L98 Torin ympäristö

Anttilan Kaupunginosa 1, kortteli 34, tontit 1, 2 ja 4, kiinteistö 463-4-688 sekä osa korttelia 39, tontit 1, 2 ja 9 sekä katu- ja torialueen asemakaavamuutos


Kaava-alue sijaitsee Lohjan ydinkeskustassa. Kauppakatu, Torikadun jatke sekä Kalevankatu, Sepänkatu, Pengerkatu ja Harjukatu rajaavat kaavamuutosaluetta.

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on toteuttaa Lohjan kaavoitusohjelman mukaista Kauppatorin ympäristön kehittämistä ja mahdollistaa hotellirakennuksen sekä eri asumismuotojen mukaisten asuinrakennusten rakentaminen. Lisäksi asemakaavamuutoksen tarkoituksena on selvittää kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen, Sokeripalan säilyttämisen tai purkamisen edellytykset.

Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

Lisätiedot: Kaavoitusarkkitehti Mika Sahlström | mika.sahlstrom(at)lohja.fi | p. 040 6867079


Valmisteluvaihe

Kaupunkikehityslautakunta päätti 28.2.2024 § 24 asettaa asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston nähtäville MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Asiakirjat pidetään nähtävillä 13.3.-11.4.2024 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, ja kaupungin verkkosivulla lohja.fi/kaavat. Asemakaavan muutosta koskevat palautteet tulee esittää kirjallisesti nähtävillä oloaikana. Palaute tulee lähettää osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

Asemakaavamuutoksesta järjestetään yleisötilaisuus 20.3.2024 klo 17:30-19:00 kauppakeskus Lohen 2. kerroksessa, Laurean ammattikorkeakoulun tiloissa, osoitteessa Vihdinkatu 1.

L98 Kuulutus 13.3.2024
L98 Kaavakartta 28.2.2024
L98 Kaavaselostus 28.2.2024
L98 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.2.2024
L98 Havainnemateriaali 28.2.2024
L98 Muistio kaavailta 14122023, 28.2.2024
L98 Rakennusinventointiraportti 28.2.2024
L98 Rakennusinventointikohteet 28.2.2024


 

Aiheeseen liittyvää: