Varhais­kasvatus ja opetus

Kansalaisopistot ja taiteen perusopetuksen järjestäjät

Taiteen perusopetusta annetaan Lohjalla kuvataiteen, musiikin, tanssin, käsityön ja teatterin aloilla. Taiteen perusopetuksen tavoitteena on kehittää lapsen ja nuoren valmiuksia ilmaista itseään ja antaa edellytyksiä hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.