Osoitteet

Asemakaava-alueella osoitteet valmistellaan asemakaavassa esitetyn kiinteistöjaotuksen mukaisesti ja vahvistetaan rakennusluvan myöntämisen yhteydessä. Haja-asutusalueella osoitteet määritellään rakennuslupahakemuksen mukaisesti perusteena tien alkupisteestä oleva matka kiinteistölle johtavaan liittymään.

Osoitenumerot ovat tien / kadun vasemmalla puolella parilliset ja oikealla puolella parittomat.
Lisätietoja:
paikkatietokäsittelijä Merja Eriksson puh. 044 369 4465

 

Aiheeseen liittyvää: