Jönsböle

Liike- ja teollisuusrakennusten korttelialue. Kerrosalasta saa enintään 50 % käyttää teollisuustiloja varten.

Maaperä on alavaa ja vaatii oman rakennuspaikkakohtaisen jäteveden pumppaamon.

Vesi- ja viemäriliitännät vaativat erikseen töitä Teknisestä toimesta.

Lisätietoja :  vs. maankäyttöinsinööri Anthony Bange, p. 044 374 3599
Alue kortteli tontti osoite  käyt.
tark.
 p-ala
teh.luku
rak.oik.
k-m² 
hinta
€ 
rak.velvote
%       k-m² 
 Jönsböle3531KirkniementieKLT42660,3514934479060        896

Tontin voi myös vuokrata. 1. kalenterivuoden indeksiin sidottu maanvuokra on 2239,50 €

 

Aiheeseen liittyvää: