Eläinlääkintähuollon viranomaistehtävät

Eläintautien ehkäisy- ja vastustamistyö

Eläintauti on sairaus, joka voi tarttua eläimestä toiseen tai eläimestä ihmiseen.

Eläintautilainsäädännössä määritellään eläintaudit, joiden esiintymistä valvotaan Suomessa, sillä niiden esiintymisellä on katsottu olevan esimerkiksi kansanterveydellistä tai taloudellista merkitystä.

Tärkeä osa eläintautien ennaltaehkäisyä ja vastustamista on tieto siitä, mitä eläinlajeja kunnan alueella on ja missä ne sijaitsevat.   Siksi eläinten pitäjän tulee rekisteröityä eläimen pitäjäksi kuntansa maaseututoimeen. Rekisteröintipakko koskee eläintenpitäjää, joka pitää hevosia, nautoja, sikoja, lampaita, vuohia, siipikarjaa, mehiläisiä, kimalaisia, turkiseläimiä tai kameli- ja hirvieläimiä. Rekisteröintipakko ei riipu eläinten määrästä tai niiden käyttötarkoituksesta. Se koskee myös lemmikkeinä pidettäviä eläimiä kuten lemmikkikanoja, minisikoja ja ns. kesäkanoja ja -lampaita. Näille eläinlajeille on myös eläinlajikohtaiset merkitsemistä ja rekisteröintiä koskevat ohjeet.

Rekisteröityminen tapahtuu täyttämällä eläintenpitäjäksi rekisteröityminen- ja pitopaikkalomakkeet ja toimittamalla ne maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Lohjan, Karkkilan, Vihdin ja Siuntion alueella lomake toimitetaan Länsi-uudenmaan maaseutuhallinnolle www.inkoo.fi/palvelut/lansi-uudenmaan_maaseutuhallinto. Lomakkeet löytyvät Ruokaviraston ”lomakkeet ja ohjeet”-sivuilta.

Kaupungineläinlääkärit osallistuvat esimerkiksi eläintautiepidemioiden selvittämiseen läänineläinlääkärien ohjeistuksella. Lisäksi valvontaan kuuluu virallisia näytteenotto- ja valvontakäyntejä kuten esimerkiksi siipikarjan salmonellavalvonta.

Siipikarjan osalta pakollisten näytteenottojen ja tarkastusten lukumäärä ja tiheys riippuvat eläinmääristä ja tuotantosuunnasta. Jos munia tai lihaa luovutetaan pitopaikan ulkopuolelle, kuuluu pienikin kanala pakollisen salmonellavalvonnan piiriin.

Lue lisää eläintautientorjunnasta Ruokaviraston sivuilta.

Eläintauteihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä kaupungineläinlääkäreihin.

Ammattimainen tai laajamittainen seura- ja harrastuseläinten pito

Eläinsuojelulain mukaan ammattimaisesta seura- ja harrastuseläinten pidosta tulee tehdä ilmoitus aluehallintovirastoon. Lisätietoja ja ilmoituslomake Ruokaviraston www-sivuilta.

Koirien rekisteröinti

Ruokaviraston koirarekisterin ensimmäinen osuus on avattu koiran haltijoiden käytettäväksi 8.5. osoitteessa https://koirarekisteri.ruokavirasto.fi. Nyt yksityishenkilöt voivat ilmoittaa koiransa rekisteriin. Yhdistys- ja yritystoimijoille asiointi avautuu myöhemmin.

Eläinsuojelu

Eläinsuojelulain tarkoitus on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lain avulla pyritään myös edistämään eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Jos epäilet, että eläintä kohdellaan tai hoidetaan puutteellisesti, voit ottaa yhteyttä eläinsuojeluviranomaiseen. Karkkilan, Lohjan, Siuntion ja Vihdin alueen eläinsuojeluviranomaisia ovat valvontaeläinlääkäri, kaupungineläinlääkärit, terveystarkastajat sekä poliisi.

Eläinsuojeluilmoitus ja muut eläinsuojeluun liittyvät yhteydenotot pyydetään tekemään ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen elainvalvonta@lohja.fi. Kiireelliset-/hätätapaukset pyydetään ilmoittamaan puhelimitse valvontaeläinlääkäreille, puh. 040-6867075, 044-3740443  tai kaupungineläinlääkäreille. Jos puheluun ei heti vastata, tulee jättää yhteydenottopyyntö. Virka-ajan ulkopuolella eläinsuojelulliset hätätapaukset ilmoitetaan poliisille, puh. 112.

Eläinsuojeluilmoitusta tehdessä tulee etukäteen selvittää eläimen pitopaikan tarkka osoite ja eläimen omistajan tai haltijan nimi. Eläinsuojeluilmoituksessa tulee kuvata lyhyesti, miksi eläinsuojelutarkastus olisi tehtävä. Ilmoitukseen on tärkeää antaa myös ilmoittajan tiedot mahdollisten lisätietojen kysymiseksi. Ilmoituksen tekijän tietoja ei kerrota kohteelle.

Ilmoitusten johdosta tehtävät, epäilyyn perustuvat eläinsuojelutarkastukset pyritään tekemään ennalta ilmoittamatta. Ilman epäilyä eläinsuojelutarkastuksia tehdään säännöllisesti ammattimaisiin eläintenpitopaikkoihin, esimerkiksi ratsastuskouluihin ja eläinhoitoloihin.

Lohjan ympäristöterveyspalveluiden eläinlääkärit eivät pääsääntöisesti hoida tapauksia, joissa eläintenpito tai muu eläimiin liittyvä toiminta aiheuttaa häiriötä tai haittaa muille ihmisille tai ympäristölle. Esimerkiksi naapurustoa häiritsevä koiran haukunta ei yleensä ole peruste eläinsuojelutarkastukselle.

Eläinten maastavienti

Eläinten vientivaatimukset vaihtelevat eläinlajin ja vientimaan mukaan.
Sisämarkkinakaupalla tarkoitetaan kaikkia sellaisia lähetyksiä, jotka lähetetään Suomesta toiseen EU:n jäsenmaahan, Norjaan ja Sveitsiin. Pääsääntöisesti vientiehdot kuuluvat viejän selvitettäväksi. Ohjeet eläinten maasta vientiin ja tuontiin löytyvät Ruokaviraston sivuilta www.ruokavirasto.fi/elaimet/tuonti-vienti-ja-sisamarkkinasiirrot/-vienti/
Vientivaatimukset (vietäessä EU:n ulkopuoliseen maahan) kuuluvat aina kohdemaan lainsäädännön piiriin. Lemmikin mukaan otosta matkalle tai tuotantoeläinten viennistä saat tietoa kohdemaan lähetystöstä tai eläinlääkintäviranomaisilta.

Suomessa viennissä tarvittavia eläinten terveyttä koskevia virallisia terveystodistuksia myöntävät ainoastaan virkaeläinlääkärit omalla toimialueellaan. Karkkilassa, Lohjalla, Siuntiossa ja Vihdissä olevien eläinten todistukset myöntävät kaupungineläinlääkärit.
Mikäli tarvitset eläimen vientiä varten virallisen terveystarkastuksen ja terveystodistuksen (sisämarkkinatodistus eli ns. TRACES-todistus) tai vientitodistuksen EU:n ulkopuoliseen maahan, ota yhteyttä alueesi kaupungineläinlääkäriin vähintään VIIKKOA ennen lähtöpäivää. Tarkastus ja todistus ovat maksullisia. Mikäli ajanvarauspyyntö tulee lyhyemmällä varoitusajalla, emme pysty takaamaan, että tarkastus onnistuu ajoissa.

Hevoseläinten pitopaikan ja pidon rekisteröinti

Eläinten tunnistamista koskeva lainsäädäntö velvoittaa ilmoittamaan hevoseläinten pitoa ja pitopaikkaa koskevat tiedot rekisteriin merkittäväksi. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia hevosia, poneja, aaseja ja seeproja sekä näiden risteytyksiä kuten muuleja ja seepra-aaseja pitäviä. Ilmoitusvelvollisuus koskee yhdenkin hevoseläimen pitoa.

Hevoseläimiä saa siirtää ja ottaa vastaan ainoastaan rekisteröidyistä pitopaikoista.

Lisätietoa löydät Ruokaviraston sivustolta https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/hevoselaimet/hevoselaimen-pitajan-ja-pitopaikan-rekisterointi/.

 

Aiheeseen liittyvää: