Valvontasuunnitelma ja taksa

Valvontasuunnitelma:

Ympäristöterveyspalvelujen valvonta perustuu ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan. Valvontasuunnitelmaan perustuva valvonta on maksullista.

Lohjan ympäristöterveyspalvelujen toiminta-alueeseen kuuluvat Lohja, Vihti, Karkkila ja Siuntio. Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy valvontasuunnitelman vuosittain.

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2020-2024, päivitys vuodelle 2024

Taksa:

Lainsäädännön mukaan kunnan on perittävä asiakkailta hyväksymänsä taksan mukainen maksu. Maksu peritään mm. elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaisista hyväksymispäätöksistä, ilmoitusten käsittelystä ja säännöllisen valvonnan tarkastuskäynneistä. Maksut määräytyvät toimenpiteeseen käytetyn työajan mukaan siten, että niiden suuruus vastaa enintään toimenpiteestä aiheutuneita kustannuksia.

Maksun suuruus määräytyy tuntiperusteisesti. Valvontahenkilöstön työtunnin omakustannushinta on 63 €. Matkakustannuksista tarkastusten ja näytteenoton yhteydessä peritään jokaiselta kohteelta kiinteä maksu 41 €/käynti. Matkakustannus on kiinteä summa ja sillä pyritään ottamaan huomioon toiminta-alueen kohteiden tasapuolinen kohtelu sijainnista ja tarkastajan lähtöpaikasta riippumatta. Matkakustannus perustuu keskimääräisiin kilometrikustannuksiin sekä matkaan käytettyyn aikaan.

Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy ympäristöterveydenhuollon maksutaksan.

ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.1.2024 alkaen

 

Aiheeseen liittyvää: