistä 444-431-2-15, 444-431-2-354, 444-431-2-355, 444-431-2-375, 444-431-2-376. Asemakaavalla muodostuu Lohjan kaupungin 26. kaupunginosan Muijala, korttelit 600-609 ja katu-, liikenne-ja viheralueet sekä yhdyskuntateknisen huollon alueet. Asemakaavan muutos koskee viheraluetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelia ja katualuetta.

Tonttijaolla muodostuvat korttelin 600 tontit 1-6, korttelin 601 tontit 1-3, korttelin 602 tontit 1-8, korttelin 603 tontit 1-3, korttelin 604 tontit 1 ja 2, korttelin 605 tontit 1-4, korttelin 606 tontit 1-3, korttelin 607 tontit 1-12, korttelin 608 tontti 1 ja korttelin 609 tontti 1.

L68 Kaavakartta 17.8.2022
L68 Tonttijakokartat 13.6.2022
L68 Kaavaselostus 13.6.2022
L68 Katujen ja vesihuollon yleissuunnitelma, (päivitetty hyväksymisvaiheeseen)
L68 Muijala I asemakaavan meluselvitys
L68 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.1.2022
L68 Tiivistelmä ehdotusvaiheessa saaduista lausunnoista ja muistutuksista sekä vastine 13.6.2022

Lisää L68 Muijala I asemakaavan selvityksiä löydät tämän sivun alaosasta väliotsikon Selvitykset alta.


Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus päätti 20.12.2021 § 442 asettaa asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheen ja tonttijaon nähtäville MRL 65 § ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Asiakirjat pidetään nähtävillä 12.1.-10.2.2022 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, osoitteessa Karstuntie 4, Lohja ja kaupungin verkkosivulla lohja.fi/kaavat. Muistutukset tulee lähettää kirjallisesti nähtävilläoloaikana osoitteeseen Lohjan kaupunki, kaupunkisuunnittelu, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja tai  kaavapalaute(at)lohja.fi.

L68 Kuulutus 12.1.2022
L68 Muijala I asemakaava ja asemakaavanmuutos ja tonttijako. Kaavaehdotus. Kaavakartta ja -määräykset 16.12.2021
L68 Muijala I asemakaava ja  asemakaavanmuutos ja tonttijako. Kaavaselostus 16.12.2021
L68 Muijala I asemakaava ja asemakaavan muutos, Aloitus- ja valmisteluvaiheessa (13.1.- 12.2.2021) saatu palaute (lausunnot ja mielipiteet) ja vastine
L68 Muijala I asemakaava ja asemakaavanmuutos. Kaavaehdotuksen havainnekuva
L68 Muijala I asemakaava ja asemakaavan muutos. Katujen ja vesihuollon yleissuunnitelma. (Lohjan kaupunki, 2021)
L68 Muijala I asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen arkeologinen inventointi (Mikroliitti, täydennetty raporttiversio 2, 30.11.2021)
L68 Muijala I asemakaavan (L68) laajennus: Liito- orava-; pesimälinnusto-, kasvillisuus- ja luontokohdeselvitys (YS-Enviro 2021)
L68 Muijala I asemakaavan lepakkoselvityksen laajennus vuonna 2021 (Faunatica 2021)
L68 Muijala I asemakaava. Liito- orava-, pesimälinnusto-, luontokohde- ja kasvillisuusselvitys (YS-Enviro, 2020)
L68 Muijala I asemakaava. Lepakkoselvitys (Faunatica, 2020)
L68 Muijala I asemakaava. Rakennettavuusselvitys (Taratest,2020) ja L68 Muijala I asemakaava, rakennettavuusselvityksen laajennus (Taratest, 2020)
L68 Muijala I asemakaava ja asemakaavanmuutos ja tonttijako. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 4.1.2022


Vireilletulo ja valmisteluvaihe

Vetovoimalautakunta päätti 15.12.2020 § 183 asettaa asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Asiakirjat pidetään nähtävillä MRL 63 §:n, MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 13.1.- 12.2.2021 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, osoitteessa Karstuntie 4, Lohja ja kaupungin verkkosivulla lohja.fi/kaavat. Palaute tulee lähettää osoitteeseen Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja tai  kaavapalaute(at)lohja.fi.

L68 Kuulutus 13.1.2021
L68 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.11.2020
L68 Muijala I asemakaava ja asemakaavan muutos. Suunnittelun lähtökohdat- raportti. 25.11.2020
L68 Muijala I asemakaava. Rakennettavuusselvitys (Taratest,2020) ja L68 Muijala I asemakaava. rakennettavuusselvityksen laajennus (Taratest, 2020)
L68 Muijala I asemakaava. Lepakkoselvitys (Faunatica, 2020)
L68 Muijala I asemakaava. Liito- orava-, pesimälinnusto-, luontokohde- ja kasvillisuusselvitys (YS-Enviro, 2020)

Kaavoittajan kyselytunti Teams- etäyhteyden avulla on ohjelmassa kolmena torstaina:

  • To 28.1.2021 klo 15-16
  • To 4.2.2021 klo 15-16
  • To 11.2.2021 klo 15-16

Kaavoittajan kyselytunti on vapaamuotoinen ja vuorovaikutteisesti etenevä. Kaavoitusarkkitehti on tuolloin Teams- etäyhteyden äärellä.  Etätapaamiseen liittyminen on teknisesti mahdollista myös Teams-ohjelman selainversiolla, joten tietokoneella ei tarvitse olla asennettuna Teams- sovellusta.


Selvitykset

L68 Muijala I asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen arkeologinen inventointi (Mikroliitti, täydennetty raporttiversio 2, 30.11.2021)
L68 Muijala I asemakaavan (L68) laajennus: Liito-orava-; pesimälinnusto-, kasvillisuus- ja luontokohdeselvitys (YS-Enviro 2021)
L68 Lohjan Muijala I asemakaavan lepakkoselvityksen laajennus vuonna 2021 (Faunatica 2021)
L68 Muijala I, Meluselvitys (Tapio Strandberg Oy 23.5.2022)
L68 Muijala I asemakaava. Rakennettavuusselvitys (Taratest,2020) ja L68 Muijala I asemakaava. rakennettavuusselvityksen laajennus (Taratest, 2020)
L68 Muijala I asemakaava. Lepakkoselvitys (Faunatica, 2020)
L68 Muijala I asemakaava. Liito- orava-, pesimälinnusto-, luontokohde- ja kasvillisuusselvitys (YS-Enviro, 2020)

 

Aiheeseen liittyvää: