L76 Raviradankatu II

Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 13. Gunnarlan korttelia 350


Suunnittelualue on laajuudeltaan n. 9 hehtaaria. Alue sijaitsee Lohjan nauhataajamassa Raviradankadun varrella, lähellä Valtatietä 25 (Hankoniementie-Lohjanharjuntie).
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa Liike-, toimisto- ja työpaikkarakennusten korttelialueen KLTP merkintä Liikerakennusten korttelialue KM:ksi, jotta alueelle voisi sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

Lisätietoja: Kaupunginarkkitehti Juha Anttila | juha.anttila(at)lohja.fi p. 044-3740144


Aloitus- ja valmisteluvaihe

Vetovoimalautakunta päätti kokouksessaan 15.6.2021 § 79 hyväksyä asemakaavamuutoksen L76 Raviradankatu II ryhtymisen, ja asettaa asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston nähtäville MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Suunnittelun lähtökohdat sekä valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. Osallisilta pyydetään palautetta kaavamuutoksen suunnittelun lähtökohdista, vaikutusten arvioinnista, osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisestä sekä valmisteluaineistosta. Mielipiteet tulee esittää kirjallisesti nähtävillä oloaikana.

Asiakirjat pidetään nähtävillä 25.8.–23.9.2021.

L76 Kuulutus 25.8.2021
L76 Kaavakartta 15.6.2021
L76 Kaavaselostusluonnos 15.6.2021
L76 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.6.2021


 

Aiheeseen liittyvää: