Kasvi­huone­kaasu­päästöt Lohjalla

Suomen ympäristökeskus (SYKE) seuraa kuntien kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä. Uusimpien päästölaskelmien mukaan Lohjan alueen kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet 42 prosenttia vuosina 2007–2022.Päästökehitys 2007-2022

Marraskuussa 2023 julkaistujen ennakkotietojen mukaan Lohjan päästöt vähenivät Lohjalla vuonna 2022 kaikkien kuntien keskiarvoa (2,7%) vauhdikkaammin; 6,4%. Vuosina 2007-2022 Lohjan alueen kasvihuonekaasupäästöt vähenivät 42%, joten 80% Hinku-tavoitteeseen (80% vähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta) on vielä matkaa.

Kuntien päästökehitykseen voi tutustua tarkemmin SYKE:n päästötietopalvelussa:

Kuntien ja alueiden kasvihuonekaasupäästöt > Alue > Aluevalinta > esm. Lohja (Hiilineutraalisuomi.fi)

Lohjan päästökehitys vuosina 1990-2022 (ennuste)
Lohjan päästökehitys 1990-2022 (ennuste), Hinku-laskenta ilman päästöhyvityksiä
Päästöjen jakautuminen sektoreittain vuonna 2022 (ennuste), Hinku-laskenta ilman päästöhyvityksiä

SYKE:n marraskuussa 2023 julkaisemat päästötiedot ovat ennusteita ja tulokset saattavat vielä muuttua. Tarkemmat tiedot toteutuneista vuoden 2022 päästöistä julkaistaan keväällä 2024. Päästötiedot on saatu Hinku-laskentamekanismilla, joka ei sisällä päästöhyvityksiä, päästökauppaan kuuluvien teollisuuslaitosten polttoaineiden käyttöä, teollisuuden sähkönkulutusta, teollisuuden jätteiden käsittelyn päästöjä eikä kuorma-, paketti- ja linja-autojen läpiajoliikennettä.

Päästökehitys 2007–2020

Tuoreimmat, vuotta 2020 koskevat päästölaskelmat julkaistiin 5.5.2022. Syken laskelmien mukaan ilmastopäästöt vähenivät Lohjalla 9 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Vuosina 2007–2020 Lohjan alueen kasvihuonekaasupäästöt vähentyivät 37 prosenttia.

Kaikkien kuntien ja maakuntien päästökehitys on vapaasti tarkasteltavissa Syken Päästötietopalvelussa:

Pylväsdiagrammi kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä Lohjalla vuosina 2007–2020
Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys Lohjalla vuosina 2007–2020
Ympyrädiagrammi kasvihuonekaasupäästöjen jakautumisesta sektoreittain Lohjalla vuonna 2020
Ympyrädiagrammi kasvihuonekaasupäästöjen jakautumisesta sektoreittain Lohjalla vuonna 2020.

Lisätietoa:

Aiemmat Syken päästölaskennat

Vuonna 2018 päästöt kasvoivat Lohjalla yhden prosentin vuodesta 2017. Hinku-hankkeen vertailuvuodesta 2007 Lohjan ilmastopäästöt olivat vähentyneet 27 prosenttia. Kaikkien Hinku-kuntien yhteenlasketut päästöt olivat vähentyneet 25 prosenttia vuosina 2007–2018. Suomen kaikkien kuntien yhteenlasketut päästöt vähentyivät tänä aikana 24 prosenttia ja Uudenmaan kuntien päästöt 22 prosenttia.

Vuonna 2017 päästöt vähenivät Lohjalla neljä prosenttia vuodesta 2016. Hinku-hankkeen vertailuvuodesta 2007 Lohjan ilmastopäästöt olivat vähentyneet 26 prosenttia. Lue lisää:

Vuonna 2016 kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat Lohjan alueella kuusi prosenttia. Hinku-hankkeen vertailuvuodesta 2007 Lohjan kasvihuonekaasupäästöt olivat vähentyneet 31 prosenttia. Lue lisää:

Aiemmat kasvihuonekaasupäästöjen kartoitukset

Lohja osallistui aktiivisesti ilmastonmuutoksen hillintään jo paljon ennen Hinku-kunnaksi ryhtymistä. Lohja oli mukana Kuntaliiton vuonna 1997 käynnistämässä kuntien ilmastonsuojelukampanjassa, joka oli osa kuntien maailmanlaajuisen ympäristöjärjestön ICLEI:n Cities for Climate Protection -kampanjaa.

Kuntien ilmastonsuojelukampanjaan liittyen Lohjan kaupungin kasvihuonekaasupäästöt kartoitettiin vuosilta 1990, 1997, 2000 ja 2007 ja tulokset raportoitiin Lohjan ympäristölautakunnan julkaisuina. Viimeisin päästölaskennan raportti:

Lohjan kaupungin ilmasto-ohjelma 2009–2012

Kaupungin luottamushenkilöiden aloitteesta Lohjalle perustettiin vuonna 2008 luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuva ilmastostrategiatoimikunta ohjaamaan kaupungin ilmasto-ohjelman laatimista. Ohjelman visiona on, että Lohja on hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

 

Aiheeseen liittyvää: