Maasto­mittaus­palvelut

Suoritamme erilaisia mittaus- ja maastoonmerkintätöitä Lohjan kaupungin alueella. Käytämme ETRS-GK24-koordinaatistoa ja N2000-korkeusjärjestelmää.

Mittaustoimen mittauspalvelujen avulla huolehditaan, että kaupungin alueella suunnittelu ja rakentaminen perustuvat oikeaan sijaintitietoon.

Mittaustoimi huolehtii rakennuslupiin liittyvistä sijainninmäärityksistä. Ennen rakentamisen aloittamista on rakennuksen paikka merkittävä puupaaluin tai linjalangoin. Samalla merkitään myös korkeustaso. Kun rakennuksen sokkeli on valettu, tehdään sijaintikatselmus. Siinä tarkistetaan, onko rakennuksen sijainti rakennusluvan mukainen.

Maastomittauspalvelut
– Tontin ja yleisen alueen lohkomisten maastotyöt
– Rakennusvalvontamittaukset
– Taso- ja korkeusrunkoverkoston ylläpito
– Vastaamme kartan ajan tasalla pidosta maastotöiden osalta
– Huolehdimme kunnallisteknisistä mittauksista (kadut, kaivot, valopylväät…)

Esimerkkejä asiakaspalveluna tekemistämme mittaustöistä:
– Omistat tontin, mutta et tiedä pyykin sijaintia tai jotain pyykkejä on kadonnut
– Haluat tietää, missä kahden pyykin välinen raja sijaitsee
– Olet rakentamassa ja tarvitset rakennuksen paikan maastoon merkintää
– Haluat tietää maaston korkeuserot
– Kartta alueesta, josta olemassa oleva kartta on puutteellinen
– Erilaisten kohteiden etäisyyksiä, korkeuksia, pinta-aloja jne…

Maastomittauspalveluiden yhteystiedot:

Mittaustoimi
Karstuntie 4, 08100 LOHJA

Mika Iso-Heiniemi
vt. mittaustyöpäälikkö
puh. 044 3744463

Mittavarikko
Levysepäntie 10, 08150 LOHJA

Heikki Laiho kartoittaja  050 5603302
Petri Aaltonen kartoittaja 050 5603303
Jari Väre kartoittaja 050 5543168
Jari Aaltonen mittausmies 044 3695371
Markku Fröberg mittausmies 0500 699548
Ilari Nurmikivi kartoittaja 044 3744305
Marko Haapanen kartoittaja 044 3744304