Rivi- ja kerrostalotontit

 

 

 

 

 

1. Gunnarla 

Gunnarla on suhteellisen tasaista metsäistä aluetta. Asuinalue tarjoaa laadukkaat olosuhteet asumiseen viihtyisässä luonnonympäristössä. Harjun erinomaiset ulkoilumaastot sekä golfkentän läheisyys tuovat asukkaille monipuoliset liikuntamahdollisuudet. Kunnallistekniikka valmistuu kevään aikana,  joten kaikki tarjolla olevat AP-tontit ovat rakennettavissa syksyllä 2019.

Kortteli

Tontti

Osoite

Käyt.
tark.

Pinta-ala

Tehok.
e

Rak.oik.
k-m²

Hinta
€/k-m²

719
720
721

 1
1
1

 Jäätikönkatu
Jäätikönkatu
Jäätikönkatu

AP
AP
AP

4298
4075
3650

0,35
0,35
0,35

1504
1426
1278

90
90
80

 

2. Haikari

Tiiviin ja matalan puutaloalueen rakentaminen Lohjanjärven tuntumassa. Entisellä kaivoksen kivivarastoalueella, kunnallistekniikka on rakennettu valmiiksi, joten kaikki voimassa olevat AK-, AKR- ja yhtiömuotoiset AO- tontit ovat rakennettavissa.

Kortteli

Tontti

Osoite

Käyt.
tark.

Pinta-ala

Tehok.
e

Rak.oik.
k-m²

Hinta
€/k-m²

424

 8
9

Porapojankuja
Porapojankuja

AO
AO

1266
1216

0,37
0,38

465
465

160
160

421

6

Kivihissinkatu

AKR

1311

0,48

630

160

422

1

Kivihissinkatu

AKR

1151

0,58

670

160

3. Immula

Immulan kalliolla sijaitseva asuinpientalotontti täydentää nykyisen Immulan asuntoalueen. Immulan kallion pientalotontti tarjoaa mahdollisuuden erilaisiin toteutuksiin.

Kortteli

Tontti

Osoite

Käyt.
tark.

Pinta-ala

Tehok.
e

Rak.oik.
k-m²

Hinta
€/k-m²

5

1

Heinilänkuja

 AKR

10804

0,35

3781

150

 11

1

Immulan kallio

AP

31998

0,25

8000

150

4. Routio

Ratsutilantien varrella sijaitsevat asuinpientalotontti (742_1) täydentää nykyisen asuntoalueen. Ratsutilantien pientalotontti tarjoaa mahdollisuuden erilaisiin toteutuksiin. Roution julkiset ja kaupalliset palvelut ovat kävelyetäisyydellä.
Vanhan Roution alue on vanhaa asustusaluetta, jolla sijaitsee yksittäisiä pientalotontteja. Asuinpientalotontti (726_4) on vanhaa peltoaluetta.

Tontti

Osoite

Käyt.
tark.

Pinta-ala

Tehok.
e

Rak.oik.
k-m²

Hinta
€/k-m²

 742

1

Ratsutilantie

AP

2916

0,25

729

160

726 4 Halmeenlaita AP 3898 0,25 975 120

 

5. Vappula

Volsinniementien varrella oleva  rivitalotontti on metsäisellä tasanteella Vappulantien länsipuolella. Alueella toimii päiväkoti. Läheisen Ojamon alueen julkisia palveluita ovat mm. peruskoulun ala-aste, päiväkoti, neuvola ja kirjasto. Tynninharjun kaupalliset palvelut ovat monipuoliset.    

Kortteli

Tontti

Osoite

Käyt.
tark.

Pinta-ala

Tehok.
e

Rak.oik.
k-m²

Hinta
€/k-m²

1628

3

Volsniementie

AR

5703

0,30

1711

200

6. Saukkola

Saukkolan keskustan julkiset ja kaupalliset palvelut ovat kävelyetäisyydellä

Kortteli

Tontti

Osoite

Käyt.
tark.

Pinta-ala

Tehok.
e

Rak.oik.
k-m²

Hinta
€/k-m²

58

1

Jokitie

AR

4892

0,20

978

41

7. Pusula

Pusulan keskustan julkiset ja kaupalliset palvelut ovat 1,5km etäisyydellä

Kortteli

Tontti

Osoite

Käyt.
tark.

Pinta-ala

Tehok.
e

Rak.oik.
k-m²

Hinta
€/k-m²

69

2

Kaukelantie

AP

6439

0,1398

900

40

Kaavamääräysten soveltamisesta liittyviin asioihin antaa tietoja alueen lupavalmistelija. Roution, Haikarin ja Immulan rakentamista  suunniteltaessa on otettava huomioon myös erilliset rakentamistapaohjeet.

Kunnallistekniikka on rakennettu ja kunnallistekniikan liittymismaksut määräytyvät tontin käyttötarkoituksen ja rakennusoikeuden perusteella. Yksikköhinnat valtuuston hyväksymän taksan mukaan ovat  rivitalolle tai muulle kytketylle pientalolle vesiliittymästä 6,30 € / k-ala m² ja jätevesiliittymästä 8,00 € / k-ala m²  ja muille kiinteistöille ( kerrostalot ym.) vesiliittymästä 4,70 € / k-ala m²  ja jätevesiliittymästä 6,05 € / k-ala m².  Sadevesiviemärin liittymismaksu on 0,95 € tonttineliömetriltä. Lisätietoja saa kaupungin vesi- ja viemärilaitokselta puh 019 369 4416.

Vapaamuotoiset hakemukset  tulee toimittaa Lohjan kaupungille osoitteella Karstuntie 4, PL 71, 08101 LOHJA. Kauppakirja/maanvuokrasopimus voidaan tehdä, kun luovutuspäätös on lainvoimainen eli noin kuukauden kuluttua päätöksestä.

Kiinteistönmuodostuskustannukset peritään erikseen.

Katso täältä:
KERROS- JA RIVITALOTONTTIEN LUOVUTTAMISEN YLEISET PERUSTEET

Esitteitä ja hakemuslomakkeita tonttipalveluista, Karstuntie 4 IV krs.

Lisätietoja:
Lisätietoja puh. (019) 369 4403, 044 369 4400 ja tonttipalvelut(a)lohja.fi

Tonttihakemus tehdään karttapalvelussa ja tässä ohjeistus hakemuksen tekemiseen.