Kunnossapitoluokitukset

Liikenneväylät ja jalkakäytävät jaetaan kolmeen (I, II ja III) kiireellisyysluokkaan. Luokitusperusteena ovat liikenteen määrä, laatu ja tarpeet. Myös maastolliset seikat vaikuttavat luokitukseen.

Pääväylät ja kadut, joilla on linja-autoliikennettä tai runsasta työmatkaliikennettä, ovat luokassa yksi tai kaksi. Kolmanteen kiireellisyysluokkaan kuuluvat mm. pientaloalueiden kadut. Kunnossapitoluokka III/III käsittää kevyenliikenteen pääväylästöä täydentäviä ajorataosuuksia, joiden kunnossapito edellytetään tehtävän samalla tasolla kuin katuosaan liittyvillä kevyenliikenteen väylillä.

Kunnossapitoluokat kartalla: Kirkniemi -> Ojamo, keskusta -> Muijala -> Routio

Karjalohjalla, Sammatissa, Nummella, Pusulassa ja Saukkolassa pääväylät ovat ELY-keskuksen hoidossa. Kartat: Karjalohja, Sammatti, Nummi, Pusula, Saukkola.

 

Aiheeseen liittyvää: