Rivi- ja kerrostalotontit

Lohjan kaupungilla haettavana olevat rivi- ja kerrostalotontit ostettavaksi tai maanvuokrattaviksi yhtiöille ja yksityisille

Lohjan kaupungin rivi- ja kerrostalotontit

Lohjan kaupungin rivi- ja kerrostalotontit ovat haettavana sekä yhtiöille että yksityisille ostettavaksi tai maanvuokrattavaksi.otontit

Yksityiskohtaiset tiedot kaikista tonteista ja rakennuspaikoista ilmenevät alla olevista aluelinkeistä ja aluekohtaisista taulukoista. Haku on jatkuvaa (ellei erikseen ilmene muuta).

Liittymismaksut veteen, viemäriin ja huleveteen

Kuntatekniikan liittymismaksut määräytyvät tontin / rakennuspaikan asemakaavan rakennusoikeuden perusteella tai sen mahdollisesti ylittävän rakennettavan todellisen rakennusoikeuden mukaan (ei alittavan rakennusoikeuden mukaan). Toistaiseksi taksan mukaan:

  • rivitaloilla veden liittymismaksu on 6,82 €/k-m² ja jäteveden liittymismaksu on 8,66 €/k-m² eli yhteensä 15,48 €/k-m², ja
  • kerrostaloilla veden liittymismaksu on 5,10 €/k-m² ja jäteveden liittymismaksu on 6,55 €/k-m² eli yhteensä 11,65 €/k-m².

Sadevesiviemärin liittymismaksu on molemmissa tapauksissa 1,03 €/maa-m². Tarkat tiedot liittymisistä ovat saatavilla Vesihuollosta.

Kartta- ja paikkatietomateriaalit sekä kuntatekniikan liitoslausunnot

Nämä ovat rakennuslupaprosessia ja hoituvat sen sisällä. Kartta- ja paikkatietomateriaaleja voi toki tilata maksusta erikseen; yhteystiedot ovat täällä. Liitoslausunnoista voi taas kysyä erikseen täältä. Yleistä tietoa vesi- ja viemärilaitoksesta on täällä sekä edellä linkistä ’Vesihuollosta.’ Katso myös alempana linkit rakennusvalvontaan ja -lupaan. Myös osoitenumero tulee rakennuslupaprosessin sisällä. Joskus myös osoitekatu määräytyy vasta rakennusluvassa sen riippuessa ajoneuvoliittymän suunnasta. Lohjan kaupungin käyttämä koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 ja korkeusjärjestelmä on N2000.

Hakemus

Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee lyhyesti kertoa asumisen luonteesta, rakentamisen määrästä, laadusta ja aikataulusta. Omakätistä allekirjoitusta ei tarvitse / tule olla. Hakemuksen tulee olla sellainen, että se on sellaisenaan laitettavissa lautakunnan kokouksen esityslistan mukana julkisille nettisivuille sen jäädessä myös nettipöytäkirjaan. Mahdollinen ei-julkinen tieto tulee esittää omalla erillisellä dokumentillaan.

Hakijataho, oleva yhtiö | perustettava yhtiö | yms. kannattaa harkita tarkkaan, sillä tahon muuttuminen vaatii kaupungilta uuden luovutuspäätöksen, jotta lainhuuto / maanvuokraoikeuden kirjaus on saatavissa valtion maanmittauslaitokselta ilman ylimääräistä viivästystä. Luovutusmuoto, kauppa tai maanvuokraus, on hakijan täysin vapaasti valittavissa.

Hakemukset voi toimittaa Lohjan kaupungille joko mieluiten tiedostona tonttipalvelut@lohja.fi tai paperipostissa osoitteella Tonttipalvelut, Lohjan kaupunki, PL 71, 08101 Lohja tai tuomalla, kuoreen merkintä ’Tonttipalvelut’, kaupungintalon asiakaspalveluun Karstuntie 4, 08100 Lohja, virastotyöpäivinä, ma – to klo 8:00 – 16:00 ja pe/arkiaattoina klo 8:00 – 15:00; poikkeukset ovat mahdollisia, mm. kesälomakaudella.  

Päätöksenteko ja luovutussopimus Lohjan kaupungin rivi- ja kerrostalotontit

Kauppakirja tai maanvuokrasopimus on allekirjoitettavissa aikaisintaan, kun luovutuspäätös on lainvoimainen eli tavanomaisesti 29 päivää kaupunkikehityslautakunnan päätöspäivästä. Luovutuspäätös on voimassa 12 kuukautta sen lainvoimaisuuden päivästä eli noin 13 kuukautta päätöspäivästä. Esittelijä on kaupunkirakennejohtaja Pekka Puistosalo.

Kaupunkikehityslautakunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa, pääsääntöisesti keskiviikkoisin, heinäkuuta lukuunottamatta. Tiedossa olevat kokouspäivät ovat täällä. Valmisteluikkuna sulkeutuu viimeistään yhtä viikkoa ennen kokouspäivää.

Mahdollinen poikkeaminen asemakaavan käyttötarkoituksesta ja/tai muista määräyksistä vaatii lähtökohtaisesti erillisen kaavoitusviranomaisen lainvoimaisen poikkeamisen ennen rakennusluvan myöntämistä. Tämä tulee katsottavaksi tapauskohtaisesti eikä poikkeaminen välttämättä onnistu. Tarkemmat tiedot voi kysyä suoraan kaavoittajalta. Poikkeamisen hakemisen vastuu ja kustannukset ovat tontin/rakennuspaikan hakijalla.

Alkutilanteen 1. kalenterivuoden vuosivuokra on 5 % myyntihinnasta ja sen jälkeen maanvuokra sitoutuu tavanomaisesti elinkustannusindeksiin (1951 = 100). Luovutuspäätös, kauppa tai maanvuokraus, sisältää valtuutuksen tehdä maaperätutkimukset yms., sekä hakea rakennuslupaa (sekä tilanteen mukaan myös hakea poikkeamista | saada päätös poikkeamisesta) ennen luovutussopimuksen allekirjoittamista.

Kauppakirjan tai maanvuokrasopimuksen allekirjoitus, sisältäen kauppahinnan maksun tai maanvuokra-ajan alkamisen, on tarpeen vasta sitten, kun rakennuslupa on myöntövaiheessa ja itse rakentaminen on alkamassa. Näin ollen maanvuokraakaan ei mene hukkaan. Kauppakirja tai maanvuokrasopimus, sisältäen kauppahinnan maksun tai maanvuokra-ajan alkamisen, pitää olla allekirjoitettuna ennen rakennusluvan myöntämistä. Mahdollisesti tarvittava kaavoitusviranomaisen poikkeaminen, ts. rakennusluvan yksi lähtökohta, voi toki olla myönnettynä ennen kauppakirjan tai maanvuokrasopimuksen allekirjoittamista.

Luovutussopimusten pääehdot

Luovutussopimusten tärkeimmät ehdot on hyväksytty kaupunginhallituksessa. Päätökseen sisältyy mm. määräaika rakentamisvelvoitteen täyttämiseen on pääsääntöisesti 3 vuotta, rakentamattoman tontin/rakennuspaikan edelleenluovutuksen kielto ja velvoitteisiin liittyvät sopimussakot.

Uudet ehdot tulevat voimaan hakemuksille, jotka saapuvat kaupungille 1.5.2023 alkaen. Käytännössä ainut ero on uutuutena varausmaksu, joka on osa kauppahintaa tai maanvuokraa. Katso kohta 4. uusissa ehdoissa. Uudet ehdot eivät tule voimaan 1.5.2023, kun niiden perustana olevasta kaupunginvaltuuston päätöksestä 14.12.2022 § 158 on tehty valitus hallinto-oikeuteen maapoliittiseen ohjelmaan, ei näihin luovutusehtoihin, liittyen. Vanhat ehdot kaupunginhallituksesta 3.6.2013 ovat edelleen voimassa. [Päivitys 31.1.2023]

Huomaa lisäksi erityisesti maanvuokraoikeuteen ja maanvuokralaisen rakennuksiin liittyvät Lohjan kaupungille tulevat kiinnitysvakuudet ja niiden etusijat. Pienempi vakuus (3x alkuvuosivuokra) on 1. sijalla aina maanvuokrasopimuksen loppuun saakka ja suurempi vakuus (10x alkuvuosivuokra) on 2. sijalla rakentamisvelvollisuuden täyttämisen toteamiseen asti. Vakuudet pyöristyvät ylöspäin seuraavaan sataan euroon.

Kiinteistönmuodostuskustannukset peritään erikseen, myös maanvuokrauksessa. Puusto katsotaan tapauskohtaisesti. Luovutuspäätöksestä luopumisesta itsessään ei ole hakijalle mitään seuraamuksia: tontti / rakennuspaikka palautuu yleiseen hakuun. Hakijan tekemät maaperätutkimukset yms., suunnittelu ja mahdolliset rakennusvalvonnan toimet yms. jäävät kuitenkin hakijan vastuulle kuin myös mahdollisen poikkeamisen hakemiset kulut.

Maanvuokrasopimus ei tarkoituksella sisällä mitään mainintoja maanvuokrauksen omaksiostosta. Se on kuitenkin toistaiseksi mahdollista samalla hinnalla kuin nykyinen uusluovutushinta allaolevien taulukoiden mukaisilla tonteilla ja rakennuspaikoilla. Maanvuokra on maanvuokraa, ei osamaksua. Omaksiosto vaatii erillisen lyhyen hakemuksen kaupungille ja kaupungin toisen päätöksen aikaisintaan maanvuokrasopimuksen rakentamisvelvollisuuden täyttämisen jälkeen.

Rakennusvalvonta ja -lupa

Lohjan kaupungin rakennusvalvontaviranomaisella on käytössä Lupapiste ja yleisesti rakennusluvasta on tietoja täällä. Puiden kaataminen tulee käsiteltäväksi rakennusluvassa tai erillisessä maisematyöluvassa rakennusvalvontaviranomaisella. Rakennusvalvonnan lupakäsittelijöiden aluejako on nähtävissä tästä ja yhteystiedot tästä.

Yleistä Lohjan kaupungin rivi- ja kerrostalotontit

Kaikki kaupungin päätökset, sen julkishallintoluonteen mukaisesti, ovat päätöksentekovarauksella. Luovutuspäätös ei millään tavoin sisällä, eikä se voikaan sisältää, mitään päätöstä eikä lupausta siitä, että Lohjan kaupunki hankkii tontilla / rakennuspaikalla mahdollisesti tarjottavia palveluja.

Lisätietoja: vs. maankäyttöinsinööri Anthony Bange, p. 044 374 3599, tai kaupungingeodeetti p. 044 374 3793, tai tonttipalvelut@lohja.fi . Viite on Lohjan kaupungin rivi- ja kerrostalotontit.

Lohjan kaupungin   rivi- ja kerrostalotontit


Hiidensalmi

Päivitys 9.9.2022 klo 8:17: korttelin 204 AK-tontti 9 on palautunut jatkuvaan hakuun peruutuksen (8.9.2022) vuoksi.

***

Asuntomessualue rakentuu Hiidensalmeen, luonnonkauniin Lohjanjärven rannalle, aivan kaupungin keskustan tuntumaan.

Korttelin 204 tonteille 5, 6, 8 ja 9 tulee tontin kauppahinnan lisäksi tonttien esirakentamisen massanvaihtokustannukset. Esirakentamisen massanvaihtokustannukset on tontille 5 94310,79€, tontille 6 37660,51€, tontille 8 146042,50€ ja tontille 9 lisäkustannus on 38 196,84€. Tontilla 9 tulee lisäksi pysäköintitontin 7 perustamiskustannuksia 21 102,50 €. Tontilla 9 lisäkustannukset ovat yhteensä siis

59 299,34 €.

Kortteli –
tontti

Käyt.
tark.

Pinta-ala

k-m²

Rak. velv.
80%

Hinta

€/k-m²

 1. kalenterivuoden maan-
vuokra  €

203-5A-24198917901432MYYTY225MYYTY
204-9AK-706811000800225 00022511 250,00

Gunnarla

Gunnarlan asuinalue tarjoaa laadukkaat olosuhteet asumiseen viihtyisässä luonnon ympäristössä. Gunnarlan harjun erinomaiset ulkoilumaastot sekä golfkentän läheisyys tuovat Gunnarlan asukkaille myös monipuoliset mahdollisuudet liikuntaan, ulkoiluun ja virkistäytymiseen. Alueen peruspalvelutarjontaan kuuluvat päiväkoti ja koulu, muut palvelut löytyvät hyvien tieyhteyksien päästä kaupungin keskustasta (3,5 km) ja Tynninharjun liikekeskuksesta (1,5 km). Julkista liikennettä on Lohjan keskustasta. Pohjavesialue estää maalämmön.

Päivitys pe 30.9.2022 klo 12.01: määräaikainen haku on päättynyt ja korttelien 702 ja 703 tontteihin 1 tuli kumpaankin yksi hakemus. Korttelin 701 tontti 1 on nyt jatkuvassa haussa. Määräaikaisen haun tiedot [hakasulkeissa] jäävät näkyviin todistus- ja historiatiedon vuoksi. Kuntatekniikan työt ovat edelleen käynnissä, joten alueelle ei pidä mennä oman eikä muidenkaan turvallisuuden vuoksi. Kuntatekniikka valmistuu marraskuun 2022 alussa (varauksella).

Päivitys ke 12.10.2022 klo 10:30: kuntatekniikka on virallisesti valmistunut jo ke 12.10.2022. Alueella voi siis nyt liikkua normaalisti.

[9.8.2022:

[Seuraavien kolmen tontin haku on ensin määräaikainen haku pe 30.9.2022 klo 12:00 saakka tavalliseen asuntorakentamiseen; kuntatekniikka valmistuu marraskuun 2022 alussa (varauksella):]

Kortteli –
tontti

Käyt.
tark.

Pinta-ala

k-m²

Rak. velv.
60%

Hinta

€/k-m²

 1. kalenterivuoden maan-
vuokra  €

701-1AP661223141388231 400 10011 570
702-1AP44391554932155 4001007700
703-1AP497417411044MYYTY100MYYTY

[Useamman hakemuksen tullessa samaan tonttiin tehdään valinta arpomalla; ostolla/maanvuokrauksella ei ole merkitystä arvonnassa. Kuntatekniikan töiden ollessa käynnissä alueelle ei oman, eikä muidenkaan, turvallisuuden vuoksi pidä mennä.]


Virkkala

Maaperä on suurelta osin savea ja rakennukset on paalutettava. Rakennuspaikan lounaisosan istutettavalla alueen osalla oleva telekaapeli jää paikoilleen.

Kortteli – rakennuspaikka

Käyt.
tark.

Pinta-ala

k-m²

Rak. velv.
60%

Hinta

€/k-m²

 1. kalenterivuoden maan-
vuokra  €

1815-4AP4312700+t16042035 000501750


Haikari

Haikarin tiivis ja melko matala, enimmäkseen puurakentamisen alue on Lohjanjärven tuntumassa. Liessaaren ulkoilualue on aivan vieressä. Matkaa keskustaan katuja pitkin on noin 2,5 km. Pohjavesialue ja läheinen vedenottamo estävät sekä maalämmön että paalutuksen.

Kortteli –
tontti

Käyt.
tark.

Pinta-ala

k-m²

Rak. velv.
80%

Hinta

€/k-m²

 1. kalenterivuoden maan-
vuokra  €

424-8AO126646537274 4001603720
424-9AO121646537274 4001603720
421-6AKR1311630504100 8001605040
422-1AKR1151670536MYYTY160MYYTY
427-1AKR678933952716536 600n. 158,0626 830
 427-2AKR683734193735538 520n. 157,5126 926
 427-3AKR431721591727 337 720 n. 156,4316 886


Immula

Immulan kalliolla sijaitseva asuinpientalotontti täydentää nykyisen Immulan asuntoalueen. Immulan kallion pientalotontti tarjoaa mahdollisuuden erilaisiin toteutuksiin.

Kortteli –
tontti

Käyt.
tark.

Pinta-ala

k-m²

Rak. velv.
60%

Hinta

€/k-m²

 1. kalenterivuoden maan-
vuokra  €

5-3AKR10 80437812267567 15015028 357,50
11-1AP31 998800048001 200 00015060 000,00


Routio

Roution alue on vanhaa asustusaluetta, jolla sijaitsee enimmäkseen pientaloja. Tontti 726-4 on vanhaa peltoaluetta ja rakennuspaikka 688-4 on metsäinen rinne.

Kortteli –
tontti

Käyt.
tark.

Pinta-ala

k-m²

Rak. velv.
60%

Hinta

€/k-m²

 1. kalenterivuoden maan-
vuokra  €

726-4AP389897558597 5001004875
688-4AR5390107864786 240804312
 743-1AP50651266760MYYTY160MYYTY

Vappula

Vappulassa ei ole tällä hetkellä haettavia tontteja.

Volsinniementien varrella oleva rivitalotontti on metsäisellä tasanteella Vappulantien länsipuolella. Alueella toimii päiväkoti. Läheisen Ojamon alueen julkisia palveluita ovat mm. peruskoulun ala-aste, päiväkoti, neuvola ja kirjasto. Tynninharjun kaupalliset palvelut ovat monipuoliset.
Vappulan AR tontin €/k-m² (200) on alennettu 25%, taulukossa uusi hinta!

Kortteli –
tontti

Käyt.
tark.

Pinta-ala

k-m²

Rak. velv.
60%

Hinta

€/k-m²

 1. kalenterivuoden maan-
vuokra  €

1628-3AR570317111027MYYTY150MYYTY

Saukkola

Saukkolan keskustan julkiset ja kaupalliset palvelut ovat kävelyetäisyydellä. Oleva pellonvuokrasopimus tulee lopetettavaksi ennen rakennuspaikan luovutusta.

Kortteli –
rakennuspaikka

Käyt.
tark.

Pinta-ala

k-m²

Rak. velv.
60%

Hinta

€/k-m²

 1. kalenterivuoden maan-
vuokra  €

58-1AR489297858740 098412004,90

Sammatti

Sammatin keskustan julkiset ja kaupalliset palvelut ovat kävelyetäisyydellä.

Kortteli –
rakennuspaikka

Käyt.
tark.

Pinta-ala

k-m²

Rak. velv.
60%

Hinta

€/m²

 1. kalenterivuoden maan-
vuokra  €

10-2 [osa]AR149629917929 920201496

Pusula

Pusulan AP-tontti sijaitsee melko lähellä Pusulanjärveä.

Kortteli –
tontti

Käyt.
tark.

Pinta-ala

k-m²

Rak. velv.
60%

Hinta

€/k-m²

 1. kalenterivuoden maan-
vuokra  €

69-2AP643990054036 000401800

Muijala

Nämä Muijalan tontit tulevat jatkuvaan hakuun katutöiden valmistuttua.

Muijalan alue on vanhaa metsämaata. Alueen maaperä on erittäin vaihtelevaa, joten tontinhakijan varausaikana tehtävien tonttikohtaisten maaperätutkimusten merkitys on tavallistakin suurempi.

Kortteli –
tontti

Käyt.
tark.

Pinta-ala

k-m²

Rak. velv.
60%

Hinta

€/k-m²

 1. kalenterivuoden maan-
vuokra  €

608-1AP622621791307234 242,50107,5011 712,13
609-1AP684523961438257 570,00107,5012 878,50

Lohjan kaupungin rivi- ja kerrostalotontit

 

Aiheeseen liittyvää: