L119 Kittfallin teollisuus- ja liiketontit, nähtävillä 29.5.-27.6.2024

Taajamaosayleiskaavan mukaiset PKT2 ja TVY-alueet Kittfallin alueelta sekä tiealue


Kaava-alue sijaitsee Virkkalan palvelutaajamasta noin 1,5 km etäisyydellä sekä Lohjan keskustasta 10 km etäisyydellä Hanko-Hyvinkään (vt 25), Inkoontien ja Lappersintien risteyksen vieressä. Kaavamuutosalue on pääosin kaupungin omistuksessa.

Asemakaavan muutos koskee Lohjan kaupungin Virkkalan maalaiskunnan rakennuskaavan LT-aluetta, asemakaava koskee kiinteistöjä: 444-415-2-9, 444-415-2-11, 444-415-2-13,
444-422-1-30, 44-422-1-457, 44-422-1-458, 444-422-4-0, 444-895-2-2, 444-895-2-5, 444-895-2-6. Kaava-alueen pinta-ala on noin 33 ha.

Asemakaavan muutos on Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman mukaisesti vireillä oleva asemakaavamuutos. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Iris Jägel-Balcan | p. 044-3744418 | iris.jagel-balcan(at)lohja.fiEhdotusvaihe

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 20.5.2024 § 187 asemakaavaehdotuksen L119 Kittfallin teollisuustontit (7.5.2024), ja siihen liittyvän tonttijaon (29.4.2024) asetettavaksi julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Asemakaavan muutos koskee Lohjan kaupungin 19. kaupunginosan Virkkalan liikennealuetta, Asemakaava koskee kiinteistöjä: 444-415-2-11, 444-422-1-30, 444-895-2-5, 444-895-2-6. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu: Lohjan kaupungin 33. kaupunginosa Kittfall, kortteli 1 sekä katu- ja liikennealuetta.

Ehdotusvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 29.5.–27.6.2024 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, Lohja.  Muistutukset tulee lähettää osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

Aineistoon on mahdollista tutustua myös kaavaillassa 6.6.2024 Lohjan pääkirjastolla Järnefelt-salissa 17:30-18:30.

L119 Kuulutus 29.5.2024
L119 Kaavakartta 7.5.2024
L119 Tonttijakokartta 29.4.2024
L119 Kaavaselostus 7.5.2024
L119 Saapuneet lausunnot
L119 Luontoselvitys 2023
L119 Poikkeamislupahakemus soikkokaksikon ja lehtoneidonvaipan siirtämiseksi Lohjalla, Kittfallin asemakaava-alueella
L119 Arkeologinen maastoinventointi 2023
L119 Liikennevaikutusten arviointi 2024
L119 Alustava hulevesisuunnitelma 2024
L119 Alustava vesihuoltosuunnitelma 2024
L119 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio 18.4.2023
L119 Havainnekuva 1
L119 Havainnekuva 2


Vireilletulo- ja valmisteluvaihe

Kaupunkikehityslautakunta päätti 22.3.2023 § 47 asettaa L119 Kittfallin teollisuus- ja liiketontit asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Asiakirjat pidetään nähtävillä 5.4.–12.5.2023 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4. Palaute tulee lähettää osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

Asemakaavaan pääsee tutustumaan ja osallistumaan vapaamuotoisessa kaavaillassa Lohjan pääkirjaston Järnefelt-salissa torstaina 20.4.2023 klo 17:30-19:00.

L119 Kuulutus 5.4.2023
L119 Kaavakartta 22.3.2023
L119 Kaavaselostus 22.3.2023
L119 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2023

 

Aiheeseen liittyvää: