Maastomittauspalvelut

Lohjan kaupungin Mittauspalvelu toimii Kiinteistö- ja kartastopalveluyksikössä.

Suoritamme erilaisia mittaus- ja maastoon merkintätöitä Lohjan kaupungin alueella. Käytämme ETRS-GK24-koordinaatistoa ja N2000-korkeusjärjestelmää.

Mittaustoimen mittauspalvelujen avulla huolehditaan, että kaupungin alueella suunnittelu ja rakentaminen perustuvat oikeaan sijaintitietoon. Keskeisimmät tehtävämme ovat rakennusvalvontamittaukset, maanmittaustoimituksien maastotyöt, sekä kartoitusmittaukset.

Rakennusvalvontamittaukset

Mittauspalveluyksikkö huolehtii rakennuslupiin liittyvistä sijainnin määrityksistä.

Rakennuksen paikan merkintä tehdään asiakkaan tilauksesta sen jälkeen, kun rakennuslupa on lainvoimainen tai kun rakennuslupa on myönnetty. Rakennuksen paikan sijainnin ja mitoituksen määrittämisessä käytetään rakennusluvassa hyväksyttyä asemapiirrosta.

Rakennuksen paikan merkitsemisessä merkitään rakennuksen neljä ulointa kulmaa ja korkeusmerkki. Rakennuksen paikan merkitseminen kerran maastoon veloitetaan rakennuslupamaksun yhteydessä. Rakennuksen paikan uudelleen merkitseminen veloitetaan Kiinteistö- ja kartastopalveluiden hinnaston mukaisesti.

Rakennuksen paikan tarkistaminen asiakkaan tulee tilata, kun rakennuksen perustukset (sokkeli) on valmis.

Rakennusvalvontamittaukset tilataan ensisijaisesti sähköpostilla. Tilaukset pyritään suorittamaan asiakkaan toivomana ajankohtana, viimeistään kahden viikon kuluessa tilauksesta.

Maanmittaustoimituksen maastotyöt:

Lohjan kaupungin Mittauspalvelut suorittavat maanmittaustoimituksien maastotöitä kuten tontin, tilan tai yleisen alueen lohkomiseen tarvittavat maastotyöt, sekä rajanosoitukset asemakaavoitetulla alueella. Maanmittaustoimituksia koskevat tilaukset tehdään Kiinteistönmuodostuksen kautta.

Myös rajapyykin / pyykkien sijainnin tai kahden rajapisteen välisen rajan osoitus tilataan kiinteistönmuodostuksen kautta.

Asemakaava-alueen ulkopuolella kiinteistönmuodostukseen liittyvät työt hoitaa Maanmittauslaitos.

Muut Mittauspalveluyksikön tuottamat mittauspalvelut:

  • Pohjakartan ajantasalla pidon maastotyöt
  • Taso- ja korkeusrunkoverkoston ylläpito
  • Kunnallistekniset mittaukset (kadut, kaivot, valopylväät yms)
  • Maastomallin tekoa varten tehtävät mittaukset suunnittelun pohjalle
  • Erilaisten kohteiden etäisyyksien, korkeuksien, pinta-alojen määrittämiseen tarvittavat mittaukset

Työtilaukset tehdään:

Sähköpostilla osoitteeseen Mittauspalvelut(a)lohja.fi

Mittauspalveluiden yhteystiedot:

Mittaustoimi
Levysepäntie 10, 08150 LOHJA

Harri Kottonen
mittausinsinööri
harri.kottonen(a)lohja.fi
puh. .044-3744 301

Mittavarikko
Levysepäntie 10, 08150 LOHJA

Hinnasto:

PAIKKATIETOHINNASTO JA PALVELUTAKSA 01.01.2023

 

Aiheeseen liittyvää: