Yksityistiet

Lohjan kaupungin lakisääteisenä tietoimikuntana toimii vetovoimalautakunnan lupajaosto.

Yksityistielain uudistus on vireillä. Tavoitteena on kuntien tehtävien keventäminen. Lakiuudistuksen yhtenä esityksenä on tietoimitusten keskittäminen Maanmittauslaitokselle. Mikäli lakiuudistus valmistuu arvioidussa aikataulussa, poistuu lakisääteiset yksityistieasioihin liittyvät tehtävät kunnilta 31.12.2019.

Lohjan kaupunki keskittyy lakisääteisten yksityistieasioiden hoitoon lakivalmistelun ajan. Toimitusasioista vastaa kaupungingeodeetti Tapio Ruutiainen puh. 044 374 3793.

Harkinnanvaraisten kunnossapito-, perusparannus- ja konepalveluavustusten myöntämistä jatketaan. Vuoden 2018 avustusten hausta on päätetty palvelutuotantolautakunnassa 25.1.2018.  Konepalveluavustukset haetaan 31.3.2018 mennessä ja kunnossapito- ja perusparannusavustukset viimeistään 2.5.2018. Avustusten myönnön periaatteet ovat entiset, lukuun ottamatta konepalveluavustusta, jota voi hakea sekä keväälle että syksylle.  Avustusten haku tapahtuu sähköisellä järjestelmällä.

Avustusjärjestelmässä henkilötietona kysytään tiekunnan puheenjohtajan ja yhteyshenkilön nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite tieto. Henkilötietoja käytetään tiekunnan kanssa tapahtuvaan yhteydenpitoon. Avustusjärjestelmään pyydetään liitteenä tallentamaan tiekunnan tilinpäätös, vuosikokouksen pöytäkirja ja yksiköintilaskelma. Liiteasiakirjoissa henkilötietoja on näkyvissä tiekunnan kirjaamalla tavalla. Liitteitä käytetään avustushakemuksen tietojen tarkistamiseen.

Yksityistieasioiden neuvontapalvelu on muuttunut. Yksityistieasioissa voitte ottaa yhteyttä Suomen Tieyhdistyksen alueella toimiviin tieisännöisijöihin tai koko valtakunnan alueella toimivaan Suomen tieyhdistykseen.

Tieyhdistys toimii yksityisteiden ja niiden tiekuntien valtakunnallisena edunvalvojana ja opastajana. Tieyhdistyksen toimistosta käsin neuvontapalvelua annetaan jäsenille. Kaikki tiekunnat voivat hyödyntää yhdistyksen mm. koulutus- ja julkaisupalveluja.

Tiekunnat, jotka eivät ole Suomen tieyhdistyksen jäseniä voivat kysyä neuvoa esim. lähimmältä tieisännöitsijältä. Lohjan alueella toimii seuraavat tieisännöitsijät:
Mika Eronen, puh. 044 541 9200
Jari Hakala, puh. 044 077 7095
Raija Heikkilä, puh. 050 313 7213
Pirkko Kaskinen, puh. 050 522 5311
Tiina Ristola, puh. 050 386 3513

Tieisännöitsijät ovat yksityisyrittäjiä, joten ainakin laajemmat selvitykset ja muut toimeksiannot ovat maksullisia.

Asiantuntijaneuvontaa antaa lisäksi yksityisteiden neuvontapuhelin:
YKSITYISTIEASIOIDEN NEUVONTAPUHELIN 0200 345 20
Numerosta voi jokainen saada vastauksia yksityistieasioihin liittyviin kysymyksiin. Asiantuntija vastaan arkisin klo 9-18 välisenä aikana. Puhelun hinta on 0,92 euroa/min + pvm.

Kaupungin avustukset yksityisteille

Avustusperiaatteista vuodelle 2018 on päätetty palvelutuotantolautakunnan kokouksessa 25.1.2018. Avustusperiaatteet löytyvät seuraavien linkkien kautta:

Yksityistieavustusten periaatteet vuonna 2018
Avustusperiaatteet

Yksityistieavustusten periaatteet 2019
Avustusperiaatteet 2019

Avustuksia (höyläys, kunnossapitoavustus, perusparannusavustus) haetaan vuosittain erikseen.
Höyläysavustusta maaliskuun viimeiseen päivään mennessä.
Kunnossapito- ja perusparannusavustusta 2.5. mennessä.
Avustukset haetaan sähköisesti yksityistieavustusjärjestelmän kautta. Käyttäjätunnukset on toimitettu tiekunnille 2014. Käyttäjätunnuksia voi pyytää hallintopalveluista puh. 044 369 4446.

Avustushakemusten kirjaantumissivu (voit täyttää kunnossapito-, perusparannus- ja höyläysavustushakemukset)

Valtion avustukset yksityisteille

Valtionavustuskelpoisille yksityisteille voidaan myöntää harkinnanvaraisesti valtionavustusta. Avustusta voi hakea tien tiekunta. Avustusta myönnetään pääasiassa tien vaurioiden ja rakenteiden korjaamiseen. ELY-keskus arvioi hankkeen kiireellisyyden ja vaikuttavuuden. Avustuksesta päättää ELY-keskus, jonka alueella tie tai suurin osa siitä sijaitsee.

Yksityistien avustukset ja ohjeet

Kaupunki tieosakkaana

Lohjan kaupungin maaomaisuutta hallinnoi kiinteistötoimi, jonka esimiehenä toimii kaupungingeodeetti Tapio Ruutiainen.

Vuosikokouskutsut Lohjan kaupungille
Vuosikokouskutsut osoitetaan ”Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys”.

Postiosoite:
Lohjan kaupunki
Kaupunkikehitys
PL 71
08101 LOHJA

Lohjan kaupungin tiekuntamaksujen laskutusosoite:

Paperilaskut:
Lohjan kaupunki
PL 706
00074 CGI
Laskuun viite tiekuntamaksu

Laskuja ei saa lähettää muun postin kanssa mm. tiekuntakortin kanssa samassa kirjekuoressa. Väärä osoite saattaa hidastaa maksatusta pahimmillaan jopa kuukauden.

Paikkatietojärjestelmät / yksityistiet

Muista ilmoittaa pysyvistä liikenteenohjauslaitteista Digiroad- aineiston pitäjälle!

Pysyvään liikenteen ohjauslaitteeseen (esim. paino- tai nopeusrajoitusmerkkiin, yksityistie-lisäkilpeen tai puomiin) tarvitaan aina myös kunnan lupa. Yksityisteillä luvan hakee joko tiekunta tai tieosakkaat yhdessä.

Tiekunnan ja tieosakkaiden edun mukaista on se, että luvan saanut liikennemerkki tms. näkyy mahdollisimman kattavasti paikkatietoa hyödyntävissä navigointilaitteissa.

Tästä syystä liikenteen ohjauslaitteista kannattaa tehdä ilmoitus Digiroad -aineiston pitäjälle sähköpostitse osoitteeseen:
info@digiroad.fi

Ilmoituksen liitteeksi laitetaan kuva ohjauslaitteesta sekä kopio kunnan antamasta luvasta ja ilmoittajan yhteystiedot.