Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmat

Yksi kunnan perustehtävistä on kunnan väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Kunnan tulee seurata kuntalaisten elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin sekä laatia valtuustokausittain suunnitelmat siitä, miten kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistetään. Kunnan toimintaa ohjaavien lakien mukaan kunnassa tulee laatia koko väestöä koskevan Laajan hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman lisäksi suunnitelma lasten ja nuorten sekä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi. Lisäksi kunta voi halutessaan tehdä muita hyvinvointisuunnitelmia tai –ohjelmia lakisääteisiä suunnitelmia täydentääkseen. 

Lohjalla on nyt päivitetty lakisääteisistä hyvinvointisuunnitelmista Laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2023–2025 sekä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2023–2025. Lakisääteisten suunnitelmia täydentämään on tehty myös Lohjan liikuntaohjelma 2025 sekä Kulttuurihyvinvointisuunnitelma 2023–2025, joka on tänä vuonna laadittu ensimmäistä kertaa. Sekä kulttuurihyvinvointisuunnitelman että liikuntaohjelman tavoitteet ja toimenpiteet koskettavat laajan hyvinvointisuunnitelman tavoin koko väestöä. Kaikki edellä mainitut suunnitelmat on hyväksytty Kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.6.2023. Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman päivittäminen on aloitettu yhteistyössä vanhusneuvoston kanssa, ja se tulee valmistumaan keväällä 2024.

 

Aiheeseen liittyvää: