Vaherman kurssikeskuksen ranta-asemakaava

Vaherman kurssikeskuksen ranta-asemakaava, voimaantulo 15.1.2020

Tavoitteena on ollut sijoittaa alueelle ympärivuotista yhteisrantaista loma-asumista ja sitä tukevia vapaa-ajanpalveluita, jotka ovat rajatuilta osin myös muiden kuin loma-asukkaiden käytettävissä.


Voimaantulo

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 13.11.2019 § 111 hyväksynyt Vaherman kurssikeskuksen ranta-asemakaavan. Kaupunginvaltuuston päätöksestä ei ole valitettu.
Kaava saa lainvoiman tällä kuulutuksella 15.1.2020.

Lainvoimaisuuskuulutus 15.1.2020
Kaavakartta ja -määräykset


Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 13.11.2019 § 111 Vaherman kurssikeskuksen ranta-asemakaavan.

Kaavakartta ja –määräykset 29.5.2019
Kaavaselostus liitteineen 29.5.2019


Ehdotusvaihe

Vetovoimalautakunta päätti kokouksessaan 20.3.2019 (§ 46) asettaa Vaherman kurssikeskuksen ranta-asemakaavan ehdotuksen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Ranta-asemakaavan ehdotusvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 4.4.- 8.5.2019 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, Lohja sekä kaupungin verkkosivulla lohja.fi/kaavoitus.
Muistutukset tulee lähettää nähtävilläoloaikana osoitteeseen: kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus PL 71, 08101 Lohja.

Lisätiedot: Karttaako Oy/Jarmo Mäkelä, puh. 0400-220082, jarmo.makela(at)karttaako.fi tai yleiskaavoittaja Teija Liuska-Eloranta, puh. 044 374 4418, teija.liuska-eloranta(at)lohja.fi

Kuulutus 3.4.2019
Kaavakartta ja –määräykset 6.2.2019
Kaavaselostus 6.2.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2.10.2018
Valmisteluvaiheen lausunnot
Yhteenveto ja vastineet palautteeseen 6.2.2019
Luontoselvitys 7.10.2018
Muinaisjäännösinventointi 12/2017


Valmisteluvaihe

Ranta-asemakaava käsittää Lohjan Vahermanjärvellä osan kiinteistöstä Nummi-Pusulan valtionmaa 444-893-1-1. Alue suunnitellaan pääosin matkailu- ja virkistyskäyttöön. Ranta-asemakaavaluonnos ja muu kaavan valmisteluaineisto pidetään MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 23.11.-31.12.2018 kaupungin kotisivuilla osoitteessa www.lohja.fi/kaavoitus

Kaavaluonnosta ja muuta valmisteluaineistoa koskeva palaute tulee lähettää 31.12.2018 mennessä kaavaa laativalle konsultille osoitteeseen jarmo.makela@karttaako.fi tai Karttaako Oy, Heikinkatu 7, 48100 Kotka. Lisätiedot: Jarmo Mäkelä, 0400-220082, jarmo.makela@karttaako.fi

Kuulutus 23.11.2018
Kaavakartta merkintöineen 4.10.2018
Kaavaselostus 4.10.2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Muistio työneuvottelusta
Muinaisjäännösraportti
Luontoselvitysraportti


Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä MRL 63 §:n mukaisesti 21.3.- 13.4.2018 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, Lohja ja siihen voi tutustua kaupungin verkkosivulla www.lohja.fi/kaavoitus koko kaavoitusprosessin ajan. Osallisilta pyydetään palautetta nähtävillä olon ajan suunnittelun lähtökohdista, vaikutusten arvioinnista sekä osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisestä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskeva palaute tulee lähettää kaavaa laativalle konsultille osoitteeseen Karttaako Oy / Jarmo Mäkelä, Heikinkatu 7, 48100 Kotka tai jarmo.makela@karttaako.fi.

Kuulutus 20.3.2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.3.2018

 

Aiheeseen liittyvää: