L7 Haikari

 Lohjan 7. kaupunginosa Myllylampi, korttelien 419, 423, 427 ja korttelin 432 tontin 2 ja katu-, pysäköinti-, virkistys- sekä venevalkama-alueen asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsee Haikarinniemellä Myllylammen kaupunginosassa Lohjanjärven ranta-alueella, n. 2 km  Lohjan ydinkeskustasta lounaaseen. Asemakaavamuutoksen tavoite oli muuttaa matkailua palvelevien rakennusten korttelialueen käyttötarkoitus asuinrakennusten korttelialueeksi.


Voimaantulo

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 25.3.2020 § 29 hyväksynyt L7 Haikari, 7. kaupunginosan Myllylampi, korttelien 419, 423, 427 ja korttelin 432 tontin 2 ja katu-, lähivirkistys-, uimaranta- ja venesatama-alueen asemakaavan muutoksen. Asemakaava saa lainvoiman tällä kuulutuksella.

L7 Lainvoimaisuuskuulutus 20.5.2020
L7 Kaavakartta


Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.3.2020 § 29 L7 Haikari, 7. kaupunginosa Myllylampi, korttelien 419, 423, 427 ja korttelin 432 tontin 2 asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muutos koskee Lohjan kaupungin 7. kaupunginosan Myllylammen, kortteleita 419, 423, 427 ja korttelia 432 tonttia 2, ja katu-, virkistys- sekä venevalkama-aluetta.

Asemakaavan muutoksella muodostuu Lohjan kaupungin 7. kaupunginosan Myllylammen korttelit 419, 423, 426-430, 437-441 ja korttelin 432 tontti 2 ja katu-, lähivirkistys-, uimaranta- ja venesatama-alue.

L7 Kaavakartta 13.2.2020
L7 Kaavaselostus 13.2.2020
L7 Vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin
L7 Saapuneet lausunnot


Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 3.12.2018 § 369  asettaa 7. kaupunginosan Myllylampi asemakaavan muutosehdotuksen L7 Haikari asetettavaksi julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti.
Asemakaavan muutos koskee Lohjan kaupungin 7. kaupunginosan Myllylammen, kortteleita 419, 423, 427 ja korttelia 432 tonttia 2, ja katu-, virkistys- sekä venevalkama-aluetta.

Asemakaavan muutoksella muodostuu Lohjan kaupungin 7. kaupunginosan Myllylammen korttelit 419, 423, 426-430, 437-440 ja korttelin 432 tontti 2 ja katu-, lähivirkistys-, uimaranta- ja venesatama-alue.

Asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen aineisto pidetään nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 17.1.-15.2.2019 kaupungitalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, 08100 Lohja.

Kaavaehdotukseen on mahdollisuus tutustua kaavaillassa 22.1.2019 Lohjan pääkirjaston Järnefeltinsalissa klo 17:30-19:00.

L7 Kuulutus 16.1.2019
L7 Kaavakartta 21.11.2018
L7 Kaavaselostus 21.11.2018
L7 Havainnekuva
L7 Saapuneet lausunnot
L7 Rakennettavuusselvitys


Valmisteluvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kokouksessaan 17.11.2016 § 125  asettaa 7. kaupunginosan Myllylampi, korttelien 419, 423, 427 ja korttelin 432 tontin 2 asemakaavan muutoksen nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista (MRA 30§) varten ja pyytää valmisteluaineistosta lausunnot.

Asemakaavan L7 Haikari valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 30.11.2016-5.1.2017.

L7 Kuulutus 30.11.2016
L7 Luonnosvaihtoehdot 17.11.2016
L7 Kaavaselostus 13.10.2016
L7 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.11.2016


Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi tiedokseen 26.11.2013 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 9.12.2013-17.1.2014 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa, os. Karstuntie 4.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma


Selvitykset

L7 Rakennettavuusselvitys

 

Aiheeseen liittyvää: