Muijalannummi

Muijalannummen toimitilatontit

Muijalannummen toimitilatontit

 

 

 

 

 

Alueella on vapaana haettavaksi kaksi toimitilarakennusten, KTY, tonttia. Alue sijaitsee lähellä, noin 1,5 km, Helsinki – Turku -moottoritien Muijalan liittymää (nro 24). Maaperä on enimmäkseen karkeaa hietaa, osin kalliota sekä osin eloperäistä saraturvetta. Kaasuputki kulkee pitkin Muijalannummentietä; lisätiedot sen osalta:  Auris Kaasunjakelu Oy. Muijalannummen toimitilatontit

Katso yleistietoa ’edelliseltä’ sivulta täällä.

Lisätietoja: maankäyttöinsinööri Riku Korhonen, p. 044 369 4400, tai kaupungingeodeetti Tapio Ruutiainen, p. 044 374 3793, tai tonttipalvelut@lohja.fi . Viite on Muijalannummen työpaikkatontit.

Kortteli  Tontti  Osoite   
Käytt.
tark.
 Pinta-ala
Teh. luk.
Rak.oik.
k-m² 
Hinta
€/m² 
Rak.velv.
%       k-m² 
Tontin hinta € 1. kalenterivuoden maanvuokra €
458 1 Muijalannumment. KTY 22881 0.40 9152 ..9,00  20      1830 205.929. 10.296,45 €
459 3 Pysäkkikuja KTY 13830 0.40 5532 11,00  40      2213 152.130.     7606,50 € 
459 6 Pysäkkikuja KTY 10692 0.40 4277 11,00  40      1711 117.612. 5880,60 €
462 1 Pysäkkitie TY   6777 0.35 2372 MYYTY  40        949 MYYTY MYYTY

Tonttikartat (otteita):

kortteli 459 tontti 3, kortteli 459 tontti 6 ja kortteli 458 tontti 1. Huomaa kaikilla tonteilla olevat pienet putkirasitealueet. Muijalannummen toimitilatontit

  Muijalannummen toimitilatontit