L119 Kittfallin teollisuus- ja liiketontit

Taajamaosayleiskaavan mukaiset PKT2 ja TVY-alueet Kittfallin alueelta sekä tiealue


Kaava-alue sijaitsee Virkkalan palvelutaajamasta noin 1,5 km etäisyydellä sekä Lohjan keskustasta 10 km etäisyydellä Hanko-Hyvinkään (vt 25), Inkoontien ja Lappersintien risteyksen vieressä. Kaavamuutosalue on pääosin kaupungin omistuksessa.

Asemakaavan muutos koskee Lohjan kaupungin Virkkalan maalaiskunnan rakennuskaavan LT-aluetta, asemakaava koskee kiinteistöjä: 444-415-2-9, 444-415-2-11, 444-415-2-13,
444-422-1-30, 44-422-1-457, 44-422-1-458, 444-422-4-0, 444-895-2-2, 444-895-2-5, 444-895-2-6. Kaava-alueen pinta-ala on noin 33 ha.

Asemakaavan muutos on Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman mukaisesti vireillä oleva asemakaavamuutos. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Iris Jägel-Balcan | p. 044-3744418 | iris.jagel-balcan(at)lohja.fi


Luontoselvitys 2023


Vireilletulo- ja valmisteluvaihe

Kaupunkikehityslautakunta päätti 22.3.2023 § 47 asettaa L119 Kittfallin teollisuus- ja liiketontit asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Asiakirjat pidetään nähtävillä 5.4.–12.5.2023 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4. Palaute tulee lähettää osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

Asemakaavaan pääsee tutustumaan ja osallistumaan vapaamuotoisessa kaavaillassa Lohjan pääkirjaston Järnefelt-salissa torstaina 20.4.2023 klo 17:30-19:00.

L119 Kuulutus 5.4.2023
L119 Kaavakartta 22.3.2023
L119 Kaavaselostus 22.3.2023
L119 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2023

 

Aiheeseen liittyvää: