Strategia ja talous

 

Strategia

 

Hyvää ikää Lohjalla- Suunnitelma ikääntyneiden hyvinvoinnin tukemiseksi 2019-2022 päivitetty 16.4.2019  

Hyvinvointikertomus 2018-2021


HINKU 2.0 toimenpideohjema
Hinku 2.0 -toimenpideohjelma linjaa Lohjan kaupungin ilmastotyötä vuoteen 2025. Hinku 2.0 -toimenpideohjelmassa määriteltyjen painopisteiden avulla nostetaan esiin sektoreita, joilla on suuri potentiaali kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä.

Konserniohjeet

KONSERNIOHJEET

 

Talous

Tiedolla johtaminen talouden seurannan työvälineenä

Osana Digitalisaation edistämisen ohjelmaa Valtiovarainministeriö on tukenut hankkeita, joilla edistetään julkisen sektorin teknologia- ja digitalisaatiokyvykkyyttä. Lohjan kaupungin Tiedolla johtaminen ja datan työllistäminen -hanke oli Valtiovarainministeriön avustama hanke. Hanke sai Valtionvarainministeriöltä avustusta n. 285 000 € ja hankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset olivat n. 335 000 €. Tiedolla johtaminen ja datan työllistäminen -hanke käynnistyi loppuvuonna 2019 ja päättyi marraskuun 2021 lopussa.

Hankkeen tarkoitus oli tehostaa kaupungin verotulojen käyttöä ja mahdollistaa aikaisempaa parempien palveluiden tuottaminen kuntalaisille. Hankkeelle asetettu päätavoite oli löytää ratkaisu erityyppisien kustannustietojen yhdistelemiseen niin, että saadaan olemassa olevista tietovarannoista synnytettyä suurempi kokonaisuus. Tavoitteeseen pyrittiin pääsemään kehittämällä uusia teknologisia työkaluja ja raportteja, jotka yhdistävät dataa useammasta eri lähteestä. Uusien työkalujen ja raporttien myötä kaupungin digitalisuuden aste nousee, kun järjestelmistä saatava data on keskenään yhdistettävää.

Tavoitteessa onnistuttiin hyvin. Hankkeen aikana kehitetyt raportit ja työkalut yhdistävät pääsääntöisesti automaattisesti taikka puoliautomaattisesti dataa eri lähdejärjestelmistä ja kokoavat tietoa yhteen uudella tavalla. Tehdyt integraatiot ja automaattiset päivitykset ovat lisänneet merkittävästi digitalisaatiota Lohjan kaupungin raportoinnissa. Hankkeen tuotoksia ovat tuotekustannusraportti, HR-raportti, kooste talouden raporteista, Hinku- ja KeKe -raportti, palveluiden järjestämissuunnitelmatyökalu sekä uusi integraatioyhteys sopimushallintaohjelman ja taloushallintaohjelman välillä.

Uudet raportit ja työkalut tarjoavat kunnan päättäjille aikaisempaa tarkempaa, ajantasaisempaa ja palvelukohtaisesti jäsennetympää dataa päätöksenteon tueksi. Uudet raportit ja työkalut tukevat myös esihenkilöiden työtä ja yksikön johtamista, kun raporttien avulla on aikaisempaa helpompi seurata yksikön suoritteita, taloutta sekä HR-tietoja. Valmisraportit nopeuttavat sekä helpottavat työntekijöiden valmistelu- sekä esittelyaineistojen koontia ja toivottavasti vähentävät väärinymmärryksien sekä uudelleen valmisteluun lähetettävien asioiden määrää.

Hankkeen virallisen päättymisen jälkeen jatketaan kehitettyjen raporttien ja työkalujen jalkauttamista eri organisaatiotasoille. Raportteja ja työkaluja myös jatkokehitetään, jotta ne pysyvät mukana muuttuvassa työympäristössä ja vastaavat jatkossakin päättäjien, esihenkilöiden sekä työntekijöiden tarpeisiin. Ennakoiva budjetointi sekä järjestelmien välinen kommunikaatio sekä yhdistettävyys ovat esimerkkejä tulevaisuuden jatkokehitysmahdollisuuksista.

Tiedolla johtaminen talouden seurannan työvälineenä  (linkki hankkeen loppuraporttiin)

Viimeisin talousarvio

Viimeisin tilinpäätös

Talousarvio 2022 asiakirjan kansi

 

Talousarviot

(valmistuvat joulu-tammikuussa)

Tilinpäätökset

(valmistuvat touko-kesäkuussa)

Talousarvio 2022
Talousarvio 2021 Tilinpäätös 2021
Talousarvio 2020 Tilinpäätös 2020
Talousarvio 2019 Tilinpäätös 2019
Talousarvio 2018 Tilinpäätös 2018
Talousarvio 2017 Tilinpäätös 2017
Talousarvio 2016 Tilinpäätös 2016
Talousarvio 2015 Tilinpäätös 2015
Talousarvio 2014 Tilinpäätös 2014
Talousarvio 2013 Tilinpäätös 2013
Talousarvio 2012 Tilinpäätös 2012
Talousarvio 2011 Tilinpäätös 2011
Talousarvio 2010 Tilinpäätös 2010
Talousarvio 2009 Tilinpäätös 2009
Talousarvio 2008 Tilinpäätös 2008
Talousarvio 2007 Tilinpäätös 2007
Talousarvio 2006 Tilinpäätös 2006

Tarkastuslautakunnan arviointikertomukset vuodelta 2021, 2020 ja 2019

     

 

Katso tästä Lohjan budjettivideosta minne veroeurosi kohdentuvat
.