Jönsböle

Liike- ja teollisuusrakennusten korttelialue. Kerrosalasta saa enintään 50 % käyttää teollisuustiloja varten.

Maaperä on alavaa ja vaatii oman rakennuspaikkakohtaisen jäteveden pumppaamon.

Vesi- ja viemäriliitännät vaativat erikseen töitä Teknisestä toimesta.

 

Lisätietoja :  maankäyttöinsinööri Riku Korhonen 044 369 4400

 

Alue  kortteli  tontti  osoite   käyt.
tark.
 p-ala
teh.luku
rak.oik.
k-m² 
hinta
€ 
rak.velvote
%       k-m² 
 Jönsböle 353 1 Kirkniementie KLT 4266 0,35 1493 44790 60        896

 

Tontin voi myös vuokrata. 1. kalenterivuoden indeksiin sidottu maanvuokra on 2239,50 €