L26 Vivamo

Lohjan 21. kaupunginosan Vappulan korttelin 1660 asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsee Vappulan ja osittain Ojamon kaupunginosassa Lohjanjärven rannalla, noin 3,5 km päässä Lohjan keskustasta ja n. kilometrin etäisyydellä Ojamon alakeskuksesta. Pohjoisessa ja luoteessa alue rajautuu järveen, idässä Lahokallion alueeseen, lännessä Huvilatiehen ja Vappulan asuinalueeseen. Etelässä aluetta rajaa Vappulantie.

Asemakaavan muutoksen ja asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa alueelle nykyisen kirkollisen toiminnan ja palveluiden lisäksi myös alueen palveluihin tukeutuvaa erityisryhmien kuten vanhusten tai liikuntarajoitteisten asumista.


Voimaantulo

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 14.11.2018 § 132 hyväksynyt L26 Vivamo, 9. kaupunginosa Ojamon lähivirkistysalueen ja 21. kaupunginosa Vappulan korttelinosan 1660 sekä katualueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.
Asemakaavan muutoksella muodostuu 21. kaupunginosan Vappula, osa korttelista 1660 ja siihen liittyvää lähivirkistys-, katu- ja venevalkama-aluetta.

Asemakaavalla muodostuu 21. kaupunginosan Vappula, kortteli 1661 ja siihen liittyvää lähivirkistys- ja katualuetta.

L26 Lainvoimaisuuskuulutus 9.1.2019
L26 Lainvoimaisuuskartta


Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessa 14.11.2018 § 132 hyväksyä 9. kaupunginosa Ojamon lähivirkistysalueelle ja 21. kaupunginosa Vappulan korttelinosalle 1660 sekä katualueelle laaditun asemakaavan muutos- ja asemakaavaehdotuksen.

Asemakaavan muutoksella muodostuu 21. kaupunginosan Vappula, osa korttelista 1660 ja siihen liittyvää lähivirkistys-, katu- ja venevalkama-aluetta.

Asemakaavalla muodostuu 21. kaupunginosan Vappula, kortteli 1661 ja siihen liittyvää lähivirkistys- ja katualuetta.

L26 Kaavakartta ja määräykset 24.10.2018
L26 Kaavaselostus 24.10.2018
L26 Saadut lausunnot


Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 6.8.2018 (§ 230) asettaa asemakaavan muutos- ja asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville.

Aineisto pidetään julkisesti nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 23.8. – 21.9.2018 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, Lohja ja kaupungin verkkosivulla lohja.fi/kaavoitus. Ehdotusta koskevat muistutukset tulee lähettää nähtävillä oloaikana kirjallisesti osoitteeseen Lohjan kaupunki, Kaupunkikehitys/kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja tai sähköpostitse osoitteella: kaavapalaute(at)lohja.fi.

L26 Kuulutus 22.8.2018
L26 Kaavakartta, ehdotusvaihe 20.6.2018
L26 Kaavaselostus:


Valmisteluvaihe

Vetovoimalautakunta päätti kokouksessaan 20.12.2017 (§ 81) asettaa asemakaavan muutoksen ja asemakaavan valmisteluaineiston nähtäville.

Aineisto pidetään nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti 10.1.-31.1.2018 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, Lohja ja kaupungin verkkosivulla www.lohja.fi/kaavoitus. Mielipiteet tulee lähettää nähtävilläoloaikana kirjallisesti osoitteeseen Lohjan kaupunki, Kaupunkikehitys/kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja tai sähköpostitse osoitteella: kaavapalaute@lohja.fi.

L26 Kuulutus 10.1.2018
L26 Kaavakartta, valmisteluvaihe 20.12.2017
L26 Kaavaselostus, valmisteluvaihe 20.12.2017
L26 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 20.12.2017
L26 Rakennusinventointi ja alueanalyysi, syksy 2017


Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä kokouksessaan 25.8.2016 § 87 Lohjan 21. kaupunginosan Vappulan korttelin 1660osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja suunnittelun lähtökohdat tiedoksi ja kuuluttaa asemakaava ja asemakaavan muutoksen vireilletulosta.

Asemakaavan L26 Vivamo osallistumis- ja arvioitisuunnitelma sekä suunnittelun lähtökohdat – aineisto pidetään nähtävillä 31.8.-29.9.2016.

L26 Kuulutus 31.8.2016
L26 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.10.2015
L26 Suunnittelun lähtökohdat 25.8.2016

 

Aiheeseen liittyvää: