Ajankohtaista

Uusin tiedote on aina ylimpänä, otsikon linkistä pääsee alkuperäiseen asiakirjaan/tiedotteeseen. Julkipanolista uusimmista rakennusvalvonnan myöntämistä luvista sekä muut kuulutukset löytyvät viralliselta sähköiseltä ilmoitustaululta.

06.05.2024 Rakennusvalvonnassa ei palvelua pe 10.5.2024.

29.04.2024 Rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

Rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään nähtävillä MRL 63 §:n mukaisesti 26.4.2024 alkaen rakennusjärjestyksen valmistelun ajan kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, osoitteessa Karstuntie 4, 08100 Lohja sekä Lohjan kaupungin verkkosivuilla www.lohja.fi -> Kuulutukset. Osallisilta pyydetään palautetta OAS:n lähtökohdista sekä osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisestä.

Kaupunkikehityslautakunnan lupajaosto

19.1.2024 Lumikuormia katoilla on syytä tarkkailla www.vesi.fi (ymparisto.fi)

03.11.2023 Rakennusvalvonnassa rajoitettu palvelu ajalla 27.12.2023 – 05.01.2024. Tänä aikana ei tehdä lupapäätöksiä.

05.09.2023 Rakennusvalvonta koulutuksessa klo 12-13.30 välisenä aikana. Lupa-arkkitehdin ja insinöörien puhelinaika peruttu tältä päivältä.

28.06.2023 Lupapiste – kauppa auennut. Piirustukset ostettavissa verkkokaupan kautta. https://kauppa.lupapiste.fi

14.06.2023 Torstaina 15.6. rakennusvalvonta on suljettu.

05.06.2023 Henkilöstön lomien keskittämisen vuoksi rakennusvalvonta palvelee rajoitetusti 3 – 28.7.2023. Kyseisenä aikana ei tehdä lupapäätöksiä. Rakennusaikaisia katselmuksia voi varata klo 8-9.

29.11.2022 Rakennusvalvonta lomailee 5.12 sekä 27-30.12.2022.

07.11.2022  Perjantaina 11.11 rakennusvalvonta ei ole paikalla klo 12-13, joten lupainsinöörien ja -arkkitehdin puhelinaika on peruttu.

06.10.2022  Tarkastusinsinööri Janne Junttila lopettaa rakennusvalvonnassa 6.10. Rakennusvalvontaan haetaan yhtä määräaikaista lupainsinööriä ja kahta tarkastusinsinööriä.

29.08.2022 Lohjan kaupungin puhelinliittymät siirtyvät Telialle, muutospäivä on 31.08.2022. Muutospäivä saattaa aiheuttaa katkosta puhelinliikenteessä.

03.06.2022 Rakennusvalvonta palvelee henkilöstön lomien keskittämisen vuoksi rajoitetusti 4.-31.7. Kyseisenä aikana lupapäätöksiä ei tehdä. Rakennusaikaisia katselmuksia voi varata klo 8-9 ja järjestelyistä sovitaan tapauskohtaisesti katselmusaikaa varattaessa.
Arskan skannauspalvelua rakennuslupien osalta ei ole 4.7 – 2.8.

19.05.2022 Rakennusvalvonnan henkilöstö poissa perjantaina 27.5.2022

28.10.2021 Rakennusvalvonnan ohjelmistomuutoksen vuoksi rakennusvalvonnan päätöksiä ei tehdä aikavälillä 22.11-12.12.2021. Tämän jälkeen viikolla 50 alkaa ohjelmiston testaus. Käyttökatko ei koske Lupapisteessä tapahtuvaa lupavalmistelua. Myös katselmuksia tehdään normaalisti. Pahoittelemme katkon aiheuttamaa haittaa.

29.06.2021 Arskan skannauspalvelua rakennuslupien osalta ei ole 8.7 – 8.8.

02.06.2021 Kesän poikkeavat palveluajat
Henkilöstön lomien keskittämisen vuoksi rakennusvalvonta palvelee rajoitetusti 5.7 – 16.7. Kyseisenä aikana ei tehdä lupapäätöksiä ja ennakkoesittelyistä tulee sopia erikseen puhelimitse klo 12-13. Rakennusaikaisia katselmuksia voi varata klo 8-9 ja järjestelyistä sovitaan tapauskohtaisesti katselmusaikaa varattaessa. Rakennusvalvonnassa ei palvelua 19.7-30.7.

12.05.2021 Rakennusvalvonnan henkilöstö poissa perjantaina 14.5.2021.

19.04.2021 Rakennusrekisterin tarkastelu tapahtuu tällä hetkellä Karisjärven alueella. Uudisrakentamiskohteiden osalta rakennusrekisterin korjaustyötä tehdään rakennuslupien yhteydessä

03.12.2020 Rakennusrekisterin tarkastelu tapahtuu tällä hetkellä seuraavilla alueilla: Leikkilä ja Luskala. Uudisrakentamiskohteiden osalta rakennusrekisterin korjaustyötä tehdään rakennuslupien yhteydessä.

22.10.2020 Rakentamiseen liittyvä neuvontapalvelu toimii normaalisti www.lupapiste.fi -palvelun kautta, samoin lupakäsittely.  Avointa asiakaspalvelua rakennusvalvonnan tiloissa (ti 9-11) ei ole toistaiseksi. Puhelinajat toimivat normaalisti. Rakentamisen aikaisia katselmuksia suoritetaan; järjestelyistä sovitaan tapauskohtaisesti katselmusaikaa varattaessaRakennushankkeiden ennakkoesittelyt sovitaan lupakäsittelijän kanssa.

20.05.2020 Henkilöstön lomien keskittämisen vuoksi rakennusvalvonta palvelee rajoitetusti 6.7-31.7. Kyseisenä aikana lupapäätöksiä ei tehdä ja ennakkoesittelyistä tulee sopia erikseen puhelimitse klo 12-13. Rakennusaikaisia katselmuksia voi varata klo 8-9 ja järjestelyistä sovitaan tapauskohtaisesti katselmusaikaa varattaessa.

11.5.2020 Rakennusvalvonnan lupakäsittely on ruuhkautunut . Kesän palveluajat tarkentuvat myöhemmin ja tiedotamme niistä erikseen.

11.5.2020 Rakennusrekisterin tarkastelu jatkuu ja tapahtuu tällä hetkellä seuraavilla alueilla: Hattula, Hyönölä, Hauhula, Karstu, Leikkilä, Mäntsälä,  Karjalohjan pappila, Röylä, Raati ja Kiikala. Uudisrakentamiskohteiden osalta rakennusrekisterin korjaustyötä tehdään rakennuslupien yhteydessä.

2.4.2020  Rakennusrekisterin korjauksen kartoitustyötä maastossa ei suoriteta tällä hetkellä koronavirustilanteen vuoksi.

20.03.2020  Rakennusvalvonnan palvelut poikkeusoloissa

Rakentamiseen liittyvä neuvontapalvelu toimii normaalisti www.lupapiste.fi -palvelun kautta, samoin lupakäsittely.  Asiakaspalveluaika (ti 9-11) on muutettu puhelinpalveluajaksi. Muut puhelinajat toimivat normaalisti. Rakentamisen aikaisia katselmuksia suoritetaan; järjestelyistä sovitaan tapauskohtaisesti katselmusaikaa varattaessa.

13.03.2020        Rakennusvalvonnan avoin asiakaspalvelu tiistaisin on peruttu toistaiseksi ja kyseisenä ajankohtana vastataan puheluihin (klo 9-11).

28.01.2020        INFO OMAKOTITALON RAKENTAMISEEN
Tilaisuus on tarkoitettu rakentajille, suunnittelijoille, vastaaville työnjohtajille ja muille kiinnostuneille.
Aika: keskiviikko 12.02.2020 klo 15.00-18.00
Paikka: Lohjan kaupungintalo Monkola, Karstuntie 4, valtuustosali.

28.01.2020        Rakennusrekisterin tarkastelu tammi-helmikuun aikana tapahtuu seuraavilla alueilla: Hattula, Hyönölä, Hauhula, Karstu, Leikkilä, Mäntsälä ja Karjalohjan pappila. Uudisrakentamiskohteiden osalta rakennusrekisterin korjaustyötä tehdään rakennuslupien yhteydessä.

09.12.2019        Rajoitettu palvelu loma-ajan vuoksi ajalla 23.12.2019 – 10.1.2020. Vaikuttaa mm. lupakäsittelyyn.

27.11.2019        Rakennusrekisterin tietosisällön parantamisprojekti alkaa 2.12.2019 kiinteistöillä suoritettavilla maastotöillä

30.10.2019        Verottajalle tehtyä rakentamisilmoitusta ei tarvitse esittää rakennustarkastajalle 1.11.2019 alkaen

06.08.2019          Kutsu jätevesi-infoon to 29.8.2019 klo 14-18
                               Linkki yhteystietoihin
                               Infotilaisuuden dia-esitys

07.05.2019       Pitääkö minun uudistaa jätevesijärjestelmäni? 

                        Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä, ohje ja lomake  

26.04.2019       Kesäajan palvelu rakennusvalvonnassa

30.01.2019       Kattojen lumikuormaa seurattava: erityisesti suurten hallien kattojen          lumitilanteen tarkkailu tarpeen. Lisätietoja valtion ympäristöhallinnan sivuilla.

15.01.2019       Rakennusvalvonnan tietoiskuiltapäivä ajankohtaisista asioista 5.3.2019 
Lisäys ohjelmaan – projektipäällikkö Mirka Härkönen pitää katsauksen Lohjan Asuntomessujen valmistelutilanteeseen klo 14.15-14.30.
                         Tietoiskuiltapäivän dia-esitys

01.10.2018        Käyttökatkoja ohjelmistoissa: Palvelinmuutoksen johdosta rakennusvalvonnan käyttämät ohjelmistot ovat pois käytöstä 16-19.10. Tämä vaikeuttaa oleellisesti rakennusvalvonnan antamaa palvelua.

                          Rakennusvalvonnan asiakaspalvelua ei ole tiistaina 23.10.2018.  Rakennusvalvonnan henkilöstö on tiistaina 23.10 koulutuksessa. Sihteerit ottavat vastaan ajanvarauksia ja soittopyyntöjä.

19.09.2018        Rakennusvalvonta suorittaa työmaiden kosteudenhallinnan tehovalvontaa. Myös kansalaiset voivat tehdä syyskuun aikana ilmoituksia havaitsemistaan hyvistä esimerkeistä tai laiminlyönneistä rakennustyömaiden kosteushallintaan liittyen  www.kosteusjumppa.fi-sivuston kautta.

13.09.2018       Rakennusvalvonnan lomakkeet on muutettu sähköiseen muotoon.

07.02.2018        Rakennusvalvonnan tietoiskuiltapäivän 7.2.2018 dia-esitys uusista määräyksistä

01.02.2018        Rakentamismääräysten jättiuudistukset voimaan 1.1.2018. Rakentamismääräyskokoelman ohjeita korvattu asetuksilla; muutoksia ja uusia määräyksiä rakennusten paloturvallisuuteen 848/2017, ääniympäristöön 796/2017, käyttöturvallisuuteen 1007/2017, energiatehokkuuteen 788/2017; 1010/2017 ja 1048/2017, esteettömyyteen 241/2017, kosteustekniseen toimivuuteen 782/2017, sisäilmastoon ja ilmanvaihtoon 1009/2017, vesi-ja viemärilaitteistoihin 1047/2017 sekä savupiippujen rakenteisiin ja paloturvallisuuteen 745/2017 ja lisäksi asuin-, majoitus- ja työtiloille 1008/2017. Asetukset, ohjeet ja taustamateriaalit luettavissa Rakentamismääräyskokoelmasta aihekohtaisen otsakkeen alta

01.01.2018         MRL muutos 812/2017 tullut voimaan 6.12.2017

19.10.2017         Uusi jätevesilainsäädäntö voimaan 3.4.2017

 

Aiheeseen liittyvää: