Ojamo Kalkberg

Lohjan kaupunki tarjoaa Lohjan kaupungin Ojamon kylän kiinteistöstä Ojamo Kalkberg (444-465-1-21) vuokrattavaksi noin 3900 m2 suuruista määräalaa tarjousten perusteella kaivossukellustoiminnan tukikohdaksi.

Lohjan kaupunki tarjoaa määräalaa vuokrattaviksi 1.7.2024 alkaen.

Vuokra-alue luovutetaan käytettäväksi maanvuokralain (258/55) 5 luvun mukaisesti Ojamon kaivoslammella järjestettävän harrastajasukellustoiminnan tukikohta-alueeksi.

Sukellustoiminnan tulee olla järjestäytynyttä harrastustoimintaa eikä kaupallista toimintaa. Harrastustoimintaan katsotaan kuuluvan myös harrastuskurssitoiminta, joka on luonteeltaan harrastajien jatkokoulutusta.

Vuokralainen on velvollinen itse hankkimaan kaikki harjoitettavaan toimintaan tarvittavat viranomaisluvat. Vuokralainen sitoutuu noudattamaan lainsäädännön ja viranomaisten asettamia vaatimuksia ja määräyksiä.

Vuokralaisen tulee sitoutua Ojamon kaivoslammen yhteiskäyttösopimukseen ja siinä määrättyyn kaivoslammen käyttöä koskevaan käyttöjärjestykseen ja sen ehtoihin. Yhteiskäyttösopimuksen rauetessa tai muutoin päättyessä tämän tarjouspyynnön kohteena oleva vuokrasopimus päättyy välittömästi ilman erillistä irtisanomisaikaa.

Kaupunki varaa itselleen oikeuden päättää vuokrasopimus tai sen osa yhdyskuntarakentamiseen liittyvistä syistä.

Vapaamuotoiset tarjoukset, joko sähköpostilla kirjaamo@lohja.fi tai osoitteella Lohjan kaupunki, Kirjaamo, PL 71, 08101 Lohja. Kirjeitse saapuvien tarjousten kirjekuoressa tulee olla teksti ”TARJOUS 2 KAIVOSLAMPI” ja sähköpostitse saapuvat tarjoukset tulee olla otsikoituna ”TARJOUS 2 KAIVOSLAMPI”. Tarjoukset käsitellään hakuajan umpeuduttua.

Tarjousten on oltava perillä Lohjan kaupungin kirjaamossa 15.4.2024 klo 14:00 mennessä.

Tarjouksessa pitää yksiselitteisesti ja selkeästi ilmetä:

 • vuotuinen maanvuokra €/vuosi
 • hakijan yksilöity toimintasuunnitelma sisältäen kuvauksen:
  • harrastussukellustoiminnan organisoinnista vastuuhenkilöineen
  • valvonnasta vastuuhenkilöineen
  • turvallisuussuunnitelmasta vastuuhenkilöineen
  • rahoituksesta (tulot/menot)
  • kehittämiskohteista – huomioiden yhteiskäyttösopimuksen ehdot
  • aikataulusta toimintasuunnitelman toteuttamiseen
 • tarjoajan referenssit vastaavasta järjestäytyneestä sopimuksellisesta toiminnasta sekä osallistujamääristä.

Tarjous liitteineen saa olla maksimissaan 10 A4 sivua (Arial  12 pts).

Valinta tehdään tarjoushinnan, toimintasuunnitelman, referenssien ja haastatteluiden pohjalta.

Valintakriteereinä ovat:

 1. 30 % tarjotun vuokran suuruus
 2. 40 % laadullinen arviointi tarjoajan kyvystä järjestää organisoitua harrastussukellustoimintaa yhteiskäyttösopimuksen mukaisena
 3. 10% referenssit
 4. 20% haastattelut

Lohjan kaupunki pidättää itselleen oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.

Kysymykset: tonttipalvelut@lohja.fi

Yhteiskäyttösopimusluonnos

Karttaote

2.4.2024 sivua muokattu (väärä viikonpäivä otettu pois).

 

Aiheeseen liittyvää: