Y3 Paloniemen osayleiskaavaVoimaantulo

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 13.12.2017 § 165 hyväksynyt Y3 Paloniemen osayleiskaavan.  Kaava tulee voimaan kuulutuksella 7.2.2018

Y3 Kuulutus 7.2.2018
Y3 Kaavakartta  ja –määräykset 22.11.2017
Y3 Kaavaselostus 18.10.2017, täydennetty 22.11.2017


Hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Paloniemen osayleiskaavan kokouksessaan 13.12.2017.

– Paloniemen osayleiskaava, kaavakartta ja -määräykset 22.11.2017
– Kaavaselostus 18.10.2017, täydennetty 22.11.2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.10.2017, täydennetty 22.11.2017
– Tiivistelmä kaavaehdotuksen johdosta saadusta palautteesta ja vastine, 18.10.2017, täydennetty 22.11.2017

Selvitykset ja viranomaisneuvottelujen muistiot löytyvät alempaa tältä sivulta otsikon ”Selvitykset” alta.


Ehdotusvaihe (uusi)

Kaupunginhallitus päätti 12.6.2017 § 218 asettaa Paloniemen osayleiskaavaehdotuksen julkisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 19 § mukaisesti. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 5.7.-4.8.2017.

Asiakirjat pidetään nähtävillä 5.7.-4.8.2017 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina os. Karstuntie 4, Lohja ja kaupungin verkkosivuilla www.lohja.fi/kaavoitus. Muistutukset tulee lähettää 4.8.2017 mennessä osoitteeseen Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja tai kaavapalaute@lohja.fi.

Kuulutus 5.7.2017
Kaavakartta, kaavamerkinnät ja määräykset 12.6.2017
Kaavaselostus 12.6.2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty 12.6.2017
Havainnekuva

Selvitykset löytyvät tämän sivun alaosasta kohdasta selvitykset.


Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus päätti 5.9.2016 § 290 asettaa Paloniemen osayleiskaavaehdotuksen julkisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 19 § mukaisesti. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 28.9.-27.10.2016.

Kuulutus 28.9.2016
Kaavakartta, kaavamerkinnät ja määräykset 25.8.2016
Kaavaselostus
Havainnekuva


Ajankohtaista kesällä 2015

Ilmoita lepakkohavaintosi Paloniemen alueelta.
– tiedoite yleisökyselystä
– linkki yleisökyselyyn Harava-palvelussa


Luonnosvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 16.9.2014 § 139 asettaa Paloniemen osayleiskaavaluonnoksen aineiston nähtäville luonnosvaiheen kuulemista varten. Katso kuulutus tästä

Paloniemen osayleiskaavaluonnoskartta 16.9.2014
Osayleiskaavaluonnoksen kaavaselostus
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio tarkistettu
Liikenneselvitys ja kartta
Havainnekuva
Paloniemen osayleiskaavaluonnoksen energiatehokkuustarkastelu

Lisää selvityksiä Paloniemen suunnittelualueen oloista löytyy tämän sivun alaostasta kohdasta ”Selvitykset”


Valmisteluvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kokouksessaan 28.1.2014 asettaa kolme erilaista ideasuunnitelmaa julkisesti nähtäville.
Valmisteluvaiheen aineisto pidetään laatimisvaiheen kuulemista varten nähtävillä 19.2.20.3.2014 kaupungintalo Monkolan ilmoitustaululla, os. Karstuntie 4, Lohja. Mahdolliset mielipiteet tulee esittää kirjallisesti nähtävillä oloajan kuluessa os. Ympäristötoimi/kaavoitus, PL 71, O8101 Lohja tai ymparistotoimi@lohja.fi.

Ideasuunnitelmia esitellään yleisötilaisuudessa keskiviikkona 26.2.2014 alkaen kello 18.00 Kanneljärven opistolla, os. Karstuntie 537, Lohja.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 3.6.2013 koskevat kirjalliset palautteet (8 kpl)
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun 31.10.2013 muistio

Ideasuunnitelmat:
Arkkitehtitoimisto AJAK
Lohjan Paloniemen energia- ja ekotehokkuustarkastelu 2.1.2014 Oy Eero Paloheimo Ecocity Ltd
Kirsti Siven & Asko Takala Arkkitehdit Oy
Sito Oy


Aloitusvaihe

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmisteltu vuoden 2013 lähtötietojen pohjalta. Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi 11.6.2013 osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tiedoksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 26.9.-28.10.2013 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa, viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, Lohja.


Selvitykset

Liikenneselvitys 2014
Hulevesiselvitys 2015
Energiatehokkuustarkastelu 2014
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio 31.10.2013
Arkeologinen inventointi 2006
Lohjan Paloniemen osayleiskaava-alueen historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi 2014
Paloniemen rakennusinventointi 2008
Paloniemen maisemahistoriallinen selvitys 2006
Paloniemen osayleiskaavan vaikutus Paloniemen Natura-alueen luontoarvoihin
Luontoselvitysraportti liitteineen 2014
Liito-oravaselvitys 2015
Lepakkoselvitys 2015, täydennys 2016
Vesihuollon yleissuunnitelma 2015
KEKO-B-laskelma 2016
Terveyttä kaikille B-Mielisairaalat 1950-luvulta 1970-luvulle, Selvitystyö Ahola 2015
Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio 12.1.2017

 

Aiheeseen liittyvää: