Luonnonsuojelu­julkaisut

Luonnonsuojeluaiheiset julkaisut julkaisujärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan:

Karjaanjoen vesistö. Eläköön vesi! Svartåns vatten-drag. Leve Vattnet! Vuorinen, E. & Hyytiäinen, U-M. (toim). Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 7/05 (232 s.)

Paahdealueiden esiselvitys Lohjalla 2004. Nupponen, K. & Nieminen, M. & Sundell, P. Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 2/05 (14 s. + 28 liites.)

Lohjanharjun avoimien hiekkamaiden uhanalaisten ja harvinaisten perhoslajien selvitys. Nieminen, M. & Sundell, P. Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 1/03 (23 s.)

Lohjanharjun avoimien hiekkamaiden perhoslajien elinympäristökartoitus. Nieminen, M. & Sundell, P. Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 2/02 (22 s.)

Voimajohtoalueiden aluskasvillisuuden raivaus- ja hoito-opas. Vuorinen, S. Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 1/01 (46 s.)

Kasvillisuuden perusselvitys Lohjalla, Outamonjärven ympäristössä. Luoto, A. Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 3/00 (31 s. + 1 liites.)

Metsien moninaiskäyttö – esimerkkinä Karnaistenkorpi. Luoto, A. Lohjan kunnan ympäristölautakunta, 3/95 (14 s. + 10 liites.)

Lieviön ja Lehmijärven luontoselvitys. Vuorinen, S. Lohjan kun­nan ympäristölautakunta, julkaisu 2/94 (38 s. + 3 liites.)

Hormajärven luontosel­vitys. Vuorinen, S. Lohjan kunnan ympä­ristölautakunta, julkaisu 3/93 (67 s. + 11 liites.)

Lohjan kunnan putkilokasviluettelo. Pykälä, J. Lohjan kunnan ympäristönsuojelulauta­kunta, julkaisu 4/92 (31 s.)

Lohjan kunnan arvokkaat lehdot. Pykälä, J. Lohjan kunnan ympä­ristönsuojelulauta­kunta, julkaisu 3/92 (159 s. + 20 liites.)

Myllylammen kasvillisuuden ja kasviston seuranta. Vuorinen, S. Lohjan ympäristönsuojelulauta­kunta, julkaisu 2/91 (15 s.)

Osuniemen lehdon hoitosuunnitelma. Vuorinen, S. Lohjan kun­nan ympäristönsuojelulauta­kunta, julkaisu 1/91 (14 s. + 11 liites.)

Porlan lehdon kasviston ja kasvillisuuden seuranta. Vuorinen, S. Lohjan ympäristönsuojelulauta­kunta, julkaisu 1/89 (14 s.)

 

Aiheeseen liittyvää: