L76 Raviradankatu II

Kaupunginosien 20. Maksjoki ja 13. Gunnarla ja katu- ja liikennealueen asemakaava ja asemakaavan muutos


 

Suunnittelualue sijaitsee Tynninharjun ja valtatie 25:n liittymän eteläpuolella, Maksjoen ja Gunnarlan kaupuninosissa. Kaava-alueeseen kuuluu raviradan ja valtatie 25 välinen alue sekä yksityisessä omistuksessa olevia kiinteistön osia valtatien 25 läheisyydessä. L69 Raviradankadun asemakaavan ja asemakaavamuutoksen alueen rajausta on supistettu. Korttelin 350 ja Raviradankadun osa on erotettu erilliseksi kaavaprosessiksi (L76 Raviradankatu).

Kaavamuutoksen päätavoitteena on osoittaa Ravitien ja Raviradankadun välinen alue katu- ja liikennealueeksi, niin että se mahdollistaa niiden välisen ajoyhteyden toteuttamisen.

Kaavoitusohjelmassa  on esitetty kaavan alustava aikataulu.


 

Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi kokouksessaan xx.xx.2018 §  kaupunginosan 20. Maksjoki ja 13. Gunnarla, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen L76 Raviradankatu, osallistumis- ja arviointi-suunnitelman ja suunnittelun lähtökohdat xx tiedoksi ja kuuluttaa asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireille tulosta.