Ajankohtaista

Uusin tiedote on aina ylimpänä, otsikon linkistä pääsee alkuperäiseen asiakirjaan/tiedotteeseen. Julkipanolista uusimmista rakennusvalvonnan myöntämistä luvista sekä muut kuulutukset löytyvät viralliselta sähköiseltä ilmoitustaululta.30.10.2019         

 

Rakennustarkastajan velvollisuus valvoa rakentamisilmoitusten antamista poistuu 1.11.2019

Rakennustarkastajalla ei ole enää velvollisuutta valvoa, että kotitalous antaa rakennustyöstä rakentamisilmoituksen. Kotitalouden ei myöskään enää tarvitse esittää rakennustarkastajalle Verohallinnon antamaa todistusta siitä, että tarvittavat tiedot on ilmoitettu.

Rakennusilmoituksiin tulevista muutoksista lisätietoa vero.fi:ssä.

06.08.2019          Kutsu jätevesi-infoon to 29.8.2019 klo 14-18, Lohjan kaupungintalon valtuustosali, Monkola, Karstuntie 4, Lohja
Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke Linkki tekee kartoitus- ja neuvontakäyntejä lokakuun lopulle. Linkki yhteystietoihin.
Infotilaisuuden dia-esitys

07.05.2019          Pitääkö minun uudistaa jätevesijärjestelmäni?

Kiinteistön jätevesijärjestelmistä tulee olla saatavilla kirjallinen selvitys jätevesijärjestelmästä sekä sen käyttöön ja huoltoon liittyvät asiakirjat:
1. selvitys nykyisestä jätevesien käsittelyjärjestelmästä
2. järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet sekä
3. päiväkirja järjestelmän käytöstä ja huollosta (suositus).

Selvitys jätevesijärjestelmästä sisältää tiedot jätevesien muodostumispaikkojen, jätevesijärjestelmän osien ja purkupaikan sijainnista, sekä arvion muodostuvien jätevesien määrästä ja laadusta perusteluineen. Asiakirjat säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään valvontaviranomaiselle pyydettäessä. Asiakirjojen avulla tieto jätevesijärjestelmän rakenteista ja huollosta siirtyy omistajalta toiselle.

Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä

26.04.2019          Kesäajan palvelu rakennusvalvonnassa

30.01.2019        Kattojen lumikuormaa seurattava: erityisesti suurten hallien kattojen lumitilanteen tarkkailu tarpeen. Lisätietoja valtion ympäristöhallinnan sivuilla.

15.01.2019        Rakennusvalvonnan tietoiskuiltapäivä ajankohtaisista asioista 5.3.2019 
Lisäys ohjelmaan – projektipäällikkö Mirka Härkönen pitää katsauksen Lohjan Asuntomessujen valmistelutilanteeseen klo 14.15-14.30.
Tietoiskuiltapäivän dia-esitys

1.10.2018           Käyttökatkoja ohjelmistoissa: Palvelinmuutoksen johdosta rakennusvalvonnan käyttämät ohjelmistot ovat pois käytöstä 16-19.10. Tämä vaikeuttaa oleellisesti rakennusvalvonnan antamaa palvelua.

Rakennusvalvonnan asiakaspalvelua ei ole tiistaina 23.10.2018. Rakennusvalvonnan henkilöstö on tiistaina 23.10 koulutuksessa. Sihteerit ottavat vastaan ajanvarauksia ja soittopyyntöjä.

Puunkaato: Kaava-alueilla puunkaato vaatii pääsääntöisesti maisematyöluvan. Nopein tapa selvittää maisematyöluvan tarve on tehdä neuvontapyyntö Lupapisteeseen www.lupapiste.fi. Asian käsittelyä nopeuttaa liitetty valokuva kaadettavaksi aiotuista puista.

19.9.2018           Rakennusvalvonta suorittaa työmaiden kosteudenhallinnan tehovalvontaa. Myös kansalaiset voivat tehdä syyskuun aikana ilmoituksia havaitsemistaan hyvistä esimerkeistä tai laiminlyönneistä rakennustyömaiden kosteushallintaan liittyen  www.kosteusjumppa.fi-sivuston kautta.

13.9.2018            Rakennusvalvonnan lomakkeet on muutettu sähköiseen muotoon.

7.2.2018             Rakennusvalvonnan tietoiskuiltapäivän 7.2.2018 dia-esitys uusista määräyksistä

1.2.2018             Rakentamismääräysten jättiuudistukset voimaan 1.1.2018. Rakentamismääräyskokoelman ohjeita korvattu asetuksilla; muutoksia ja uusia määräyksiä rakennusten paloturvallisuuteen 848/2017, ääniympäristöön 796/2017, käyttöturvallisuuteen 1007/2017, energiatehokkuuteen 788/2017; 1010/2017 ja 1048/2017, esteettömyyteen 241/2017, kosteustekniseen toimivuuteen 782/2017, sisäilmastoon ja ilmanvaihtoon 1009/2017, vesi-ja viemärilaitteistoihin 1047/2017 sekä savupiippujen rakenteisiin ja paloturvallisuuteen 745/2017 ja lisäksi asuin-, majoitus- ja työtiloille 1008/2017. Asetukset, ohjeet ja taustamateriaalit luettavissa Rakentamismääräyskokoelmasta aihekohtaisen otsakkeen alta

1.1.2018             MRL muutos 812/2017 tullut voimaan 6.12.2017

19.10.2017         Uusi jätevesilainsäädäntö voimaan 3.4.2017