Sininen Lohja

M7 Sininen Lohja ja Lohjanjärvi, maankäytön periaatteet

Sinisen Lohjan maankäytön periaatteet laaditaan Lohjanjärven ja Hormajärven alueelle sekä niiden lähiympäristöön, Lohjan maankäytön rakenteessa määritellylle Sinisen Lohjan alueelle. Lohjanjärvi saaristoineen muodostaa omaleimaisen luonnon- ja kulttuuriympäristöltään arvokkaan vapaa-ajan alueen, jolla on tarpeen ohjata rakentamista alueen olosuhteet ja maanomistajien tasapuolinen kohtelu huomioiden.

Alueen maankäytön periaatteiden ja mitoituksen tarkastelu on tavoitteena aloittaa vuoden 2020 aikana ja niiden laadinta kestää useamman vuoden. Periaatteet toimivat osana kaavaprosessia, jos kaupungilla on resursseja jatkaa laajan alueen suunnittelua osayleiskaavalla.

Yleiskaavoittaja: Kaisa Leppikangas | kaisa.leppikangas(at)lohja.fi | p. 044-3744419


 

Aiheeseen liittyvää: