Pihojen siivous- ja puutarhajätteet

Pihojen siivouksen yhteydessä syntyy paljon kasviperäistä puutarhajätettä varsinkin keväisin ja syksyisin. Paras tapa käsitellä puutarhajätettä on hakettaa ja kompostoida se omalla kiinteistöllä.


Puutarhajätteitä voi toimittaa myös Rosk’n Rollin jäteasemille, mikäli kompostoiminen omalla kiinteistöllä ei onnistu. Oikein lajiteltuina kotitalouksien haravointijätteitä sekä risuja ja oksia otetaan jäteasemilla vastaan ilmaiseksi.


Puutarhajätteiden läjittäminen kaupungin yleisille alueille on kielletty.

Puutarhajätteen läjitys on keskeisimpiä syitä haitallisten vieraskasvien kuten jättipalsamin leviämiseen Lohjalla. Jätteiden vienti puistoihin ja metsiin on myös jätelaissa kiellettyä roskaamista, josta voi ilmoittaa Lohjan ympäristönsuojeluun.


Puutarhajätteiden polttaminen on pääsääntöisesti kielletty. 

Jätteiden polttaminen kielletään Lohjan kaupungin alueella voimassaolevissa ympäristönsuojelumääräyksissä ja jätehuoltomääräyksissä. Jätteiksi luetaan myös muun muassa haravoidut lehdet, ruohojätteet ja muovijätteet, joiden polttaminen kiinteistöllä on siis kielletty.

Taajama-alueella on oksien, risujen ja lehtien sekä muiden jätteiden avopoltto kielletty. Haja-asutusalueella saa avopolttona polttaa vähäisiä määriä risuja, oksia sekä käsittelemätöntä puuta. Polttamisen edellytyksenä on, ettei aiheuteta haittaa ympäristölle tai terveydelle. Muiden jätteiden avopoltto on haja-asutusalueellakin kielletty.

Lohjalla ympäristönsuojelu valvoo ympäristönsuojelu- ja jätehuoltomääräysten noudattamista. Polttamisesta aiheutuvien terveyshaittojen valvonta kuuluu Lohjan ympäristöterveyspalveluille. Paloviranomaiset valvovat ja antavat luvan taaja-asutusalueella tapahtuvaan kokkotulen polttamiseen paloturvallisuuden kannalta. Pellon tai metsän laajamittaisesta kulotuksesta on aina ilmoitettava paikalliselle paloviranomaiselle.

 

Aiheeseen liittyvää: