Vesihuollon kuluttaja-asiakkaiden laskutus

Sekä vesi- että jätevesilaskutus perustuu kiinteistökohtaisella vesimittarilla mitattuun veden kulutukseen. Poikkeuksellisesti liittyjä voi olla vain jätevesiasiakas, jolloin laskutus perustuu jäteveden mittaukseen.Asiakkaan laskutustiedot

Laskutuksen sujuvuuden takia vedenkuluttajien tulee ilmoittaa vesilaitoksen asiakaspalveluun kaikista vesi- ja jätevesilaskutukseen liittyvistä muutoksista. Laskutukseen vaikuttavia muutoksia ovat:

  • nimen muutokset
  • osoitteen muutokset
  • omistaja- tai kuluttajamuutokset
  • käyttöpaikan asukasluvun muutokset jne.

Muutoksista voi tehdä ilmoituksen sähköisellä lomakkeella tai sähköpostitse.

Laskutusrytmi

Vesi- ja viemärilaitoksen asiakkaat saavat vuodessa neljä vesilaskua. Näistä kolme on aikaisemman kulutuksen perusteella laskettuun arvioon perustuvia laskuja ja neljäs tasauslasku, joka perustuu ilmoitettuun mittarilukemaan. Laskutusajankohdat ajoittuvat helmikuulle, toukokuulle, elokuulle ja marraskuulle.

Arviolaskutus

Arviolasku lähetetään noin 3 kuukauden välein vuoden alusta lukien. Vanhoilla kuluttajilla arvio perustuu aina aiempaan kulutukseen. Uusien liittyjien ja kuluttajien laskutettava kulutus arvioidaan aluksi henkilöluvun mukaan.

Tasauslaskutus

Tasauslaskussa laskutetaan veden kulutus ja jätevesimaksu edellisestä vesimittarin lukemasta uuteen lukemaan huomioon ottaen jo maksetut arviot.

Vesimittarin lukeman ilmoittamista varten lähetetään vuosittain itseluentakortti. Kortissa on ilmoitettu käyttöpaikka ja mittarinumero. Lisätietoja Vesimittarin luenta -sivulta.

Arviona perityn summan ollessa suurempi kuin tasauslasku siirtyy alle 200 euron hyvitys seuraavalle laskulle ja suuremmat hyvitykset suoritetaan kuluttajalle. Tasauslaskussa on mukana myös kyseisen laskutuskauden lopun arvio.

Laskujen maksukehotukset ja perintä

Lohjan kaupunki on kilpailuttanut ja ulkoistanut laskujen suoritusten seurannan ja saatavien perinnän perintätoimistolle. Laskujen perintä on Lowell Oy:n hoidossa. Lowell Oy:n kanssa voi tarvittaessa sopia myös maksusuunnitelmista.

Perintäkokonaisuuteen kuuluu myös maksukehotusten lähettäminen. Vesilaskuja koskevat maksukehotukset lähettää aina Lowell Oy. Jos laskulle ei saada suoritusta, perintätoimisto jatkaa laskujen perintää. Maksamattoman saatavan johdosta vesi voidaan vesihuoltolain mukaan sulkea.

 

Aiheeseen liittyvää: