Valvontasuunnitelma ja taksa

Valvontasuunnitelma:

Ympäristöterveyspalvelujen valvonta perustuu ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan. Valvontasuunnitelmaan perustuva valvonta on maksullista.

Lohjan ympäristöterveyspalvelujen toiminta-alueeseen kuuluvat Lohja, Vihti, Karkkila ja Siuntio. Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy valvontasuunnitelman vuosittain.

Valvontasuunnitelma vuodelle 2023 käsitellään lautakunnan kokouksessa 7.12.2022. Suunnitelman luonnokseen voi tutustua etukäteen alla olevasta linkistä.

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2020-2024, päivitys vuodelle 2023

Taksa:

Lainsäädännön mukaan kunnan on perittävä asiakkailta hyväksymänsä taksan mukainen maksu. Maksu peritään mm. elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaisista hyväksymispäätöksistä, ilmoitusten käsittelystä ja säännöllisen valvonnan tarkastuskäynneistä. Maksut määräytyvät toimenpiteeseen käytetyn työajan mukaan siten, että niiden suuruus vastaa enintään toimenpiteestä aiheutuneita kustannuksia.

Maksun suuruus määräytyy tuntiperusteisesti. Valvontahenkilöstön työtunnin omakustannushinta on 60 €. Matkakustannuksista tarkastusten ja näytteenoton yhteydessä peritään jokaiselta kohteelta kiinteä maksu 39 €/käynti. Matkakustannus on kiinteä summa ja sillä pyritään ottamaan huomioon toiminta-alueen kohteiden tasapuolinen kohtelu sijainnista ja tarkastajan lähtöpaikasta riippumatta. Matkakustannus perustuu keskimääräisiin kilometrikustannuksiin sekä matkaan käytettyyn aikaan.

Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy ympäristöterveydenhuollon maksutaksan.

ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 2022