Arkkitehtuuri­poliittinen ohjelma

Ohjelman tarkoituksena on hahmottaa mikä on laadukasta lohjalaista rakennettua ympäristöä ja millä keinoin sitä voidaan luoda.


Tämän Lohjan vision myötä kaupungin kehittämis- ja elinkeinojaosto päätti vuonna 2008 laatia Lohjalle oman arkkitehtuuripoliittisen ohjelman. Ohjelman tavoitteita ja ehdotettuja toimenpiteitä voidaan käyttää hyväksi Lohjan kaupungin strategiatyössä ja ottaa huomioon strategisia tavoitteita määriteltäessä. Ohjelman tarkoituksena on hahmottaa mikä on laadukasta lohjalaista rakennettua
ympäristöä ja millä keinoin sitä voidaan luoda. Arkkitehtuuripoliittisella ohjelmalla pyritään parantamaan rakennetun ympäristön laatua ja arvostusta sekä vaikuttamaan paikkakunnan profiiliin positiivisella tavalla. Lohjan kaupungin ensimmäistä arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa on valmisteltu laajasti eri työryhmissä ja siitä järjestettiin eri osapuolten kuulemistilaisuuksia.

Ohjelmaan liittyy toimenpide-ehdotuksia, joiden toteutumiseen kaupungin asukkaat, päättäjät ja rakentajat voivat vaikuttaa eniten. Toimenpiteiden käytännön vastuutahoiksi on nimetty kaupungin ja sen yhteistyötahojen asiantuntijoita, jotka ovat merkittävänä tukena laadukkaan ympäristön synnyttämisessä ja ylläpidossa. Useat ohjelman toimenpiteistä ovat käytännönläheisiä, ja vastuutahot ovat valmiita niiden toteutuksiin nykyisillä resursseilla. Arkkitehtuuripoliittisia toimenpide-ehdotuksia tulee sisällyttää konkreettisiin, eri tason rakennetun ympäristön ylläpito- ja uudisrakentamishankkeisiin. Ohjelma toimii ohjeena kaikille lohjalaisille ja Lohjalla toimiville maankäytön ja rakentamisen toimijoille.

 

Aiheeseen liittyvää: