L77 Pitkäniemi

 Lohjan 3. kaupunginosa Pitkäniemen asemakaavamuutos


Asemakaavan muutos L77 Pitkäniemi koskee Lohjan 3. kaupunginosa Pitkäniemen kortteleita 168, 169, 173 ja 177, osaa korttelista 174, vesi-, puisto-, suojaviher-, katu-, pysäköinti-, venesatama- ja rautatiealueita sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueita.

Asemakaavan muutos on Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman mukaisesti vireillä oleva asemakaava. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

Kaupunginarkkitehti: Juha Anttila | juha.anttila(at)lohja.fi | p. 044-374 0144


Tutustuminen kaavamuutosalueeseen 13.8.2020 klo 15.00-17.00. Asemakaavan muutosalueella järjestetään kaikille avoin opastettu esittely. Lähtö entisen paperitehtaan portilta, Kotkantie 3. Tarkoituksena on tutustua Linmer Lohja Oy:n omistamaan suunnittelualueen osaan.

Valmisteluvaihe

Vetovoimalautakunta päätti kokouksessaan 13.2.2020 § 19 asettaa L77 Pitkäniemi, Lohjan 3. kaupunginosa Pitkäniemen kortteleiden 168, 169, 173 ja 177, korttelinosan 174, vesi-, puisto-, suojaviher-, katu-, pysäköinti-, venesatama- ja rautatiealueiden sekä yhdyskuntateknisen huollon alueiden asemakaavamuutoksen valmisteluaineiston (valmisteluvaiheen luonnosvaihtoehdot 1, 2 ja 3, 18.12.2019) nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 26.2.-26.3.2020 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, Lohja.
Asemakaavan muutosta koskevat mielipiteet tulee esittää kirjallisesti nähtävilläoloaikana. Mielipiteet tulee lähettää osoitteeseen Lohjan kaupunki, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja tai kaavapalaute(a)lohja.fi.

Aineistoon voi tutustua myös kaavaillassa Lohjan pääkirjaston Järnefelt-salissa tiistaina 10.3.2020 klo 17.30-19.00.

L77 Kuulutus 26.2.2020
L77 Kaavakartta, vaihtoehto 1
L77 Kaavakartta, vaihtoehto 2
L77 Kaavakartta, vaihtoehto 3
L77 Kaavaselostusluonnos 18.12.2019
L77 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saapuneet lausunnot
L77 Viitesuunnitelma JLL Finland Oy 6.11.2018
L77 Otteita aiemmista rantasuunnitelmista


Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä suunnittelun lähtökohdat pidetään nähtävillä 24.4 – 24.5.2019 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, Lohja.

Kaavamuutokseen on mahdollisuus tutustua myös kaavaillassa 7.5.2019 klo 17.30-19.00 Lohjan pääkirjaston Järnefeltinsalissa.

L77 Kuulutus 24.4.2019
L77 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2019
L77 Suunnittelun lähtökohdat 24.4.2019


Selvitykset

L77 Maaperätutkimusten raportti (Ramboll 2015)
L77 Sedimenttitutkimukset (Ramboll 2015)
L77 Avolouhosalueen täytön tarkkailujen yhteenveto (Ramboll 2015)
L77 Meluselvitys (Tapio Strandberg Oy 2017)
L77 Linmer Lohjan tehdasalue, kiinteistöselvitys (Jones Lang LaSalle Finland Oy 2018)
L77 Teollisen käytön selvitykset (Umacon Oy)

 


 

Aiheeseen liittyvää: