Ajankohtaista valvontasuunnitelma ja taksa

Ajankohtaista:

Elintarvikehuoneiston perustamisesta lisätietoa:

https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/elintarvikeyrityksen-perustaminen-ja-toiminta/yrityksen-perustaminen/

 

Valvontasuunnitelma:

ympäristöterveys valvontasuunnitelma 2018

Luonnos vuoden 2019 valvontasuunnitelmaksi on nähtävillä 29.10.-12.11.2018.
Vetovoimalautakunnan ympäristöterveysjaosto käsittelee asiaa 28.11 kokouksessaan.
Mahdolliset kommentit suunnitelmaan voi toimittaa ympäristöterveydenhuollon sähköpostiin
ymparistoterveys@lohja.fi, 12.11.2018 mennessä.

ympäristöterveys valvontasuunnitelma 2019 luonnos

 

Ympäristöterveyspalvelujen valvonta perustuu ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan. Valvontasuunnitelmaan perustuva valvonta on maksullista.

Vetovoimalautakunnan ympäristöterveysjaosto hyväksyy ympäristöterveydenhuoltoa ja eläinlääkintähuoltoa koskevan maksutaksan vuosittain. Maksutaksa koskee Ympäristöterveyspalvelujen toiminta-aluetta. Toiminta-alueeseen kuuluvat Lohja, Vihti, Karkkila ja Siuntio.

Kunnan on perittävä lakien mukaan asiakkailta hyväksymänsä taksan mukainen maksu. Maksu peritään mm. elintarvikehuoneiston hyväksymisestä, ilmoitusten käsittelystä tai säännöllisen valvonnan tarkastuskäynneistä. Maksut määräytyvät toimenpiteeseen käytetyn työajan mukaan siten, että niiden suuruus vastaa enintään toimenpiteestä aiheutuneita kustannuksia.

Maksun suuruus määräytyy tuntiperusteisesti. Valvontahenkilöstön työtunnin omakustannehinta on 55 €. Matkakustannuksista tarkastusten ja näytteenoton yhteydessä peritään jokaiselta kohteelta kiinteä maksu 39 €/käynti. Matkakustannus on kiinteä summa ja sillä pyritään ottamaan huomioon toiminta-alueen kohteiden tasapuolinen kohtelu sijainnista ja tarkastajan lähtöpaikasta riippumatta. Matkakustannus perustuu kilometreihin sekä matkaan käytettyyn aikaan. Matkat eivät sisälly tarkastusaikaan. Nämä maksut vastaavat toimenpiteistä aiheutuneita kustannuksia.

Taksa: ympäristöterveys maksutaksa 1.3.2018