Liittyminen vesijohto- ja viemäriverkostoon

Vesihuollon toiminta-alueilla kiinteistöt tulee lähtökohtaisesti liittää vesijohto- ja viemäriverkostoihin.

Vesihuollon toiminta-alueiden ulkopuolella ennen liitoslausunnon hakemista voit selvittää liittymismahdollisuuden olemalla yhteydessä Lohjan teknisen toimen kunnallistekniikkaan sähköpostitse kunnallistekniikka@lohja.fi tai puhelimitse (kunnallistekniikan puhelinnumerot).


Vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisen toimenpiteet:

Muuta tietoa:


Liitoslausunto

Liittymismahdollisuuden ja -kohdan selvittämiseksi Lohjan teknisen toimen kunnallistekniikka laatii liitoslausunnon kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmia ja verkostoon liittymistä varten. Liitoslausunto on maksullinen; hinta vuodelle 2024 on 67,32 € / lausunto (alv 0 %). Liitoslausuntoa haetaan lomakkeella.

Liittymishakemus

Asiakas hakee sitovalla hakemuksella liittymistä vesijohto-, jätevesiviemäri- ja/tai hulevesiviemäriverkostoon. Liittymistä haetaan lomakkeella.

Vesi- ja viemärilaitokselle toimitettu liittymishakemus on sitova ja johtaa liittymissopimukseen sekä liittymän laskutukseen. Hakemuksen voi perua vain kirjallisesti ennen liittymissopimuksen allekirjoittamista.

Liittymishakemuksen lisäksi tulee toimittaa liitoskohtalausunto.

Liittymis- ja käyttösopimus

Kiinteistön liittyessä vesihuoltopalvelujen piiriin tehdään liittymis- ja käyttösopimus Lohjan kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen kanssa.

Vesihuoltolain mukaan asiakkaan ja vesilaitoksen välillä noudatetaan vesisopimusta, sopimusehtoja sekä vesihuollon yleisiä toimitusehtoja.

Liitostyö

Liitostyön tilauksen edellytyksenä on, että liittymishakemus on allekirjoitettu ja liitoskohta selvitetty (kunnallistekniikan liitoslausunto).

Vesi- ja viemärilaitos tekee tonttivesijohdon asennuksen yleiseen vesijohtoon ja tonttiviemäriliitokset yleisiin viemäreihin tontin rajalla olevaan liitoskohtaan toimitusehtojen mukaisesti.

Tontin rajalla olevan vesijohtoliittymän venttiilin saa asentaa ja kiinnittää urakoitsija.

Ennen liitoskohdan peittämistä liitos on tarkistettava kaupungin toimesta. Tarkistuksen suorittaa ensisijaisesti: LVI-tarkastaja Matti Napari, puh. 044 374 1394. Hänen poissa ollessaan: käyttöpäällikkö, puh. 0500 475 078.

Vesimittarin asennus

Vesimittarin saa asentaa ja irrottaa vain vesi- ja viemärilaitoksen asentaja. Vesimittarin asennus tilataan Lohjan vesilaitoksen asiakaspalvelusta. Pientalojen osalta (omakotitalot, paritalot, vapaa-ajan asunnot) vesimittari tulee olla asennettuna ennen käyttöönottokatselmusta. Muiden kohteiden osalta vesimittarin asennus sovitaan liitostyön yhteydessä.

Mittariasennuksen tilaus tulee tehdä noin viikkoa ennen työn suorittamista. Asennukseen kuuluu ainoastaan mittari. Huolehdithan, että mittarin sijoituskohdassa on valmiina telineet ja muut tarvittavat.

Liittymismaksu

Vesi- ja viemärilaitoksen taksan mukainen liittymismaksu peritään asiakkaan liittyessä vesijohto-, jätevesiviemäri- ja/tai hulevesiviemäriverkostoon.

Liittymismaksu laskutetaan, kun liittymissopimus on tehty. Maksuun ei lisätä arvonlisäveroa.

Liittymismaksu laskutetaan erillisten laskentaperusteiden mukaisesti. Maksu riippuu pääasiassa tontin rakennusoikeudesta ja asemakaavan ulkopuolisella alueella rakennettavasta kerrosalasta.

Rakennuksen laajennuksen tai lisärakentamisen yhteydessä liittymismaksu laskutetaan taksan mukaisesti, kun laajennus on yli 20 % aiemmin laskutetusta liittymismaksuperusteesta. Laajennukseen liittyvä lisämaksu voi olla myös arvonlisäverollinen riippuen varsinaisen liittymän luonteesta.

Kulutuksen laskutuksen käynnistyminen

Kun asiakas on liittynyt vesihuoltoverkostoon ja vesimittari on asennettu, vesi- ja viemärilaitos aloittaa kulutuksen laskuttamisen.

Kulutuksen laskutuksen aloittamista varten asiakas ilmoittaa vesi- ja viemärilaitokselle laskutusosoitteen ja asukkaiden lukumäärän, jonka perusteella kulutus arvioidaan.

Kiinteistön omistajan vaihtuminen

Kiinteistön omistajan vaihtuessa vesi- ja/tai viemärisopimus siirretään Lohjan vesi- ja viemärilaitoksen toimesta uuden omistajan nimiin. Tieto omistajavaihdoksista tulee ilmoittaa vesi- ja viemärilaitokselle.

Ilmoitus tulee tehdä myös vuokralaisen muutoksesta silloin, kun vuokralainen vastaa vesi- ja viemärilaitoksen kulutuksen laskuista.

 

Aiheeseen liittyvää: