EläimetLintujen talviruokintapaikat

Lohjan lintutieteellinen yhdistys Hakki ry on perustanut Moisiolle, Pähkinäniemeen ja Porlaan lintujen tarlviruokintapaikat yhteistyössä Lohjan ympäristönsuojelun ja puistotoimen kanssa.

Ruokintapaikat palvelevat lähiseutujen koulujen ja päiväkotien opetustarkoituksia ja tarjoavat muutenkin retkeilijöille mahdollisuuden tutustua alueella talviaikaan ruokailevaan linnustoon.

Kaupunkilaiset, joilla ei ole mahdollisuutta ruokkia lintuja omalla pihallaan, voivat tuoda ruokintapaikkojen lähipuiden oksiin talipalloja tai muuta linnuille tarkoitettua rasvaa. Ruokinta-automaatteja ei kuitenkaan saa itse täyttää, vaan niiden ylläpidosta huolehtivat nimetyt vastuuhenkilöt.

Suothan ruokaileville linnuille ruokarauhan ja tarkkailet lintuja vain tieltä. 

Lintujen pihabongaus

BirdLife Suomi järjestää vuosittain valtakunnallisen Pihabongaus-tapahtuman. Tammikuun lopussa viikonloppuna järjestettävä tapahtuma kannustaa suomalaisia tarkkailemaan tunnin ajan lintuja esimerkiksi omalla pihalla ja ilmoittamaan havaintonsa BirdLife Suomelle.

Lohjan ympäristönsuojelu on osallistunut tapahtumaan yhteistyössä Lohja lintutieteellisen yhdistyksen Hakki ry:n kanssa vuodesta 2008 lähtien järjestämällä asiantuntijoiden opastamaa lintujen bongausta Moision ja Pähkinäniemen talviruokintapaikoilla. Opastusta ei järjestetä vuonna 2021 korona tilanteen vuoksi.

Riistaeläimet

Lohjan riistanhoitotyötä ohjaa Lohjan riistanhoitoyhdistys. Riistapelloilla kasvatetaan rehukaalia riistaa varten. Kesantopelloille voidaan kylvää riistalle sopivia kasvilajeja. Riistanhoitotyön tavoitteena on pitää pienpetokannat kurissa ja jatkaa riistan ruokintaa.

Lohjan hirvi- ja valkohäntäpeurakanta on pysynyt vakaana viime vuosina, ja eläimiä on joka puolella aluetta. Suurriistakannat pyritään pitämään sopivan kokoisina metsästyksen ja ruokinnan avulla.

Myös metsäkauris kuuluu Lohjan riistaeläimiin. Sitä on aiemmin tarhattu Lohjansaaressa ja päästetty sitten luontoon. Vuosittain suoritetaan laskentoja kantojen suuruudesta; syksyllä metsästyksen yhteydessä ja maaliskuussa talvilaskennassa.

Pienriistan kehitystä seurataan valtakunnallisessa riistakolmiolaskennassa tammi–maaliskuussa. Siinä lasketaan lumijälkien määrä laskentalinjalla. Lohjan tavallisia pienriistaeläimiä ovat metsäjänis, rusakko, fasaani, kanadanhanhi ja eräät vesilinnut sekä pienpedoista piisami, minkki, kettu ja supi.

Metsäkanalintujen laskenta tehdään elokuussa. Metsä- ja peltokanalinnut ovat kärsineet Etelä-Suomessa elintilan supistumisesta. Asutus ja tiet ovat lisääntyneet ja laajat vanhojen metsien alueet ovat vähentyneet. Peltopyyllä ei ole suojapaikkoja, ojanpientareita ja heinäpeltoja. Supi on lisääntynyt voimakkaasti ja harventanut kanalintukantaa saalistamalla kanalintujen lentokyvyttömiä poikasia. Supikanta on saatu kuriin viime vuosina metsästyksen avulla. Myös kanahaukka saalistaa kanalintuja ja sen kanta on lisääntynyt rauhoituksen takia. Kanalintuja ei metsästetä nykyisin kannan vähyyden takia.

Suurpedoista on tavattu ilveksiä.

Lemmikit, tuotantoeläimet ja haittaeläimet

Tietoa eläinlääkinnästä ja haittaeläimistä löytyy Lohjan ympäristöterveyspalveluiden sivuilta:

Koirapuistot on listattu Lohjan puistotoimen sivuilla:

 

Aiheeseen liittyvää: